szekuláris_állam címkéhez tartozó bejegyzések

Örülnek az alvók

Aarau református templomában immár elhallgatnak a harangok éjszakára, aminek a szomszédos magánklinika betegei és a mezei lakosok is örülnek. A város katolikus temploma már régebb óta csendben van, de a protestáns harangot vezérlő berendezés csak a most befejezett felújítás vált képessé arra, hogy időszakosan kikapcsolják a negyedóránkénti harangozást. A kórház már korábban kérte, segítsék a betegek gyógyulását a csend biztosításával, ami aztán ádáz vitákba torkollt. A döntő érvet az adta, hogy néhány lakos megörült, amikor a harangok a felújítás kezdetekor elhallgattak, és arra kérte a lelkészi hivatalt, hogy ez így is maradjon, ha már technikailag is lehetővé vált.
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/glocken-der-stadtkirche-schweigen-kuenftig-nachts-114935602
via: http://www.frei-denken.ch/de/2011/10/aarau-nachtruhe/

Címke , ,

Izraelik és zsidók

Tovább eszkalálódik a szélsőségesen ortodox haredi közösség és az őket eltartó világiak konfliktusa Jeruzsálemben. Ezúttal egy városi tanácsos, Rachel Azaria állásával fizetett azért, hogy kiállt a jogállamiság mellett.
Mea Searím negyedben ugyanis az idei sátoros ünnepre (szukkót) ismét felhúztak egy válaszfalat a zsinagóga előtti utcán, hogy a férfiaknak ne kelljen nőket látniuk. A válaszfalat a bíróság már tavaly is megtiltotta, de a rendőrség mégis engedélyezte, miután a falat lebontani próbáló rendőröket kövekkel dobálták.
A haredik egyre sikeresebben erőszakolják rá életmódjukat másokra: bizonyos utcákról kitiltják a nőket, „illetnek” ruházatban (rövid ujjú felső, női nadrág, férfi rövidnadrág, ilyenek) tilos belépni a negyedbe, és az államilag támogatott buszvállalat buszain is hátulra száműzik a nőket – aki nem engedelmeskedik, azt hangosan szidalmazzák, megdobálják és leköpik (hogy hozzányúlni se kelljen a nőkhöz). A reklámcégek külön plakátokat nyomtatnak Jeruzsálembe: alig vannak rajta nők, még a háztartási eszközöket is férfiakkal árulják.
A tanácsosnőnek egyébként az volt a bűne, hogy a bíróságon követelte, a korábbi, a szegregációt tiltó ítéleteknek szerezzenek is érvényt. A bíróság igazgat adott neki, a főnöke, a polgármester azonban egyik asszisztensével e-mailben rúgatta ki, mert félt a vallásos kisebbségtől.
http://www.haaretz.com/news/national/israel-high-court-upholds-ban-on-sukkot-gender-segregation-in-jerusalem-1.390265
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,793741,00.html

http://www.haaretz.com/polopoly_fs/1.389255.1318289135!/image/1496474560.jpg_gen/derivatives/landscape_295/1496474560.jpg

via: http://freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels/2011/10/shoving-people-off-the-sidewalk-again/

Címke , ,

Tanzimat

Egy húszoldalas angol nyelvű tanulmányt publikáltak az ottomán birodalom törvényhozásának világi értékeiről. A sariát világi törvénnyé emelni akarók szemében a török birodalom amolyan aranykorként jelenik meg, amelyben az iszlám vallási előírásokat államilag érvényesítették, és amelyre építve újból létre lehet hozni a kalifátust, azaz az iszlám vallásállamot. A most megjelent összefoglaló azokra szekuláris vívmányokra mutat rá, amelyek 1839 és 1876 között, a török reformkorban valósultak meg. A vallási előírásoktól való elmozdulás már a 17. századtól jelent meg. Egyetlen esetet jegyeztek fel, amikor házasságtörésért megköveztek valakit, 1680-ban, és ez még abban a fanatikusan vallásos korszakban is akkora felháborodást váltott ki, hogy nem ismétlődött meg. Az 1839-es Gülhane-rendelet azt ígérte, megvédi az alattvalók életét és vagyonát, a törvény előtt egyenlőséget biztosít muszlimoknak, zsidóknak és keresztényeknek, kiszámítható adórendszert hoz létre, és igazságos módszerrel szólítja a férfiakat katonai szolgálatra egy modernizált seregben. 1844-ben eltörölték a hit elhagyását halállal büntető törvényt (a bahai vallás alapítóját „csak” lecsukták, de nem végezték ki, ahogy a Korán követelné). Eltörölték a kézlevágásos és hasonló , Korán által megkövetelt büntetéseket, és eltörölték a nem-muszlimokat (dhimmiket) sújtó fejadót is.
http://faith-matters.org/images/stories/fm-publications/the-tanzimat-final-web.pdf
via: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia?fb=optOut
Címke ,

Amikor a hívő káromol

Hogy milyen jelentősége van az állam vallási semlegességének a hívők számára, azt – illetve ennek hiányát – most épp egy pakisztáni muszlim fiatalember tapasztalja meg a saját bőrén. A vallási iskola tanítványát ugyanis istenkáromlásért vonszolták bíróság elé egy olyan tettért, amit ő maga épphogy a vallási szabályok betartásáért végzett. A Korán, mint isten szava örök a hívők számára, de a könyv mint tárgy mulandóságával a hívők is kénytelenek szembenézni. A Koránt, mint könyvet ezért nem lehet csak úgy kidobni, amikor elhasználódik a papír. A fiatalember, bizonyos Junaid Achmad konzultált a tanárával, aki elmagyarázta, hogy az elhasználódott Koránt vagy eltemetni, vagy folyóvízbe helyezni, vagy ünnepélyesen elégetni kell. Praktikus okokból a fiatalember az elégetés mellett döntött és szép szabályosan nekilátott, amit viszont a szintén muszlim helyi lakosság istenkáromlásnak értelmezett, összeverte és bíróság elé vitte…

http://www.dawn.com/2011/10/14/blasphemy-law-coming-a-full-circle.html

Címke , , ,

A vallásszabadság határai

Nagy-Britanniában több olyan vita került a bíróságok elé, amikor egy-egy munkavállaló vallására hivatkozva nem volt hajlandó elvégezni a munkáját, illetve alkalmazkodni a cég dresscode-jának. Volt köztük, aki ahhoz ragaszkodott, hogy egyenruhája fölött vallási jelképeket viseljen és munkahelyén térítsen, és volt, aki anyakönyvvezetőként nem volt hajlandó azonos nemű párok kapcsolatát bejegyezni, mert az ellenkezik vallási elveivel. A munkavállalók elvesztették pereiket, de a brit esélyegyenlőségi hivatal fontolgatta, hogy az érintettek ügyeit továbbviszi az Európai Emberijogi Bíróságra. Hosszas, jogvédő szervezetekkel folytatott konzultáció után ettől mégis eltekint, ahogyan ezt egyébként a Brit Humanista Egyesület javasolta is. Ezekben az esetekben ugyan az érintettek úgy érveltek, hogy keresztényként hátrányosan megkülönböztetik őket, valójában azonban vallási hovatartozásukra hivatkozva ők szerettek volna hátrányosan megkülönböztetni másokat azzal, hogy megtagadnak közszolgáltatásokat, vagy kollégáikat piszkálják a munkahelyükön. A vallásos hittel kapcsolatos igényeknek addig lehet teret adni, amíg ezzel nem csorbítjuk mások jogait.
http://www.humanism.org.uk/news/view/902

Hasonló módszert alkalmaz az USA katolikus püspöki kara, amely vallásszabadság-bizottságot állított fel. Persze kicsit megpiszkálva a dolgot kiderül, hogy nem annyira a vallásszabadságban, mintsem saját hitelveik másokra való erőltetésében érdekeltek. Egészen konkrétan arról van szó, hogy az illetékes hatóságok azt követelik az egészségbiztosító társaságoktól, hogy vallási hovatartozástól függetlenül fogamzásgátlókat, illetve művi meddővé tételt is finanszírozzanak, kivéve, ha csak a saját felekezethez tartozóknak nyújtanak szolgáltatásokat. Azaz a katolikus rendelőintézetek, egészségügyi intézmények, ha nyilvános intézmények akarnak maradni és nem zártkörű privát klinikákká alakulni, nem érvényesíthetnék vallási nézeteiket, amikor szolgáltatásokat nyújtanak.
A püspöki kar azért is érzi magát vallásszabadságában megsértve, mert a párkapcsolat hivatalos elismerésének az azonos nemű párokra való kiterjesztését elutasítják és emiatt bigottnak tartják őket.
http://freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels/2011/10/bishops-running-wild/

Hasonlót tett egyébként korábban a Vatikán nagykövete az ENSZ-nél: a vallásszabadság részeként követeli magának azt a jogot, hogy másokat üldözzön, lehetőleg vallási meggyőződésének állami törvényekbe iktatásával.

Címke , ,

Vallástalan zsidó

Izrael nyilvántartja lakosainak vallási és etnikai hovatartozását. Történelmi győzelmet aratott Yoram Kaniuk egy Tel Aviv-i bíróság előtt, amely arra kötelezte a hivatalt, fogadja el a felekezeten kívüliséget és ezt jegyezze be a nyilvántartásába. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a vallástól való szabadság az emberi méltóságból következik, és szekuláris csoportok már rég óta próbálták erről meggyőzni a belügyminisztériumot. Kaniuk, aki amúgy elismert író, ezentúl zsidó nemzetiségű vallástalanként szerepelhet a nyilvántartásban.

http://freethinker.co.uk/2011/10/03/‘please-don’t-call-me-jewish’/

Címke , ,

Palesztin jövő

A palesztin hatóság vezetői közölték, hogy az állam, amelynek elismeréséért folyamodnak, szekuláris és plurális lesz. Arra az újságírói kérdésre, hogy el tudna-e képzelni zsidó polgármestert a palesztin fővárosban, Ramallahban, a Palesztin Felszabadítási Szervezet ENSZ-képviselője azt válaszolta, személyes véleménye szerint jobb, ha a két népnek egyelőre elkülönítve élne, amivel izraeli körökben felháborodást keltett. Ezt követően Mahmud Habbas, a palesztin vallásügyi minisztere leszögezte, polgári államot akarnak, amelyben muszlimok, keresztények és zsidók együtt élhetnek, ha elfogadják a palesztin állampolgárságot, és maga a képviselő, Maen Areikat is közölte, ezt nem úgy értette, hogy ki akarnák tiltani a zsidókat a palesztin államból. Habbas kijelentette, meg fogják védeni a zsidó lakosságot is, de senkinek nem engedik, hogy felfegyverkezzen, és a miniszterelnök, Salam Fayyad, és Mahmud Abbasz elnök is megerősítették, szekuláris palesztin államot akarnak.

– Az még kérdés, hogy ha a három vallás követői polgárjogot élveznek, mi lesz a nem vallásosak (különös tekintettel a kitért muszlimok) védelmével. De egyelőre bízzunk abban, hogy sikerül nekik.
Címke ,

Van remény az USA-ban

1. Azt hiszem, a magyar média nemigen írt arról, hogy a szeptember 11-i megemlékezésekről mi „hiányzott”. Michael Bloomberg, New York polgármestere ugyanis nem hívott meg lelkészeket a megemlékezésre, amiért egyes vallásos csoportoktól hideget-meleget kapott. A déli baptisták vezetője például közölte, ez a szertartás csak azt mutatja, hogy New York a „szekularizmus epicentruma”, a polgármester hiába tesz úgy, mintha Amerika szekuláris ország lenne – nem az, és New York nincsen szinkronban Amerika többi részével. Az illetékes katolikus püspök és főrabbi viszont helyeselte a szertartás jellegét. Sajátos módon túl sok volt a vallás az ökumenikus vallási szertartáson, azazhogy pontosabban nem a megfelelő közösségeket választották. Ugyanis abból az idén kimaradtak fundamentalista keresztény csoportok, miközben buddhista apáca is szerepelhetett.
Persze nem igaz az a vád, hogy a vallás ki lett volna tiltva a szertartásból, hiszen a beszédet mondók a vallási metaforákból is merítettek, és a sok órás szertartás (amely során minden évben felolvassák az elhunytak névsorát) néma perceit is nyilván sokan imára használták.

http://www.nytimes.com/2011/09/09/nyregion/omitting-clergy-from-911-ceremony-prompts-protest.html

2. Az USA hadseregének különböző szintű vezetői a közelmúltig – a katonák vallásszabadságát sértve – erőteljesen kiközösítették a felekezeten kívülieket, akik nemigen merték nyíltan vállalni, hogy nem érdeklik őket a vallásos összejövetelek és vallásilag színezett kulturális összejövetelek. Tavaly végül a katonaság által támogatott, „Spirituális felkészültség” címen futó keresztény koncertsorozatból lett botrány. „Keresztény” alatt itt nem magánéletükben vallásos zenészeket kell érteni, hanem olyan együtteseket, akik a zenét nyíltan és vállaltan térítési eszköznek használják. A legutóbbiról például a fellépők maguk úgy számoltak be, hogy „Isten vértjét vitte Fort Eustis harcosaihoz és családjaikhoz” („brought the armor of God to the warriors and families of Fort Eustis during another installment of the Commanding General’s Spiritual Fitness Concert Series”). A laktanyaparancsnok nemhogy nem engedte, hogy egy hasonló, ámde szekuláris programot szervezzen az egyik katona Rock Beyond Belief, hanem kötelezővé tette a koncerteken való részvételt és megbüntette azt a vagy 80 katonát, aki inkább visszabaktatott a körletbe.
Közben azt is nyilvánosságra hozta a koncert-ügyben főszereplő katona, Justin Griffith által létrehozott Katonai Vallásszabadság Alapítvány (Military Religious Freedom Foundation), hogy az atomfegyverekkel foglalkozó csapat etikai kiképzése is erőteljesen vallásos, azon belül keresztény színezetű, olyannyira, hogy egyes csapattagok között „Jesus loves nukes speech”, azaz „Jézus szereti az atombombát beszéd” becenéven fut. Ez már kiverte a biztosítékot: a légierő összes „etikai” tréningjét felfüggesztették, és tartalmát felülvizsgálják.

A légierő főparancsnoka, Norton Schwartz körlevélben egyértelművé tette, hogy az állam vallási semlegességének elvét be kell tartani és körlevelet intézett írt, amelyben leszögezni, hogy a parancsnokoknak minden szinten mérlegelniük kell az egyének vallásgyakorlatának jogát és azt a tilalmat, hogy az állam képviselőiként bármely vallást támogassák. Mellőzniük kell annak látszatát is, hogy pozíciójukkal saját vallási preferenciájukat népszerűsítik, vagy bármely felekezetet előnyben részesítenék, mert ez kétségeket ébreszt objektivitásukkal és semlegességükkel szemben, ami rontja az egység morálját és rendjét. A parancsnoknak lehetőséget kell teremtenie, hogy a légierő tagjai vallásukat, világnézetüket gyakorolhassák, de a rendezvények lebonyolítása és reklámozása a tábori lelkész feladata, nem a parancsnoké.

http://freethoughtblogs.com/rodda/2011/09/14/thank-you-general-schwartz-for-finally-putting-your-4-star-foot-down/
http://freethoughtblogs.com/rodda/2011/09/14/thank-you-general-schwartz-for-finally-putting-your-4-star-foot-down/

Címke ,

Közterületfoglalásos ima

Az államcsőd szélén (igaz, kérdéses, melyik szélén) tántorgó Görögország parlamentje arra kötelezte az oktatási tárcát, sürgősen építsen muszlim imaházat Athénban. 2012 végéig fel kell épülnie egy 1000 négyzetméteres, 500 hívő befogadására alkalmas dzsámi, addig pedig ideiglenes épületet kell a muszlimok rendelkezésére bocsátani. Az építkezés röpke 16 millió euróba (4 576 000 000, azaz bő négy és fél milliárd forintba) kerül majd a görög költségvetésnek. A motivációt az adja, hogy a hatóságok a muszlim erőszaktól tartanak – 2009-ban abból lett 1000 muszlim részvételével folytatott utcai csata, hogy egy rendőr állítólagosan egy rendőr egy kávéház ellenőrzése során megszentségtelenített egy Korán c. könyvet. Azóta is konfliktusokra került sor, amikor muszlimok ezrei közterületeket foglaltak el, hogy ott imádkozzanak: tavaly novemberben ezer muszlim foglalta ez az egyetem udvarát (7000 rendőrrel volt szükség a tömegverekedés megakadályozására), most szeptemberben pedig az egyik  központi teret szállták meg, hogy a ramadán végét ünnepeljék, szintén rendőri asszisztenciával, mert a környező házak lakosai tojásokkal és joghurttal dobálták őket.
Görögországban hivatalosan félmillió zömmel török muszlim él. Athénban nem hivatalos statisztikák szerint kétszáz ezren vannak – zömmel illegális bevándorlók Afganisztánból, Bangladesből, Egyiptomból, Nigériából és Pakisztánból.

Nem hajlandóak a muszlimok a maguk forrásaiból építkezni Franciaországban sem, amelynek több városában is megszokottá vált, hogy hitbuzgó muszlimok az utcán láttak neki, ha eljött az ima ideje, különösen Párizsban, ahol az egyik dzsámi bezárása után kevés volt a hely, így aztán a meglévő imaházak előtti utcán reménytelen volt közlekedni a pénteki főimaidőben. A francia belügyminiszter közölte, hogy ez több szempontból sincsen rendjén: egyaránt sérti a vallási méltóságát állam és egyház szétválasztásának az elvét (azzal, hogy egy vallás kisajátítja a közterületet). Betiltották az utcai imádkozást és kompromisszumként felajánlottak a muszlimoknak egy volt laktanyát évi szimbolikus 30 ezer euró bérleti díjért. Hasonló megoldásokhoz folyamodtak Nizzában és Marseille-ben is, ahol szintén nagyszámú muszlim él. A szélsőjobboldali párt vezetője, Marine LePen elfogadhatatlannak minősítette az eljárást arra hivatkozva, hogy a francia törvények tiltják valamely vallási közösség állami támogatását, és ebbe a kedvezményes bérleti díj is beletartozik.

http://freethinker.co.uk/2011/09/15/greek-government-caves-in-to-pressure-to-build-a-mega-mosque-in-athens/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15392780,00.html via: http://www.frei-denken.ch

Címke , , ,

Türingia

A Baloldal türingiai szervezete a baloldali hagyományokra visszanyúlva munkacsoportot hozott létre, amelynek célja állam és egyház szétválasztása. A munkacsoport a hit megvallását és gyakorlását az egyén szabadságjogának tekinti, és ellenzi bármely vallási és világnézeti szervezet előnyben részesítését. Szóvivőjük, Siegfried Krebs úgy nyilatkozott, nem szabad visszavenni a szociáldemokrácia százhúsz éves erfurti programjából, amely magánüggyé nyilvánította a vallást, ellenezte a vallási közösségek közpénzekből való finanszírozását és világi iskolát követelt. Ennek nyomán a munkacsoport (amelynek tagjai között állam és egyházak szétválasztását szorgalmazó hívők is találhatók) az egyházak jogi, adózási és finanszírozási privilégiumok, valamint a tábori lelkészek és a papképzés állami finanszírozásának a megszüntetését követelik. A jogszabályoknak, a köztérnek,és az oktatásnak vallási tekintetben semlegesnek kell lennie, a közmédia nem lehet egyházadó, és a munkavállalói jogoknak egyházi intézményekben is érvényesülniük kell. Igencsak aggályos közfeladatokat egyházakra bízni: az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy megszervezése és szolgáltatása olyan feladat, amit vallásilag semleges módon kell biztosítani.

Első nyilvános fellépésük a pápa jövő heti erfurti látogatása elleni tiltakozáson való részvétel lesz, önálló rendezvényeket a jövőre terveznek.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/206582.gottloses-land-in-pfarrers-hand.html

Címke ,
%d blogger ezt szereti: