istenkáromlás címkéhez tartozó bejegyzések

Kinek az asszonya?

A Mária-imádók buzgalmának köszönhetően került a hírekbe egy kultúratudományi konferencia, amelyet az írországi Cork egyeteme szervezett június 24-én. A rendezvényre, amely az amerikai spanyol ajkú kultúráról szól „Átmenet és folyamatosság a kortárs chicano kultúrában” címmel, meghívták előadónak Alma Lopezt, akinek a festményeiből kétnapos kiállatást is rendeznek az egyetem egyik helyiségében, Bővebben…

Címke , , , , ,

Emberi jogot csak embereknek

Az Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) tizenkét éven át azért küzdött, hogy az ENSZ az egyének vallási és világnézeti szabadságának védelméről helyezze át a hangsúlyt a vallás védelmére és hozzon határozatot a vallás megsértésének tilalmáról. Úgy tűnik, ettől egy időre megmenekültünk: az OIC által is elfogadott határozat a hívőket mint egyéneket védi, nem a vallásokat (mint eszméket). Az 57 tagú iszlám lobbycsoport szóvivője egyébként Pakisztán volt, amely maga mutatja be a legjobban, mihez vezet, ha a vallási és világnézeti szabadság helyett magát a vallást védik: blaszfémia vádjával gyakorlatilag bárkit le lehet csukatni (ld. a Pakisztán címkéjű bejegyzéseket). A határozatnak persze megvan a szépséghibája: a vallásmenteseket és a hitehagyókat csak áttételesen védi.

 

Címke , , ,

Újabban tilos az istenkáromlás Írországban

Bár az ír alkotmány eddig is kötelezte a jogalkotót arra, büntesse az istenkáromlást, erre csak most került sor, a személyiségi jogokról szóló törvény módosításába építve. Nem a gyűlöletbeszédet, azaz egy adott csoport vagy egyén méltóságának megsértése, testi épségének veszélyeztetésére való felszólítást vagy hasonlót büntet a törvény, nem, büntethetővé teszi a (bármilyen) vallási érzékenység megsértését. 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/jul/09/ireland-blasphemy-laws 

Címke , , , , , , , ,

Eltörölték a blaszfémia-törvényt Nagy-Britanniában

A brit alsóház május elején 378 szavazattal 57 ellenében eltörölte az istenkáromlást büntető törvényt. A konzervatívok azzal érveltek az indítvány ellen, hogy jelentős lépés lenne a szekularizmus és végső soron az államegyház státuszának eltörlése felé. Az indítványozó, Maria Eagle tagadta, hogy ilyen megfontolások húzódnának a háttérben. Mások azonban teljes nyíltsággal vállalták azt a reményüket, hogy állam és egyház egyszer majd szétválik. Így David Howarth liberális demokrata képviselő is, aki kifejtette, az állam és az egyház szétválasztásának elve nem jelenti azt, hogy az államnak vallási kérdésekben semlegesnek kell maradnia. Egy másik parlamenti képviselő arra mutatott rá, hogy a gyűlöletre uszításról szóló törvény közelmúltban elfolytatott vitája és a blaszfémia-törvény vitájában elhangzott évek azzal a tanulsággal szolgálnak, hogy a blaszfémia-törvény védelmezői két mércével mérik a szólásszabadságot: aki vallására hivatkozva egyének vagy csoportok ellen uszít, azt a szólásszabadság nevében védik, miközben ugyanezek a képviselők, amikor a vallásról van szó, még a kritikát is megtiltanák. Korábban egyesekben felmerült annak gondolata is, hogy a blaszfémia-törvényt kiterjesszék a nem-keresztény felekezetekre is, így előállhatott volna az az igen sajátságos helyzet, hogy miközben a bármilyen vallású hívők érzékenységének nem tetsző kritika ellehetetlenül, vallásszabadságra hivatkozva bármilyen ember érzékenységét sérteni (sőt, elpusztítására felszólítani) lehetett volna.

http://www.secularism.org.uk/finallytheblasphemylawisdeadandb.html

Címke , , , , ,
%d blogger ezt szereti: