usa címkéhez tartozó bejegyzések

Kezdet

Először emeltek vádat egy katolikus püspök ellen, aki nem fordult a világi hatóságokhoz még akkor sem, amikor egyik papja számítógépén olyan gyerekpornót talált, amelyből az derült ki, hogy egy kislányt bántalmazott. A helyi iskola igazgatónője már egy évvel korábban gyanakodott a papra és szólt a püspöknek.
Az amerikai katolikus egyház a kitört botrányok nyomán évekkel ezelőtt vállalta, hogy a tudomására került gyanús esetekről értesítik a hatóságokat. Valamelyest megnyugtató, hogy a hatóságok érvényesítik a gyerekvédelmet, de persze az lenne a legjobb, ha az egyház is a gyerekek védelmét tartaná elsősorban szem előtt.
http://nol.hu/kulfold/eltitkolt_gyermekporno_miatt_vadat_emeltek_kansas_city_puspoke_ellen

Címke , ,

Dawkins ciki

A Center for Inquiry egy rendezvényhez bérelt helyiséget Michigan államban, ám a tulaj egy héttel az esemény után tévében látta a díszvendéget, Richard Dawkinst egy az új könyvéről szóló beszélgetőműsorban. Ettől a tulajdonos rosszul lett és felmondta a bérleti szerződést, mondván, nem szeretné, ha kapcsolatba hoznák őt Richard Dawkinsszal és annak filozófiájával. A Center for Inquiry próbálta a bérbeadót meggyőzni arról, hogy gondolja meg magát, elvégre műintézménye nyilvános hely, ezért nem tehet faji, vallási és egyéb különbséget a bérlők között, de kénytelenek voltak más helyszínt keresni.

http://www.centerforinquiry.net/news/richard_dawkins_event_banned_in_MI/
http://freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels/2011/10/dude-title-ii-of-the-federal-civil-rights-law-of-1964/

Címke

Hívő hívőnek farkasa

Az USA-ban egy többszáz évvel ezelőttről maradt időbuborékban élő amis közösségek sem olyan békések, mint ahogyan egy igazi skanzentől elvárnánk. Egy 300 amis püspöktársa által alaposan kritizált, és azóta úgy 16 családdal szakadár csoportot képező amis püspök két fia néhány más ember társaságában éjszaka ágyában rátört egy idős házaspárra, és a férfit szakállától, a nőt pedig hosszú hajától fosztotta meg, ami nem csupán megalázó, hanem súlyos spirituális problémát jelent az áldozatoknak, lévén, hogy hitük szerint a házasságkötést követően a férfinak nem szabad szakállát, a nőnek pedig haját levágnia (ne kérdezzétek, hogyan viszonyulnak a női bajusz eltüntetéséhez, illetve a lábszőrtelenítéshez). Nem ez volt az egyetlen ilyen eset, de az áldozatok ezúttal rendőrségi feljelentést tettek. Korábban egy a szakadár csoportból távozott idősebb párra törtek rá saját gyermekei, akik szintén nyírással büntették szüleiknek az általuk helyesnek tartott útról való letérését.
http://articles.philly.com/2011-10-09/news/30260306_1_amish-men-beard-three-men
http://freethinker.co.uk/2011/10/09/mullets-charged-over-amish-beard-abuse/

Ortodox kislányokat kényszerítenek vesszőfutásra még ortodoxabbak, akik azon vannak felháborodva, hogy az ő lakótelepük melletti lányiskolába tízéves feslett kurvák járnak, akik nem átallnak csupán hosszú ujjú felsőre és térd alá, esetleg bokáig érő szoknyára vetkőzni. Iskolába jövet-menet a kislányokat és az őket kísérő szülőket szidalmazzák és jobb esetben zöldségekkel, rosszabb esetben ürülékkel dobálják a náluk igazabb hívők, akik a híresztelések szerint igazándiból maguknak akarják a lányok iskolaépületét. Egy újságírónőt leköptek, és az iskola fiúépületébe járó gyerekeket kövekkel dobáltak, egy kisfiú meg is sérült.
http://skepchick.org/2011/10/ultra-orthodox-men/
New York közterületfenntartói pedig kénytelenek voltak héber feliratú tacepaókat eltávolítani, amelyek arra utasították a női járókelőket, hogy szép szerényen lépjenek oldalra, ha szembejön egy férfi, és adjanak neki utat. Úgy tűnik, az ilyesfajta rendreutasításnak hagyománya van, de mára már a haszid zsidók sem élnek olyan zárt közösségekben, hogy másoknak ne tűnjenek fel, hm, sajátosságaik.
http://www.nydailynews.com/ny_local/brooklyn/2011/10/11/2011-10-11_city_in_signoff_removal_of_posts_irks_hasid_nabe.html

Címke , , ,

Börtön helyett templom

Bár az USA elvben a szabadság országa hírében áll, a vallásszabadság nem mindig érvényesül arrafelé. Most épp az alabamai Bay Minette-nek jutott eszébe belenyúlni a delikvensek vallási életébe: nem erőszakos bűncselekmények esetében a börtönt ki lehet váltani egyévi vasárnapi templombajárással. A templom ugyan szabadon választható, de a lelkésznek igazolnia kell a részvételt. – Valószínűleg arrafelé még nem hallottak arról, hogy a vallásosak túl- az ateisták pedig alulreprezentáltak az elítéltek körében. De valahol az is érdekes, hogy egyenlőségjelt vonnak a börtön és az istentisztelet között.

http://richarddawkins.net/articles/643213-ala-town-s-criminals-get-choice-jail-or-church

Címke ,

Van remény az USA-ban

1. Azt hiszem, a magyar média nemigen írt arról, hogy a szeptember 11-i megemlékezésekről mi „hiányzott”. Michael Bloomberg, New York polgármestere ugyanis nem hívott meg lelkészeket a megemlékezésre, amiért egyes vallásos csoportoktól hideget-meleget kapott. A déli baptisták vezetője például közölte, ez a szertartás csak azt mutatja, hogy New York a „szekularizmus epicentruma”, a polgármester hiába tesz úgy, mintha Amerika szekuláris ország lenne – nem az, és New York nincsen szinkronban Amerika többi részével. Az illetékes katolikus püspök és főrabbi viszont helyeselte a szertartás jellegét. Sajátos módon túl sok volt a vallás az ökumenikus vallási szertartáson, azazhogy pontosabban nem a megfelelő közösségeket választották. Ugyanis abból az idén kimaradtak fundamentalista keresztény csoportok, miközben buddhista apáca is szerepelhetett.
Persze nem igaz az a vád, hogy a vallás ki lett volna tiltva a szertartásból, hiszen a beszédet mondók a vallási metaforákból is merítettek, és a sok órás szertartás (amely során minden évben felolvassák az elhunytak névsorát) néma perceit is nyilván sokan imára használták.

http://www.nytimes.com/2011/09/09/nyregion/omitting-clergy-from-911-ceremony-prompts-protest.html

2. Az USA hadseregének különböző szintű vezetői a közelmúltig – a katonák vallásszabadságát sértve – erőteljesen kiközösítették a felekezeten kívülieket, akik nemigen merték nyíltan vállalni, hogy nem érdeklik őket a vallásos összejövetelek és vallásilag színezett kulturális összejövetelek. Tavaly végül a katonaság által támogatott, „Spirituális felkészültség” címen futó keresztény koncertsorozatból lett botrány. „Keresztény” alatt itt nem magánéletükben vallásos zenészeket kell érteni, hanem olyan együtteseket, akik a zenét nyíltan és vállaltan térítési eszköznek használják. A legutóbbiról például a fellépők maguk úgy számoltak be, hogy „Isten vértjét vitte Fort Eustis harcosaihoz és családjaikhoz” („brought the armor of God to the warriors and families of Fort Eustis during another installment of the Commanding General’s Spiritual Fitness Concert Series”). A laktanyaparancsnok nemhogy nem engedte, hogy egy hasonló, ámde szekuláris programot szervezzen az egyik katona Rock Beyond Belief, hanem kötelezővé tette a koncerteken való részvételt és megbüntette azt a vagy 80 katonát, aki inkább visszabaktatott a körletbe.
Közben azt is nyilvánosságra hozta a koncert-ügyben főszereplő katona, Justin Griffith által létrehozott Katonai Vallásszabadság Alapítvány (Military Religious Freedom Foundation), hogy az atomfegyverekkel foglalkozó csapat etikai kiképzése is erőteljesen vallásos, azon belül keresztény színezetű, olyannyira, hogy egyes csapattagok között „Jesus loves nukes speech”, azaz „Jézus szereti az atombombát beszéd” becenéven fut. Ez már kiverte a biztosítékot: a légierő összes „etikai” tréningjét felfüggesztették, és tartalmát felülvizsgálják.

A légierő főparancsnoka, Norton Schwartz körlevélben egyértelművé tette, hogy az állam vallási semlegességének elvét be kell tartani és körlevelet intézett írt, amelyben leszögezni, hogy a parancsnokoknak minden szinten mérlegelniük kell az egyének vallásgyakorlatának jogát és azt a tilalmat, hogy az állam képviselőiként bármely vallást támogassák. Mellőzniük kell annak látszatát is, hogy pozíciójukkal saját vallási preferenciájukat népszerűsítik, vagy bármely felekezetet előnyben részesítenék, mert ez kétségeket ébreszt objektivitásukkal és semlegességükkel szemben, ami rontja az egység morálját és rendjét. A parancsnoknak lehetőséget kell teremtenie, hogy a légierő tagjai vallásukat, világnézetüket gyakorolhassák, de a rendezvények lebonyolítása és reklámozása a tábori lelkész feladata, nem a parancsnoké.

http://freethoughtblogs.com/rodda/2011/09/14/thank-you-general-schwartz-for-finally-putting-your-4-star-foot-down/
http://freethoughtblogs.com/rodda/2011/09/14/thank-you-general-schwartz-for-finally-putting-your-4-star-foot-down/

Címke ,

Átszoktatásos terápiák

Keresztény fundamentalisták, köztük a republikánus elnökjelöltség-aspiráns (és egyben a feleségnek a férjjel szembeni abszolút engedelmességét hirdető) Michelle Bachmann ura, Marcus pszichoterápiákkal próbálják gyógyítani a homoszexualitást. „Mr. Deity” ezzel szemben a monoszexualitásból kínál kiutat:

Címke , ,

Burokban

Nem, nem az isteni gondviselésbe vetett megingathatatlan hit jelképére, a golyóbiztos üveggel ellátott, pápamobil néven futó járműre gondolok. Már említettem, hogy a biztonságra hivatkozva látótávolságon kívül szokták tartani a pápa állásfoglalásainak tartalma ellen tüntetőket a pápa utazásai során. Németországban is gondoskodnak arról, nehogy a pápa a pórnéppel is szembesüljön – csak követői fognak a szeme elé kerülni. Többhónapos tökölés után ugyanis eltiltották az 50 civil szervezet által a pápa parlamenti látogatása idejére tervezett tüntetést a berlini Brandenburgi kapu mellől. Ehelyett a Potsdamer Platzra mehetnek, ami több metromegállóval odébb van.
A Giordano Bruno Alapítvány nyílt levelet intézett Angela Merkel kancellárhoz, amelyben egyrészt a tervezett protokoll megváltoztatását kérik, és a fogadó ország vezetőjeként a nemzetközi szokásoknak megfelelően ő fogadja a pápát ahelyett, hogy ő maga járuljon a pápa elé. Javasolják az illő távolságtartást és a „Szentatya” megszólítás mellőzését, továbbá elvárják, hogy követelje az egyházi intézményekben elkövetett gyerekbántalmazását maradéktalan felderítését. Kérik tisztázni a pápával, hogy a diszkriminációt tiltó európai rendelkezések az egyházi vállalkozások munkavállalóira is alkalmazandók, ugyanis elfogadhatatlan, hogy valaki azért veszítse el állását, mert például elvált embert választott társául. Szóba kell továbbá hozni az egyház előjogait, amelyek még a demokrácia előtti időkből származnak, és itt nem csupán arról van szó, hogy felekezeten kívüliekkel fizettetik meg a püspökök bérét, hanem például arról is, hogy a munkaadónak a személyi jövedelemadó befizetések miatt nyilván kell tartania a munkavállaló vallási hovatartozását. Ez a náci időkből származó rendelkezés ellentmond annak az emberi jognak, amely tiltja, hogy bárkit is vallási meggyőződése nyilvánvalóvá tételére kényszerítsék. Elutasítja továbbá az alapítvány a pápa felelőtlen szexuálpolitikáját és helyteleníti a kora minden fasisztáját támogató XII. Piusz pápa boldoggá avatását. Javasolják végül a Vatikán államstátuszának megvonását, ami biztosítaná, hogy az egyház továbbra is kibújjon a bűnüldözés nemzetközi egyezményei alól. Bár az alapítvány abból indul ki, hogy Merkel ezeket a kérdéseket nem fogja szóba hozni, mégis úgy gondolja, a politikusoknak végre tudomásul kellene venniük, hogy megváltoztak a társadalmi viszonyok.

http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2011_09/keine_papst_demo_am.html
http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2011_09/papstgegner__berliner.html
http://hpd.de/node/11914

Burokban élt eddig számos USA-beli vallásos keresztény is, és nem esik nekik jól, ha a burok körül tűket látnak. Ilyen tűk lehetnek a különböző szkeptikus és szabadgondolkodó szervezetek óriásplakátjai, amelyek pl. megjegyzik, hogy nem kell Isten ahhoz, hogy jó ember légy. A Center for Inquiry “You don’t need God — to hope, to care, to love, to live” (Nincs szükséged Istenre, hogy remélj, hogy gondoskodj, hogy szeress, hogy élj) feliratú plakátját volt, ahol ki sem tudták helyezni, a Michigani Grand Rapids városban pedig súlyosan megzavarta a közvéleményt. Az újságok szülőknek szóló tanácsokat tettek közzé, hogyan kezelhető az a helyet, amikor egy gyerek rákérdez erre a szörnyű feliratra – hiszen szülőként az ember nincs felkészülve arra, hogy (értelemszerűen már olvasni tudó…) gyerekével a vallásról vagy a szexről beszélgessen, mint azt az egyik lap megjegyezte.
Egy kommentelő viszont azt jegyezte meg, hogy vallásos csoportoknak nincsenek gátlásaik, amikor sokhónapos elvetélt magzatokat ábrázoló fotókkal tiltakoznak nőgyógyászati rendelők előtt – akár a helyi óvoda mellett. Végül a jóval kevésbé szellemes „Not religious? In this years’ census, say so” (Nem vagy vallásos? Akkor az idei népszámlálásnál mondd is meg) szöveget vállalta a tömegközlekedési vállalat.

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2011/09/04/atheist-billboard-in-grand-rapids-generates-surprising-controversy/

Címke , , , ,

Ateista nyilvántartás

A Thinking Atheist válasza Michael Stahlnak, aki azt követelte, hogy ugyanolyan nyilvántartás készüljön az ateistákról, mint amilyent a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazásokért elítéltekről készítenek azért, hogy az aggódó szülők távol tudják őket tartani gyerekeiktől.

Címke ,

Külföldi tárlat

Vannak közös pontok a különböző vallásokban. Ezek egyike a szekularizáció elleni uszítás. Most épp az anglikán egyház vad szemöldökű feje, Rowan Williams hívta fel a figyelmet, hogy harcba kell szállni, hogy a hitet néhány éven belül ne pusztán szociális problémának tekintse a társadalom, és felszólította a papságát, hangosabban szólaljanak fel a hit mellett és különösen az „új ateisták” ellen. http://richarddawkins.net/articles/642928-clergy-told-to-take-on-the-new-atheists

 

Fátyolrablás: Teljes testfátyolba csomagolt 160 cm magas személy rabolt ki egy játéktermet csütörtökön Németországban. A rabló, akiről azt sem tudni, fiú-e vagy lány (azaz férfi-e vagy nő) bezárta az alkalmazottat a vécébe, majd megszökött ezer euróval. A rabló különös ismertetőjegye, hogy a lebernyegét mellmagasságban aranyszínű hímzés díszítette.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,783789,00.html via www.hpd.de

 

Rossz szervezés: Míg a német püspökök lelkesen számoltak be a pápa részvételével Spanyolországban szervezett ifjúsági világtalálkozó sikeréről, a német ifikatolikusok szervezete a kaotikus szervezésre panaszkodik. Gond volt a szállással, volt, akit rossz helyre küldtek, és volt, aki a tömegszállásokról is kiszorulva a szabadban éjszakázott. Az ivóvíz hamar elfogyott a tömegrendezvényeken, és hogy a 40 fokos hőségben ebből nem lett baj, csak annak köszönhető, hogy számos fiatal maga gondoskodott a vizéről (mondjuk, ez talán elvárható is lenne tőlük). Csak a Kölnből és Münsterből érkezettek közül 3000 fiatal emiatt a tervezettnél hamarabb utazott haza. http://www.muenchner-kirchenradio.de/nachrichten/nachrichten/article/bdkj-kritisiert-organisation-des-weltjugendtags.html

 

A kicsit nem becsüli Bernardino délolasz atya, és arra szólította fel híveit, hogy eurócenteket ne dobjanak a perselybe. Nem ő az egyetlen, van olyan kollégája, aki kerekperec ki is írta, hogy egy eurónál kisebb összeget nem fogadnak el. Mindezt azzal indokolják, hogy a centekből semmire nem mennek, sehol nem fogadják el ezeket, még a trafikban sem. – Vajon bankkal próbálkoztak? http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=465673

 

Izmos Jézus: Az a hír járja, hogy a hívők és azon belül a templomba járók között túlreprezentáltak a nők. Ezt egyesek annak a számlájára írják, hogy Jézus alakja túl lágy, túl nőies, és a férfiak megszólításához sokkal tökösebb fickóra van szükség, azaz egészen konkrétan a templomi pénzváltók asztalait borogató Jézusra. Ebből egész mozgalom keveredett, néhány sikerkönyvvel, és persze ennek megfelelő vizuális kultúrával:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hm, azért mintha kissé homoerotikus felhangja lenne…

New York-i muszlim csoportoknak sikerült rosszul ünnepelniük a böjti hónap végét. Zártkörű rendezvény keretében, az összes pályára érvényes kedvezményes belépő csábításával ellátogattak egy vidámparkba, amely persze bizonyos pályákra biztonsági okokból nem enged fejfedővel vagy a fej és a nyak köré tekert textíliákkal. Ebből aztán viták, majd dulakodás kerekedett olyan 30-40 fő részvételével, amely úgy másfél órával később masszív rendőri megjelenéssel és 15 személy előállításával ért véget. Két rendfenntartó megsérült.
Mint kiderült, a vidámpark pontosan tájékoztatta a szervezőket a biztonsági előírásokról, és a szervezők tudatában voltak annak, hogy a fejkendős nőket nem fogják felengedni bizonyos eszközökre. Csakhogy ezt az infót lefelejtették a meghívóról, annak ellenére, hogy a szervezők egyike még a kefelevonaton észrevette a dolgot, és szólt a többieknek.
http://freethinker.co.uk/2011/08/31/new-york-muslims-celebrate-end-of-ramadan-with-an-amusement-park-brawl/ http://www.lohud.com/article/20110831/NEWS02/108310375/Update-E-mails-show-organizers-Muslim-outing-Playland-aware-rules-flyer-silent

A végére egy szomorú hír: Egy holland katolikus pap megtagadta egyik bárányától a temetést. Az illető ugyanis idős és halálosan beteg lévén évi 3000 sorstársához hasonlóan élt a holland törvények adta lehetőséggel, hogy orvosi segítséggel vessen véget életével, mire a pap közölte a családdal, nem hajlandó eltemetni. A család végül más plébános talált. (Persze a papnak jogában áll követelni az egyházi tanítások betartását, de hát akkor sem barátságos a hozzátartozókkal.) http://www.secularism.org.uk/refusal-of-funeral-for-assisted.html

Címke , , , , , , , ,

Szöknek a nők

A Barna Csoport kutatása szerint az USA-ban a vizsgált 60 társadalmi csoport egyikének sem változott meg olyan mértékben a valláshoz való viszonya az elmúlt húsz év alatt, mint a nőké. Mára a nők többsége egy átlag héten nem vesz részt istentiszteleten (55%-ról 44%-ra csökkent a templomba járók aránya), és hasonló arányban csökkent azok aránya, akik legalább heti rendszerességgel olvasnak a Bibliában (50-ről 40%-ra). Míg 10 éve a negyedük vett részt bibliaórán, arányuk mára 17%-ra csökkent, és általánosságban is csökkent azok aránya, akik önkéntes munkával segítik vallási közösségüket (9 százalékponttal, ha jól számolom vissza, kb. 29%-ról 20%-ra). Egyetlen mutató nőtt erőteljesen: 17 százalékponttal nőtt azok aránya, akik nem kötődnek felekezethez.
Valamelyest, 5-7 százalékponttal csökkent azok aránya, akik fontosnak tartják hitüket (63%), hisznek az ördögben (56%), ill. aki szerint a biblia tanításai lényegüket tekintve helyesek (42%). 80-ról 70%-ra csökkent azok aránya, akik hisznek abban, hogy Isten a világ mindentudó, mindenható és tökéletesen teremtője és ura. Hasonló arányban nőtt viszont a neofiták aránya (38-ról 44%-ra), akik abban hisznek, hogy üdvözülni fognak, mert meggyónták bűneiket és elfogadták Jézust megmentőjüknek.

A férfiak általánosságban véve valamivel kevésbé vallásosak, de nem minden mutató tekintetében szignifikáns a különbség. Alacsonyabb pl. a heti rendszerességgel templomba járók aránya (36%), ill. a férfiak harmada hisz abban, hogy a Biblia lényegében helyes. 13%-uk jár Bibliaórára, 18%-uk önkénteskedik, és a nőkhöz hasonló arányban veszik kézbe heti rendszerességgel a Bibliát (41%).

http://www.barna.org/faith-spirituality/508-20-years-of-surveys-show-key-differences-in-the-faith-of-americas-men-and-women

Címke , ,
%d blogger ezt kedveli: