németország címkéhez tartozó bejegyzések

Viccelni veszélyes

Elvesztette állását egy német ápoló, mert az interneten vicces és szatirikus anyagokat terjesztett a pápáról. Az ápoló egy az egészségbiztosító által finanszírozott, ám a katolikus egyház által működtetett kórházban dolgozott, és internetes tevékenységét hiába végezte álnévvel – beazonosítható volt, és az illetékes Baden-Württemberg-i bíróság el is fogadta, hogy az egyházfőről való viccek terjesztése olyan mértékű illojalitás, hogy a munkáltató joggal kezdeményezi a munkaviszony azonnali megszüntetését. Az ápoló közös megegyezéssel távozott ugyan, de emiatt csak három hónap elteltével kapott munkanélküli segélyt.

http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13689692/Papst-Witze-sind-bei-Katholiken-ein-Kuendigungsgrund.html
via www.hpd.de

Címke , ,

Tiltott koncert

A Bajor Szabadállam hatóságai elhalasztattak egy Rammstein-koncertet, amelyre amúgy már rég elkelt minden jegy. A koncertet november 20-ára szervezték, azaz halottak vasárnapjára, amelyet a világi törvényhozás még valamikor régen „csendes nappá” minősített. A különféle német tartományokban időnként akciózásba kezdenek a hatóságok, hogy a vallási csend betartását érvényesítsék, de az elmúlt években mégis 130 különböző koncertre kerülhetett ezen és hasonló „csendes” napokon.

http://www.rammstein.de/news/munchen-erzwingt-rammstein-konzert-verschiebung/
http://hpd.de/node/12138

Címke , ,

Apró sikerek

Győzött a Regensburg Digital című lap a katolikus püspökséggel szemben a bíróság előtt. A püspökség másfél évvel ezelőtt feljelentéssel fenyegette az internetes lapot, ha nem veszi le azt a cikkét, amelyben a Der Spiegel című lapot idézve azt írta, a katolikus egyház az egyik papi áldozatnak fizetett bánatpénzzel mintha megvásárolta volna annak hallgatását. A humanista közösség által összedobott néhány ezer eurónak köszönhetően a lap szerkesztője vállalni tudta a pert, és másodfokon igazat kapott.
http://www.regensburg-digital.de/in-eigener-sache-kirchlicher-maulkorb-aufgehoben/18102011/
via: www.hpd.de

Wight szigetén nyugati részén megmarad az egyetlen nem egyházi általános iskola, amelyet a helyi hatóságok be akartak zárni. Így azoknak a szülőknek, akik nem kívánnak egyházi nevelést a gyerekeiknek, 12 mérföldes távolságra kellett volna szállítani gyerekeiket. A szülők tiltakozása nyomán, akiknek a brit humanista szövetség is segített, végül sikerült megőrizni az iskolát.
http://www.humanism.org.uk/news/view/913

Címke , , , , ,

A bántalmazó perelné a bántalmazottat

– Ez fonák helyzet állhat elő Németországban, ha egy könyv sikeres lesz. Néhány egyházi személy által bántalmazott ember ugyanis egy szeptemberben bemutatott könyvben megírta tapasztalatait, érzéseit és azt, hogyan bánt ügyükkel az egyház. Köztük három regensburgi, a regensburgi egyházmegye (amelynek püspöke egy ideig a mostani pápa volt) szóvivője pedig közölte, egyelőre nem tervezik a kiadó beperlését, de amennyiben a könyv nagyobb figyelmet von magára, meggondolják a kérdést. A kiadó és a bántalmazottak fel vannak háborodva, hogy az egyházmegye álláspontja ezek szerint az, hogy „beszélhetsz, amíg nem hallja senki”.
A szóvivőt a média egyébként egy most huszonéves fiatal férfinak a könyvben leírt története esete kapcsán kérdezték. A férfit 12 éves korában bántalmazta egy pap, az egyházmegye pedig 5000 német márka (2500 euró) és a terápia költsége fejében megvásárolta a család hallgatását. A papot feltételesen szabadlábra helyezték, de kikötötték, hogy nem dolgozhat gyerekekkel és fiatalokkal – az egyház két évvel később ismét gyerekek közé küldte, a rendőrség pedig 2007-ben lecsukta, majd három év börtönre ítélték gyerekek többrendbeli szexuális bántalmazása miatt. A pap azért bukott le, mert a fejlemények hallatán az első áldozat a nyilvánossághoz fordult. A szóvivő azért fontolgatja a feljelentést, mert ez a történet is szerepel a könyvben.

http://www.regensburg-digital.de/bischofliche-klagebewertung-missbrauchsopfer-sind-besturzt/10102011/

Címke , ,

Cukros bácsik

A hámelni patkányfogó meséjét próbálja megvalósítani egy berlini keresztény közösség: játszótereken szólítanak le általános iskolásokat és csokival és játékokkal próbálják elcsábítani őket délutáni Bibliabulijaikra – nem feltétlenül a szülők tudtával, bár az egyesület azt állítja, felhívják a megszólítitt gyerekek figyelmét arra, hogy beszéljenek szüleikkel. A gyerekektől egyben el is kérik a lakcímüket, elmondásuk szerint azért, hogy ha valami történik velük a rendezvényen, értesíteni tudják a szülőket és meghívókat tudjanak küldeni. Bár a vallási egyesület úgy hirdeti magát, hogy szociálisan hátrányos gyerekekkel foglalkoznak, jól szituált környékek játszóterein is nyomulnak, ahol a gyerekek biztosan nem szenvednek csokihiányban. Ráadásul a gyerekeket a szülők arra próbálják nevelni, idegenektől ne fogadjanak el semmit, így eléggé sajátos, hogy az egyesület ebben gyakorlatilag keresztbetesz a szülőknek. Bár az egyesület azt állította, engedélyt kértek a rendszeres gyerekrendezvényekre, az illetékes hivatal erről mit sem tud. A célt viszont nyíltan fogalmazza meg az egyesület: azért csinálják, mert keresztény értékeket akarnak belenyomni a gyerekekbe („weil wir wieder christliche Werte in die Kinder reinbekommen wollen.“)
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13640782/Freikirchler-locken-Kinder-mit-Duplo-zu-Bibelstunden.html
Hoyerswerdában pedig a Gideonosoknak engedélyezték, hogy az iskolaudvarokon osztogassák az Újszövetséget, mondván, bár állam és egyház elkülönítve működik, az államnak támogatnia kell a vallásokat és a Biblia ismerete amúgyis hozzátartozik az általános műveltséghez.
http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Wenn-die-Bibel-zum-Streitfall-wird;art13826,3519201
Címke

Álláspontok ütköztetése

Marketinges hetünk van. Berlinben a pápalátogatás idejére időzítettek egy plakátakciót, amely az egyházi pénzügyekre hívja fel a figyelmet és arra buzdít, hogy aki nem akarja adójával támogatni valamely elismert felekezetet, az formálisan is lépjen ki az egyházból (ellenkező esetben ugyanis az adóhatóság automatikusan levonja tőle az egyházadót az adott egyház számára). Az egyik ilyen plakát épp a Springer sajtóház elé került –  a toronyházra a Bild című bulvárlapnak a Joseph Ratzinger pápává választása felett örömködő címlapjának molinóját akasztottak:

Címke

Kéz a kézben

Két színész sajátos performanszt hajtott végre a minap Berlinben: Hitler és a pápa kéz a kézben sétálgatott a belváros utcáin. A pápa minduntalan áldást osztogatott, míg Hitler jogi okokból mellőzött bármilyen kézmozdulatot. Az akció célja az volt, hogy az érdeklődőket tájékoztassák a konkordátumról, azaz a vatikáni szerződésről. A járókelők jól mulattak, és számosan információkat kértek a szerződésről, amelyet 1933-ban kötött a náci Németország és a Vatikán. A nyélbeütés egyik főszereplője Eugenio Pacelli volt, a későbbi XII. Piusz pápa, aki a kommunistáktól való félelmében az ördöggel, azazhogy a fasiszta rezsimekkel is készségesen szövetkezett.
A Brandenburgi kapu után a Reichstag elé is vonultak, ahol felkeltették az őrök érdeklődését, akik úgy látták, Hitlernek picit megmozdult a keze, a náci karlendítés pedig tilos. Egy negyedóra után azonban elengedték őket, miután a művészek meggyőzték a rendőröket arról, hogy művészi keretekben engedélyezett a mozdulat, feltéve, hogy nem dicsőíti az önkényuralmat.

http://hpd.de/node/11995?page=0,0

Címke

Türingia

A Baloldal türingiai szervezete a baloldali hagyományokra visszanyúlva munkacsoportot hozott létre, amelynek célja állam és egyház szétválasztása. A munkacsoport a hit megvallását és gyakorlását az egyén szabadságjogának tekinti, és ellenzi bármely vallási és világnézeti szervezet előnyben részesítését. Szóvivőjük, Siegfried Krebs úgy nyilatkozott, nem szabad visszavenni a szociáldemokrácia százhúsz éves erfurti programjából, amely magánüggyé nyilvánította a vallást, ellenezte a vallási közösségek közpénzekből való finanszírozását és világi iskolát követelt. Ennek nyomán a munkacsoport (amelynek tagjai között állam és egyházak szétválasztását szorgalmazó hívők is találhatók) az egyházak jogi, adózási és finanszírozási privilégiumok, valamint a tábori lelkészek és a papképzés állami finanszírozásának a megszüntetését követelik. A jogszabályoknak, a köztérnek,és az oktatásnak vallási tekintetben semlegesnek kell lennie, a közmédia nem lehet egyházadó, és a munkavállalói jogoknak egyházi intézményekben is érvényesülniük kell. Igencsak aggályos közfeladatokat egyházakra bízni: az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy megszervezése és szolgáltatása olyan feladat, amit vallásilag semleges módon kell biztosítani.

Első nyilvános fellépésük a pápa jövő heti erfurti látogatása elleni tiltakozáson való részvétel lesz, önálló rendezvényeket a jövőre terveznek.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/206582.gottloses-land-in-pfarrers-hand.html

Címke ,

Magánéletet az egyházi alkalmazottaknak

A németországi bejegyzésű Felekezetmentesek és Ateisták Nemzetközi Szövetsége (IBKA) tiltakozik a német szövetségi munkajogi bíróság minapi ítélete ellen, amely, bár az adott egyedi esetben jogellenesnek minősítette a munkaviszony megszüntetését, mégis megerősítette az egyházi irányítású intézmények jogát, hogy beleszóljon munkavállalói magánéletébe. Az IBKA azt követeli, hogy a munkajogi előírásoknak az egyházi irányítású intézményekben is érvényt szerezzenek.

http://www.ibka.org/presse11/arbeitsgericht

Címke , ,

Burokban

Nem, nem az isteni gondviselésbe vetett megingathatatlan hit jelképére, a golyóbiztos üveggel ellátott, pápamobil néven futó járműre gondolok. Már említettem, hogy a biztonságra hivatkozva látótávolságon kívül szokták tartani a pápa állásfoglalásainak tartalma ellen tüntetőket a pápa utazásai során. Németországban is gondoskodnak arról, nehogy a pápa a pórnéppel is szembesüljön – csak követői fognak a szeme elé kerülni. Többhónapos tökölés után ugyanis eltiltották az 50 civil szervezet által a pápa parlamenti látogatása idejére tervezett tüntetést a berlini Brandenburgi kapu mellől. Ehelyett a Potsdamer Platzra mehetnek, ami több metromegállóval odébb van.
A Giordano Bruno Alapítvány nyílt levelet intézett Angela Merkel kancellárhoz, amelyben egyrészt a tervezett protokoll megváltoztatását kérik, és a fogadó ország vezetőjeként a nemzetközi szokásoknak megfelelően ő fogadja a pápát ahelyett, hogy ő maga járuljon a pápa elé. Javasolják az illő távolságtartást és a „Szentatya” megszólítás mellőzését, továbbá elvárják, hogy követelje az egyházi intézményekben elkövetett gyerekbántalmazását maradéktalan felderítését. Kérik tisztázni a pápával, hogy a diszkriminációt tiltó európai rendelkezések az egyházi vállalkozások munkavállalóira is alkalmazandók, ugyanis elfogadhatatlan, hogy valaki azért veszítse el állását, mert például elvált embert választott társául. Szóba kell továbbá hozni az egyház előjogait, amelyek még a demokrácia előtti időkből származnak, és itt nem csupán arról van szó, hogy felekezeten kívüliekkel fizettetik meg a püspökök bérét, hanem például arról is, hogy a munkaadónak a személyi jövedelemadó befizetések miatt nyilván kell tartania a munkavállaló vallási hovatartozását. Ez a náci időkből származó rendelkezés ellentmond annak az emberi jognak, amely tiltja, hogy bárkit is vallási meggyőződése nyilvánvalóvá tételére kényszerítsék. Elutasítja továbbá az alapítvány a pápa felelőtlen szexuálpolitikáját és helyteleníti a kora minden fasisztáját támogató XII. Piusz pápa boldoggá avatását. Javasolják végül a Vatikán államstátuszának megvonását, ami biztosítaná, hogy az egyház továbbra is kibújjon a bűnüldözés nemzetközi egyezményei alól. Bár az alapítvány abból indul ki, hogy Merkel ezeket a kérdéseket nem fogja szóba hozni, mégis úgy gondolja, a politikusoknak végre tudomásul kellene venniük, hogy megváltoztak a társadalmi viszonyok.

http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2011_09/keine_papst_demo_am.html
http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2011_09/papstgegner__berliner.html
http://hpd.de/node/11914

Burokban élt eddig számos USA-beli vallásos keresztény is, és nem esik nekik jól, ha a burok körül tűket látnak. Ilyen tűk lehetnek a különböző szkeptikus és szabadgondolkodó szervezetek óriásplakátjai, amelyek pl. megjegyzik, hogy nem kell Isten ahhoz, hogy jó ember légy. A Center for Inquiry “You don’t need God — to hope, to care, to love, to live” (Nincs szükséged Istenre, hogy remélj, hogy gondoskodj, hogy szeress, hogy élj) feliratú plakátját volt, ahol ki sem tudták helyezni, a Michigani Grand Rapids városban pedig súlyosan megzavarta a közvéleményt. Az újságok szülőknek szóló tanácsokat tettek közzé, hogyan kezelhető az a helyet, amikor egy gyerek rákérdez erre a szörnyű feliratra – hiszen szülőként az ember nincs felkészülve arra, hogy (értelemszerűen már olvasni tudó…) gyerekével a vallásról vagy a szexről beszélgessen, mint azt az egyik lap megjegyezte.
Egy kommentelő viszont azt jegyezte meg, hogy vallásos csoportoknak nincsenek gátlásaik, amikor sokhónapos elvetélt magzatokat ábrázoló fotókkal tiltakoznak nőgyógyászati rendelők előtt – akár a helyi óvoda mellett. Végül a jóval kevésbé szellemes „Not religious? In this years’ census, say so” (Nem vagy vallásos? Akkor az idei népszámlálásnál mondd is meg) szöveget vállalta a tömegközlekedési vállalat.

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2011/09/04/atheist-billboard-in-grand-rapids-generates-surprising-controversy/

Címke , , , ,
%d blogger ezt szereti: