vatikán címkéhez tartozó bejegyzések

A tabu

Két osztrák politikus felvetette a vatikáni szerződés felmondását. A szocialista párt jogi ügyekkel foglalkozó szakértője, Hannes Jarolim a katolikus egyháznak a bűnüldözés során biztosított előjogokkal indokolta fenntartásait, ezek az előjogok ugyanis ellehetetlenítik, hogy a hatóságok például gyermekek szexuális molesztálásának gyanújakor eljárjanak egyházi személyek ellen, ahogy azt az egyszerű lakossal teszik. A zöldek alkotmányügyi szóvivője, Daniela Musiol emellett kiemelte, hogy a vatikáni szerződés miatt lehetetlen állam és egyház kellő szétválasztása, így pl. az egyház az állami iskolákban tart hitoktatást, amelynek tartalmára azonban az államnak nincsen ráhatása. Mindkét politikus hangsúlyozta, hogy saját véleményét fejti ki, nem pártja álláspontját.

http://www.konfessionsfrei.at/?p=1404

Címke , ,

Semmi izgalmas

Tizenötezer berlini polgár ragadta meg az alkalmat, hogy nyilvánosan fejezze ki fenntartásait a katolikus erkölcsökkel szemben. Az alkalmat a katolikus egyházfő németországi látogatása biztosította – igaz, a hatóságok figyeltek arra, hogy XVI. Benedek pápa ne szembesüljön a tiltakozó transzparensekkel. A tüntetést eredetileg a Brandenburgi kapu elé tervezték a pápa parlamenti látogatásához időzítve, de a rendőrség a Potsdamer Platzot jelölte ki helyszínnek. A biztonságra hivatkozva arról is gondoskodtak, hogy a pápa közlekedési útvonalai mellett lakókat eltiltsák ablakaiktól, nehogy valami transzparenst kilógassanak.


A német születésű pápa most először jár állami keretekben Németországban, eddigi útjai vallási vezetői kirándulások voltak. Ezúttal a német parlamentben is tart beszédet, ahova a frakcióvezetők hívták el. Igaz, elfelejtettek előzőleg egyeztetni frakciójukkal, így a hatszázvalahány képviselő közül százan jelezték, nem óhajtanak díszletül szolgálni egy teokrácia fejének a szerepléséhez. A szervezők azonban ezúttal is figyeltek a látszat megőrzésére: az üres székekre volt képviselőket ültettek.
A látogatás protokollja amúgy kissé felrúgja a normál államfői látogatások protokollját: ahelyett ugyanis, hogy a német közjogi méltóságok fogadnák a Szentszék vezetőjét, mind vendéget, a közjogi méltóságoknak kell a pápa elé járulniuk. Így tett a kancellár, Angela Merkel is, aki a német püspöki konferencia székhelyére zarándokolt, és ami talán még ennél is problematikusabb, hasonló felállású összejövetelt szerveztek a különböző felekezetekkel elvben egyforma távolságtartásra kötelezett alkotmánybíráknak, akiket arra kértek fel, hogy vasárnap egy frankfurti papneveldében járuljanak a pápa színe elé.
A katolikusok közül amúgy csalódtak, mert valamiért azt remélték, hogy az 1968-as diáklázadások hatása alatt álló professzor olyan kérdésekben szólal fel, mint a gyerekbántalmazások, a lutheránusokkal való ökuméné (és ezen belül a közös áldozás), a cölibátus, az elváltakkal és homoszexuálisokkal való bánásmód, és hasonlók. Ezek azonban nem kerültek szóba, a pápának a szűkebb teológia a fontos, nem a világ, és ezt az álláspontját vállalja is, közölve, hogy az egyház túlságosan is elvilágiasodott. Ahogy azt is nyíltan vallja, hogy a katolikus egyházon kívül nincsen üdvözülés.

Közben a brit katolikus egyház azzal kénytelen szembesülni, hogy a tavalyi pápalátogatás alig hagyott nyomot a lakosságon, és reklámszempontból alighanem kidobott pénz volt a látogatásra költött sok millió font. Igaz, ennek a zömét az adófizetők voltak kénytelenek állni, magának a katolikus egyháznak még a saját maga által vállalt 12 millió fontot sem sikerült összegyűjtenie, adakozók hiányában (perselypénzben a csak a tényleg templombajárókat számítva fejenként 1,27 fontot dobtak össze). Mindenesetre egy a katolikus egyház megbízásából végzett reprezentatív felmérés szerint a nagy médiafelhajtás ellenére a megkérdezetek 29%-a még csak nem is emlékezett arra, hogy hallott volna a látogatásról, ennek konkrét részletei pedig még kevesebbekben hagytak nyomot: a megkérdezettek 1-5%-a emlékezett a látogatás olyan fénypontjaira, mint a pápának a királynővel vagy a miniszterelnökkel való találkozására. Nem emelte a látogatás a spiritualitást sem: 4%-nyian mondták, hogy a látogatás segítségével szorosabb kapcsolatba kerültek volna saját spiritualitásukkal, míg ugyanennyien ellenkező hatásról számoltak be. A megkérdezettek negyede gondolja, hogy a katolikus egyháznak a gyermekek szexuális abúzusára adott válaszok megfelelők, ötödük pedig, hogy az intézkedések is megfelelők. A megkérdezettek 70%-a úgy látja, az egyház elvesztette realitásérzékét, és bár a fele szerint a vallás a társadalomra nézve jó hatással lehet, 32%-nyian gondolják úgy, hogy a katolikus egyház gyakorol ilyen pozitív hatást. Még a katolikusok 13%-a is úgy érezte, hogy az egyház nincs jó hatással a társadalomra. – Persze nem sajnáljuk attól a négy százaléknyi embertől a pozitív spirituális hatást, de ezek a számok mutatják az arányokat: a pápa fanklubja kicsi, az egyház hatása az egyénekre pedig igen mérsékelt – ne tegyünk úgy, mintha ennél nagyobb lenne.
Egy friss, 65 ezer brit körében végzett szociológiai kutatás szerint egyébként a „Milyen vallású Ön?” kérdésre a megkérdezett britek 40%-a azt válaszolta, hogy „semmilyen”, míg 55%-a kereszténynek, 5%-a egyéb vallásúnak mondta magát. 34%-nyian hisznek egy személyes istenben, 10%-nyian valami felső erőben, 19%-nyian nem hisznek ilyesmiben, míg 29%-nyian nem tudják, illetve agnosztikusok. A megkérdezettek harmada vallásos, kétharmada nem igazán vagy nem vallásos. Ami állam és egyház viszonyát illeti, 78%-nyian azt mondták, a vallás magánügy és semmi keresnivalója a politikában (12%-nyian gondolják az ellenkezőjét), és míg a megkérdezettek 16%-a gondolja úgy, hogy a vallásnak több beleszólása kellene, hogy legyen a politikában, 70%-uk ezzel nem értenek egyet.

http://hpd.de/node/12001
http://hpd.de/node/12010
http://www.diesseits.de/papst-kommt/wir-sind-nicht-papst-wir-sind-papstprotest
http://www.neues-deutschland.de/artikel/207607.reine-leere.html
http://brightsblog.wordpress.com/2011/09/22/wenn-die-bundesverfassungsrichterinnen-im-priesterseminar-empfangen-werden/
http://www.secularism.org.uk/religion-in-retreat-in-britain.html
http://www.secularism.org.uk/the-questions-that-the-catholic.html
http://www.zeit.de/news/2011-09/26/kirchen-nach-dem-papstbesuch-kritik-und-offene-fragen-26135605/seite-1

Címke , ,

A hiányzó szó

Írország miniszterelnöke, Enda Kenny néhány hete megrendítő beszédben ítélte el a katolikus egyházat, amiért az gyermekek bántalmazását leplezte. A Vatikán azóta visszautasította a vádakat, és közölte, ők bizony kooperáltak az ír állammal a bűnüldözésben. Azt írják, „From the foregoing considerations, it should be clear that the Holy See expects the Irish Bishops to cooperate with the civil authorities, to implement fully the norms of canon law and to ensure the full and impartial application of the child safety norms of the Church in Ireland.” (Az előbbi megfontolások alapján egyértelműnek kell lennie, hogy a Szentszék elvárja az ír püspököktől, hogy együttműködjenek a világi hatóságokkal, hogy teljes mértékben betartsák a kánonjog előírásait és hogy biztosítsák az egyház gyermekbiztonsági előírásainak teljes és részre hajlás nélküli alkalmazását Írországban.). Blogjában Michael Nugent azonban arra emlékeztet, hogy érdemes felidézni azt a tizenöt évvel ezelőtti hasonló esetet, amikor szintén arról folyt vita, hogy a katolikus egyház vajon együttműködött-e a hatóságokkal a pedoszexuális bűncselekmények kapcsán. Akkor az történt, hogy egy bántalmazottal azt közölték, együttműködtek a hatóságokkal, majd miután bebizonyosodott, hogy ez nem így volt, az egyházmegye azzal védekezett, hogy „sosem állítottuk, hogy ’teljes mértékben’ működtünk volna együtt.” Szóval megint egyszer nagyon fontos a pontos szövegolvasás.
További elemzést arról, hogy a katolikus egyház mennyire működik együtt a hatóságokkal, itt olvashattok: http://www.michaelnugent.com/2011/09/05/is-the-vatican-cooperating-fully-with-the-irish-government/

Címke , , ,

Nemzetközi emberiességelleni bűnözők

A hágai nemzetközi bírósághoz fordultak a pápa által elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények vádjával. A vádirat számtalan olyan esetet dokumentál, amelyben a katolikus egyház különféle szervei megtagadták az együttműködést az állami hatóságokkal és ezzel szervezetten közreműködtek abban, hogy pedoszexuális bűncselekmények elkövetői büntetlenül megússzák, sőt, további áldozatokhoz jussanak. A vádirat célja, hogy az eddigi egyedi perek, illetve az egy-egy egyházmegye, esetleg országos egyházszervezet ügyeinek egymástól elszigetelten vizsgálatával szemben a világegyház különböző ügyeit a maga világméretű összefüggésében vizsgálják és rámutassanak, mindenütt egyforma eljárással kezelték a gyermekbántalmazásokat. Az indítványozók azzal érvelnek, hogy a katolikus egyház egy erősen hierarchikusan, központi irányítással működő katonás szervezet, amelynek vezetője felelős az irányítása alatt állók által elkövetett bűncselekményekért.

http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/13/pope-crimes-humanity-victims-abuse , összefoglaló magyarul: http://mindennapi.blog.hu/2011/09/14/a_hagai_birosag_ele_citaljak_a_papat

Címke , ,

Külföldi tárlat

Vannak közös pontok a különböző vallásokban. Ezek egyike a szekularizáció elleni uszítás. Most épp az anglikán egyház vad szemöldökű feje, Rowan Williams hívta fel a figyelmet, hogy harcba kell szállni, hogy a hitet néhány éven belül ne pusztán szociális problémának tekintse a társadalom, és felszólította a papságát, hangosabban szólaljanak fel a hit mellett és különösen az „új ateisták” ellen. http://richarddawkins.net/articles/642928-clergy-told-to-take-on-the-new-atheists

 

Fátyolrablás: Teljes testfátyolba csomagolt 160 cm magas személy rabolt ki egy játéktermet csütörtökön Németországban. A rabló, akiről azt sem tudni, fiú-e vagy lány (azaz férfi-e vagy nő) bezárta az alkalmazottat a vécébe, majd megszökött ezer euróval. A rabló különös ismertetőjegye, hogy a lebernyegét mellmagasságban aranyszínű hímzés díszítette.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,783789,00.html via www.hpd.de

 

Rossz szervezés: Míg a német püspökök lelkesen számoltak be a pápa részvételével Spanyolországban szervezett ifjúsági világtalálkozó sikeréről, a német ifikatolikusok szervezete a kaotikus szervezésre panaszkodik. Gond volt a szállással, volt, akit rossz helyre küldtek, és volt, aki a tömegszállásokról is kiszorulva a szabadban éjszakázott. Az ivóvíz hamar elfogyott a tömegrendezvényeken, és hogy a 40 fokos hőségben ebből nem lett baj, csak annak köszönhető, hogy számos fiatal maga gondoskodott a vizéről (mondjuk, ez talán elvárható is lenne tőlük). Csak a Kölnből és Münsterből érkezettek közül 3000 fiatal emiatt a tervezettnél hamarabb utazott haza. http://www.muenchner-kirchenradio.de/nachrichten/nachrichten/article/bdkj-kritisiert-organisation-des-weltjugendtags.html

 

A kicsit nem becsüli Bernardino délolasz atya, és arra szólította fel híveit, hogy eurócenteket ne dobjanak a perselybe. Nem ő az egyetlen, van olyan kollégája, aki kerekperec ki is írta, hogy egy eurónál kisebb összeget nem fogadnak el. Mindezt azzal indokolják, hogy a centekből semmire nem mennek, sehol nem fogadják el ezeket, még a trafikban sem. – Vajon bankkal próbálkoztak? http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=465673

 

Izmos Jézus: Az a hír járja, hogy a hívők és azon belül a templomba járók között túlreprezentáltak a nők. Ezt egyesek annak a számlájára írják, hogy Jézus alakja túl lágy, túl nőies, és a férfiak megszólításához sokkal tökösebb fickóra van szükség, azaz egészen konkrétan a templomi pénzváltók asztalait borogató Jézusra. Ebből egész mozgalom keveredett, néhány sikerkönyvvel, és persze ennek megfelelő vizuális kultúrával:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hm, azért mintha kissé homoerotikus felhangja lenne…

New York-i muszlim csoportoknak sikerült rosszul ünnepelniük a böjti hónap végét. Zártkörű rendezvény keretében, az összes pályára érvényes kedvezményes belépő csábításával ellátogattak egy vidámparkba, amely persze bizonyos pályákra biztonsági okokból nem enged fejfedővel vagy a fej és a nyak köré tekert textíliákkal. Ebből aztán viták, majd dulakodás kerekedett olyan 30-40 fő részvételével, amely úgy másfél órával később masszív rendőri megjelenéssel és 15 személy előállításával ért véget. Két rendfenntartó megsérült.
Mint kiderült, a vidámpark pontosan tájékoztatta a szervezőket a biztonsági előírásokról, és a szervezők tudatában voltak annak, hogy a fejkendős nőket nem fogják felengedni bizonyos eszközökre. Csakhogy ezt az infót lefelejtették a meghívóról, annak ellenére, hogy a szervezők egyike még a kefelevonaton észrevette a dolgot, és szólt a többieknek.
http://freethinker.co.uk/2011/08/31/new-york-muslims-celebrate-end-of-ramadan-with-an-amusement-park-brawl/ http://www.lohud.com/article/20110831/NEWS02/108310375/Update-E-mails-show-organizers-Muslim-outing-Playland-aware-rules-flyer-silent

A végére egy szomorú hír: Egy holland katolikus pap megtagadta egyik bárányától a temetést. Az illető ugyanis idős és halálosan beteg lévén évi 3000 sorstársához hasonlóan élt a holland törvények adta lehetőséggel, hogy orvosi segítséggel vessen véget életével, mire a pap közölte a családdal, nem hajlandó eltemetni. A család végül más plébános talált. (Persze a papnak jogában áll követelni az egyházi tanítások betartását, de hát akkor sem barátságos a hozzátartozókkal.) http://www.secularism.org.uk/refusal-of-funeral-for-assisted.html

Címke , , , , , , , ,

A kirekesztéshez való jog

A Vatikán megintegyszer sajátos jogfelfogásról tett tanúbizonyságot: az ENSZ-nél arra követel jogot, hogy a tagállamok törvénnyel tilthassák és büntethessék a homoszexuális cselekedeteket. Tette azt épp azt követően (és gondolom, nem minden összefüggés nélkül), hogy az ENSZ 85 tagállama elfogadott egy nyilatkozatot, amely tiltja a szexuális identitás és szexuális orientáció miatt üldözést.

Silvano Tomasi a vallásszabadságra hivatkozva követeli azt a jogot, hogy másokat szexuális irányultságuk miatt vallási alapon, de a törvény erejével üldözhessen. A dolog persze finoman szólva sem állja meg a helyét: vallásilag továbbra is szabad, hiszen senki nem követeli tőle, hogy a saját teológiájában egyenjogúsítsa a homoszexuálisokat, bármely vallási egyesület továbbra is helytelenítheti a homoszexualitást, és közölheti híveivel, hogy a pokolban fognak égni, ha nem megfelelő a szexuális életvitelük. Ellenben senkinek nincs joga a maga vallási meggyőződését másokra nézve is kötelezővé tenni – ez a vallásszabadság lényege: senki ne kényszeríthessen senkit, hogy épp az ő vallási törvényeit kövesse.
Tomasi úgy gondolja, a pedofília, az incesztus és a nemi erőszak tiltásával az államok maguk is szabályozzák a szexuális erkölcsöket, és ahogyan ezeket, úgy a homoszexualitást is büntetni kellene. Persze Tomasinak itt sincs igaza: a gyerekekkel, családtagokkal való közösülést és a nemi erőszakot a demokratikus jogállam nem az „erkölcsök” miatt tiltja, hanem azért, mert valakinek bántódása esik: a gyereknek azért, mert egy bizonyos kor alatt nincs abban a helyzetben, hogy önállóan dönteni tudjon és képes legyen megvédenie magát, a rokonságon belüli szexet szintén a viszonylagos kiszolgáltatottságra hivatkozva szokás tiltani, a nemi erőszakot pedig azért, mert azzal, hogy a másik intimszférájába gázol, az erőszaknak egy különösen súlyos formája. A szabad felnőttek közötti homoszexuális cselekedeteknek ezzel ellentétben nincsen sértett. Legfeljebb egy sértődött isten, de azt vagy elhisszük, vagy sem.

http://brightsblog.wordpress.com/2011/07/12/heiliger-stuhl-erzbischof-silvano-tomasi-fordert-bestrafung-homosexueller-handlungen/
http://www.queer.de/detail.php?article_id=14610

Címke , , ,

Ír vagyon

Az ír katolikus egyházban bántalmazottaknak fizetendő kártérítés kapcsán megvizsgálták az egyház, ill. a különböző rendek vagyoni helyzetét. Az állam és az egyház közötti tárgyalások során még 2002-ben 120 millió euróban maximalizálták az ír egyház hozzájárulását a fizetendő kártérítésekhez, a többit az ír államnak, pontosabban az ír adófizetőknek kell állniuk. Ezt most az ír állam újra szeretné tárgyalni – 2002-ben ugyanis 2000 áldozatra számítottak, míg most 14.000 nél tartanak (és ebben még nincsenek benne a „Magdolna-nővérek”, akiknek nem csupán kártérítését, hanem a robotért elmaradt munkabérét is elő kellene teremteni).

Az ír katolikus egyház, ill. szerzetesi rendjei 10 év alatt, 1999 és 2009 között 667 millió euró értékben bonyolított le ingatlanügyleteket (volt, amiért szimbolikus árat fizetett a vevő, és voltak ingatlanok, amelyek spekulációs áron keltek el). Jelenleg 3 milliárd eurós ingatlan és 700 millió eurós pénzvagyonnal rendelkeznek.
Az „abúzus-számla” jelenleg 1,32 milliárd euró, és Rairi Quinn oktatási miniszter újra megnyitotta a tárgyalásokat és azt szeretné elérni, hogy az egyház és az érintett szerzetesi közösségek ennek a felét állják, de ennek esélye minimális, mert a vagyon egy része konkrét célokra van lekötve.

A Vatikán egyébként újból fekete számokat írt 2010-ben: az állam bevételei 21 millió euróval haladták meg a kiadásokat, részint a múzeumi belépőknek köszönhetően. Ami a vatikáni egyházi költségvetést illeti, a Péterfillér (a világ katolikus közösségei által a központnak juttatott adományai) összege 18%-kal, azaz 10,4 millió euróval csökkent 47,4 euróra, de az egyház bevételei is meghaladták a kiadásokét. 10%-kal nőtt a vatikáni bank által az egyháznak nyújtott adomány összege, amely 55,5 millió eurót tett ki.

http://www.secularism.org.uk/the-fantastic-wealth-of-irish-ca.html

Címke , , , ,

Rossz helyen

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

A katolikus egyházfő, XVI. Benedek pápa szeptemberben Németországba látogat, azon belül az amúgy inkább protestáns, de még inkább multikulti Berlinbe, ahol több csoport is nyilvánosan tervezi kifejezni a katolikus tanításokkal szembeni elutasítását. A tervek szerint a pápa a német parlamentben, a Bundestagban is beszédet tartani, ami szintén némi felháborodást váltott ki, egyrészt, mert a várható tartalom nincs összhangban az alaptörvénnyel és az emberi jogokkal, másrészt, mert a német állam vallási tekintetben semleges, így aztán ha már az egyik egyházi vezető igét hirdet, minden más vallási közösség vezetőjének is hasonló lehetőséget kellene biztosítani.
Az egyik szociáldemokrata képviselő, Rolf Schwanitz ezért nyílt levélben a beszéd bojkottálására szólította fel 146 párttársát, mondván, a pápa beszéde nem egyeztethető össze az állam vallási semlegességével, a felekezetek egyenlő bánásmódjának követelményével. A Bundestagot díszletnek degradálják Európa utolsó abszolút uralkodójának a beszédéhez, és kiközösítik a németeknek azt a 2/3-át, aki a katolicizmus ellen döntött. A nőkkel, a fogamzásgátlással és egyéb ügyekben vallott álláspontjának terjesztésével a pápa bűnrészese az AIDS terjedésének és milliók kizsákmányolásának.

http://secular-europe-campaign.org/2011/06/26/germany-politicians-plan-boycott-of-popes-bundestag-speech/

Címke , , ,

Lassú víz partot mos

Harmadjára is felkérte a brit nemzeti szekuláris társaság az ENSZ-ben a Vatikánt, tegyen eleget annak a kötelességnek, amelyet az ENSZ gyermekjogi egyezményének aláírásával vállalt, és legyen szíves benyújtani jelentését a gyermekjogok érvényesítése érdekében tett lépésekről – épp a gyermekbántalmazásokkal, szexuális abúzussal, illetve a gyermekbántalmazókkal szembeni engedékenysége fényében. Míg ezt a felkérést korábban visszautasította a Vatikán képviselője, ezúttal azt ígérte, szeptemberre vagy októberre meglesz a jelentés. – Persze túl sokat nem érdemes ettől várni, de szimbolikus értéke mégis van annak, hogy a Vatikán is kénytelen legalább formálisan teljesíteni vállalásait.

http://www.secularism.org.uk/vatican-promises-report-followin.html

Címke , ,

Római szín

A római Jeruzsálemi Szent Kereszt elnevezésű bazilikához tartozó férfikolostorban Bővebben…

Címke , , , ,
%d blogger ezt kedveli: