jobbik címkéhez tartozó bejegyzések

Jobboldali csatározások

Gondolom, olvastátok, hogy a Siófokra kihelyezett dzsemborin összekapott a Fidesz és a KDNP. Pontosabban a KDNP azzal zsarolja a Fideszt, hogyha kihagyják az alkotmányból a szentháromságot, értsd alatta itt a magzat-, házasság- és családvédelmet, akkor ők nem fogják megszavazni. Mire Orbán közölte, "egy ilyen hazug riogatásba belebuknánk", ám aztán kiderült, csak a "magzat" szótól fél, az olyasmit, hogy az élet a fogantatással kezdődik, már el tudná képzelni. A Jobbiktól Hegedűs Loránt felesége (nem saját neve alatt politizál) szintén felszólalt az abortusz tiltása mellett.
Szóval a Kövér László megfogalmazásában "világnézeti rétegpárt" megint azzal próbálkozik, hogy magánhisztijeit mindenkire ráerőszakolja. Amihez a Fidesz azért annyiban partner, hogy Szájér József szerint elképzehetőnek tartják, hogy a szülők a gyerekeik után is szavazzanak.
Ehhez kommentárképp a Kis Művészet blogról (kismuveszet.blog.hu/2011/02/12/voksot_minden_spermium_utan):

nol.hu/belfold/uj_alkotmany__a_kdnp_ultimatumot_adott_orbannak
nol.hu/archivum/20110212-a_realista_pofon
nol.hu/belfold/uj_alkotmany__a_kdnp_ultimatumot_adott_orbannak
 

Címke , , , , , ,

Érdekek és ellenérdekek

A kormányban is vita van a vasárnapi kötelező zárva tartásról: "Az üzletek vasárnapi bezárását indítványozó jobbikos törvényjavaslat után a Fidesznek most arról kell döntenie, hogy a támogatóiként számon tartott nagyvállalkozókkal, vagy a koalíciós partnerével, a kereszténydemokratákkal kerüljön szembe. … A jelek szerint a választások utáni koalíciós egyezkedés közepette a KDNP jobb híján belement abba, hogy egy időre jegeljék a párt által éveken át nagy elánnal képviselt ügyet. Magyarázatot is találtak választóiknak: a szabad vasárnap ügyében rövidesen egy uniós szintű aláírásgyűjtés indul majd el, és a párt inkább kivárja ennek a végeredményét. … Azonban a Fidesz és a KDNP számára kényelmes megoldás – az uniós „közakarat” – nem igazán akar összejönni" A teljes cikk: nol.hu/gazdasag/20101130-kormanyvita_a_vasarnapi_zarva_tartasrol

Címke , , , ,

Vasárnapi munkatilalom

Ma nyújtották be a vasárnapi munkatilalomra irányuló törvénymódosítást. Az eredetileg a KDNP által forszírozott ötletet (amelyet már korábban elemezgettem) öt jobbikos képviselő karolta fel. Indítványuk a munka törvénykönyvét úgy módosítaná, hogy elrendeli a vasárnapi munkavégzés tilalmát, kivéve a rendeltetése folytán vasárnaponként is működő, azaz a lakosság hétvégi pihenésére szolgáltatásokat biztosító munkáltatókat, illetve az élet, az egészséget, a testi épséget, illetve a vagyonvédelmet biztosító munkáltatókat, továbbá azokat az üzemeket, amelyek három műszakban működnek. Azonban ezeknél is legfeljebb hat óra a vasárnapi munkaidő, dupla bért kell fizetni a vasárnapi munkára, illetve havi egy vasárnapra szabadnapot kell biztosítania a munkáltatónak. A kiskaput nem felejtették ki: a részmunkaidőben, kizárólag hétvégi munkavállalásra szerződtetett munkavállalókat nem illeti meg a dupla bér. A nagyáruházak vasárnapi zárva tartását nem a munka törvénykönyvén keresztül, hanem a kereskedelemről szóló törvény módosításával érnék el. Eszerint a munkaszüneti napokon és vasárnap zárva kell tartani, kivéve évi 12 vasárnapot. Kinyithatnak a virág- és csokiboltokon kívül a benzinkúti és pályaudvari boltok, ha kisebbek 175 négyzetméternél, valamint minden olyan üzlet, ahol legfeljebb két munkavállalót foglalkoztatnak (a dolgozó családtagok családi vállalkozás címén történő kiszipolyozása továbbra sem tilos sem a kereskedelemben, sem a vendéglátásban), de húsvétkor, pünkösdkor és amikor a vasárnap egyben ünnepnap nekik is redőny. 
Az indítványt az emberi méltósággal és a család védelmével, valamint a történelmi hagyományokkal és a keresztény munkavállalók vallásszabadságával indokolják, de az indoklás második bekezdésében máris előkerül a multinacionális cégek haszonmaximalizálása, amely az indítványozók szerint az egyetlen, vasárnapi munkavégzés mellett szóló érdek, és kifejtik, hogy a vasárnapi nyitva tartás versenyelőnyt jelent a multiknak (csak tudnám, mitől családbarátabb a dolgozó nemzeti kizsákmányolása a multinacionálisnál). 

Az indítvány szövege: www.parlament.hu/irom39/01764/01764.pdf

Címke , , , , , , ,

Újabb ötletek

A Jobbik egyik képviselője hétfőn azzal az ötlettel állt elő, hogy a tanintézményekben a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat mellé (alá, főlé?) a Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna által költött "Magyar hiszekegy" című verset (indoklás: mert régen is így volt). A vers egy az akkori kormányzat támogatásával közzétett felhívásra készült pályamű, és a sikerrel járó figyelem úgy megihlette az asszonyt, hogy az eredetileg rövid, jelmondatszerű rigmust tüstént tizenöt strófás hitvallássá dagasztotta, amely teljes terjedelmében olvasható az Indexen: index.hu/belfold/2010/07/26/minden_iskolaban_kirakatna_a_hiszekegyet_a_jobbik/

Ui: Eltekintek az irredentizmus (nacionalista) és a kereszténység (egyetemes) összeférhetetlenségi problémáiról való értekezés megírásától. 

Címke ,

Két éve tudjuk…

…de azért azelőtt sem volt titok, milyen szerepet szán a Fidesz vezetője az egyházaknak. És azt is, hogy a Jobbik mit gondol a nyelvtudományról.
– Reciklálás a választások alkalmából: http://szekularisfigyelo.blog.hu/2008/04/13/a_katolikus_egyhaz_helye_az_allamban_orban_viktor_szerint
http://szekularisfigyelo.blog.hu/2009/09/01/a_jobbik_a_kreacionizmus_nyomaban

Címke , ,

Szentfazékség

Tóta W. Árpád posztja Király András Jobbik-ex-szóvivő szabadulásáról (a történethez: miután Király Andrásról, aki önéletrajzában a keresztényi értékeket emelte ki, tegnap a Képviselő funky néhány őt egy kanadai melegfelvonuláson, illetve füvezés közben mutató fotót publikált, úgy 3 órán belül lemondott jobbikos tisztségéről): http://w.blog.hu/2010/03/19/a_teleszart_szentfazek

Címke , ,

A Jobbik a kreacionizmus nyomdokain

A Népszabadáság mai cikke szerint a Jobbik aláírást gyűjt a finnugor "származáselmélet" ellen, felszólítva az MTA-t, a tankönyvírókat és mindenki mást, helyezzék vissza a magyar származástudatot, Hunor-Magor örökségét az őt megillető helyre, értve ezen elsősorban az iskolai tankönyveket. 

Persze az alapprobléma, hogy nincs olyasmi, hogy "finnugor származáselmélet". A "finnugrászok" a hétköznapi beszédben "nyelvrokonságnak" nevezett jelenséggel foglalkoznak, azzal, hogy a "finnugor nyelvek" között olyan hasonlóságok vannak, amelyek meghaladják a puszta véletlen egybeesést. A magyar nyelv speciel számos más nyelvvel is kölcsönhatásban állt, elsősorban türk nyelvekkel, amelyek szintén befolyásolták a nyelv alakulását (különösen a szókincsét). A magyar nép valóban alig áll "vérrokonságban a finnugor népekkel", de ezt nem is állítják a finnugor nyelvtudománnyal foglalkozó nyelvészek, akik bár figyelik a kutatásokat, nem kontárkodnak bele az antropológusok munkájába. Jól tudják, hogy a nyelv, a genetika, a foklór, a zene stb. a történelem és az identitás különböző aspektusait jelentik, amelyek összefonódnak ugyan, de nem szükségszerűen párhuzamosak: egy "genetikai közösség" példának okáért nyelvet cserélhet (ahogyan egy egyén is). A magyar nyelv "alól" viszont úgy tűnik, úgymond "kicserélődött" a nép (annyi más "vért" kapott, hogy valóban alig van "vérrokonságban" más finnugor népekkel – ezt nem is állítja senki, sőt, a magyar szakos hallgatóknak az uralisztikát tanító finnugrász magyarázza ezt el). 

Elsőre talán még illusztrisnak is tűnhet a támogatók doktorokat is felsorakoztató listája, de ha az ember nekilát a Magyar Akkreditációs Bizottság PhD-fokozatot elnyertek listáját böngészni, az derül ki, hogy a 10 felsorakoztatott, "címmel" rendelkező tudós közt összvissz legfeljebb (a beazonosítás születési dátum híján szükségszerűen bizonytalan) négynek van doktori fokozata (esetleg egy ötödiknek, ha figyelembe vesszük, hogy a nő esetleg nem saját tisztes nevén, hanem férje után "-né"-ként van nyilvántartva) – sporttudományokból (a "humánbiológus, antropológus"), filozófiából, fizikából, illetve (bocsánat, de Kovács Tamásból ötöt sorol fel a jegyzék) orvostudományból vagy állattenyésztésből/fizikából/kémiából/környezettudományból. Egyetlen nyelvész sincs köztük, pedig nem csak finnugor nyelvtudományból lehet ám doktorálni ezen a területen, hanem szinkrón nyelvésezti kérdésekből, más nyelvekből, általános nyelvészetből, fonetikából, összehasonlító nyelvészetből is lenne bőven téma annak, aki úgy érzi, az "establishment" vesszőparipájával nem hagyja őt érvényesülni. De nem. Egy részük az USA-beli, hangzatos nevű, de magánszemély címén működő "Magyarságtudományi Intézet" honlapján tagként szerepel. A jelenlegi honlapszerkesztőről azonban annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy a mai magyar nyelvi konvenciók követése távol áll tőle. 

A nyelvtudományos módszertan és ezen belül a "nyelvrokonság" vizsgálatában bevált eljárások meglehetősen komplex dologok ugyan, de az alapelv azért közérthetően is megfogalmazható. A (persze kissé, de azért nem a torzításig leegyszerűsített) lényeg, hogy nem egy-egy jelenséget, esetleg egymástól elszigetelt (ám nagy jelentőséggel felruházott) szavakat, hanem nyelvi rendszereket hasonlítunk össze: megnézzük a hangtani rendszert, az igeragozási rendszert, a tagadás "módszereit", a névszók ragjait és a névutós rendszert, a névmások rendszerét satöbb. A jelentések története kissé bizonytalanabb, mert egy-egy szó jelentése jobban függ a tárgyi és kulturális környezettől. És persze vizsgálják az egyes rendszerek közötti összefüggéseket: például az irányhármasságot (mint szemantikai rendszert) és az ott felbukkanó ragok rendszerét hasonlítják össze. Egyébként azért csinálják így, mert rájöttek arra, hogy ha nem ilyen sok tényezőt vizsgálunk egyszerre, hanem pl. csak két szót hasonlítunk össze, akkor némi fantáziával  kb. bármit bármivel lehet összehozni. 

Hogy hol kapcsolódik a Jobbik kezdeményezése a kreacionizmushoz? Ott, hogy Sztálin bácsi eljárásait megidézve és a kreacionisták útját követve politikai megközelítésből és politikai nyomást alkalmazva törekszik tudományos "tanok" megváltoztatására. Pedig a tudás nem az általános iskolai tankönyvből szivárog felfelé a tudományba, hanem a tankönyvírók a tudományos eljárások során szerzett (és az adott időpontban leginkább hiteles) tudást próbálják a különböző korú diákok számára is megemészthető megfogalmazásban tálalni. 

És hogy hogy kerül ez egy szekuláris blogba? – Úgy, hogy ez is egy hitrendszer: előbb van meg a válasz, mint a bizonyíték. 

http://nol.hu/belfold/hunort-magort_a_tankonyvekbe_

Címke , , ,
%d blogger ezt kedveli: