hittan címkéhez tartozó bejegyzések

A brit példa

Ha már az etikaoktatás kérdéskörénél tartunk: Angliában "Religious education" címszó alatt a gyerekek amolyan összehasonlító vallástant tanulnak. Lancashire-ben most sikerült betenni a helyi tantervbe a felekezeten kívüliséget – ezentúl tehát a gyerekek nemcsak azt tanulják, hogy az élet különböző nagy kérdéseire a különböző felekezetek mit tanítanak, hanem azt is, hogy a vallásosokon kívül milyen álláspontok léteznek. Ezzel sikerült némi felháborodást is kiváltani, egy pap például úgy vélte, az ateizmus túl nehéz elképzelés négyévesek számára, akik még a keresztény tanításokat sem igen bírják megérteni – még az elsőáldozók is keményen birkóznak az áldozás jelentésének megértésével. A felháborodás azért kissé sajátos, ha tudjuk, hogy a humanizmus, az istenekre nem hivatkozó álláspontok számos helyi tantervben már az 1970-es évektől vannak jelen…

www.humanism.org.uk/news/view/779

Reklámok
Címke , , , ,

Etika csak vallásosan?

Mivel Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a jelek szerint az osztrák modellt tervezi bevezetni, nem egészen minden tanulság nélküli, ami épp Ausztriában történik: ott májusban meghallgatást terveznek tartani a parlamentben az etikaoktatásról, amelyre a hittanból kiiratkozó gyerekeknek kötelező jelleggel kell majd járniuk. Meg is hívtak rá fűt-fát, így például a szakszervezeteket és a munkaadói szövetségeket, és "persze" a 14 elismert felekezet 2-2 képviselőjét. Egyetlen csoport maradt ki: az érintettek. Holott az ő gyerekeik lesznek kötelezően besorozva erre a hittanpótléknak ígérkező, de jobb sorsra érdemes kezdeményezésre. Már a 2001-es népszámlálás során is a lakosság 12%-a (kb. 1 milliónyian) felekezeten kívülinek vallotta magát, és különböző felmérések szerint a lakosság negyede-ötöde agnosztikus vagy ateista. És a kísérleti etikaoktatás tanulsága is az, hogy állami jóváhagyással a katolikus egyház határozná meg az etikaoktatás tartalmát: a tananyagot ők írják, és az etikatanárok is gyorstalpalón átképzett hitoktatók, akik nemegyszer alig leplezve használják az etikaórát hittérítésre.
Pótmegoldásként végül a zöld párt az egyik, az ő szakértőiknek járó helyet felajánlotta a felekezeten kívüliek érdekképviseletének.

www.konfessionsfrei.at/
www.konfessionsfrei.at/
derstandard.at/1297821887293/Enquete-ohne-Konfessionsfreie-In-Gottes-Namen-Ethik

Címke , , , , ,

Etika a hittanos gyerekeknek is járna!

Svájcban és Ausztriában több iskolában is kísérleti jelleggel etikaoktatást biztosítanak.
Az alapelgondolás nagyon jó és mindenképpen támogatandó, hiszen az etikaoktatás csodálatos lehetőséget adhat nem egyszerűen csak az értékeinkről való párbeszédre, annak átgondolására, mi miért fontos nekünk, hanem arra is, hogy a tanulók a többiekkel szembeni viselkedésükre reflektáljanak. És ez persze kiváló alkalmat biztosítana az iskolán belüli konfliktus kezelésére. Arról, mit „szabad” és mit miért nem, hogyan bánjunk a másikkal, nem lehet elég korán elkezdeni beszélgetni – az empátia készségét olyan óvodás korban fejlesztik ki a gyerekek (bár úgy tűnik nekem, van, akinél ez kimarad). Berlinben működik is a különböző felekezetű családból származó gyerekek közös etikaoktatása, amelyet egyébként egy valláserkölcsi okokból történt gyilkosság nyomán vezettek be.
Persze ennek a pudingnak is az evés a próbája, Bővebben…

Címke , , , , , , , ,

Gyerekek

A spanyol gyerekek nem lelkesednek a hitoktatásért, a 2008/2009-es tanévre vonatkozó adatok szerint. Míg az általános iskolások háromnegyede még látogatja az órákat, a középiskolásoknak már csak az 55%-a. A katolikus egyháznak előérzetei lehettek – hangosan tiltakoztak, amikor a kormány 2006-ban önkéntessé tette a hitoktatáson való részvételt, amely azóta csökkenő tendenciát mutat. Nem keresztény hitoktatáson a diákoknak az 1%-a vesz részt. www.secularism.org.uk/spanish-children-saying-no-to-re.html

Zürchben egy "vallás és kultúra" című, általánosan kötelező tantárgy váltotta a felekezeti hitoktatást. Bár sok baj van vele (sokan panaszkodnak arra, hogy a tanárok térítenek, a gyerekek pedig unatkoznak), az elméletben a kultúrális és vallási sajátosságok megértését, a tolerancia kialakítását és nem utolsó sorban az etikus cselekvésről és az értékekről való gondolkodást célzó tantárgyat a szabadgondolkodók szerint (akiket egyébként a tantárgy előkészítéséből kihagytak) meg kellene menteni. Egyrészt a tematika részévé kell tenni a vallásmentes etikus gondolkodást is, ugyanis nem csak a vallásos környezetben nevelkedő gyerekeket kell megszólítani, hanem azokat is (sokan vannak), akik vallás nélkül nőnek fel. Másrészt pedig meg kell határozni az oktatás célját – ez eddig nem történt, így a tanárok csak adatokat tanítottak ahelyett, hogy készségeket fejlesszenek, illetve azok, akik korábban hitoktatóként működtek, egyéb iránymutatás hiányában egyszerűen a régi, vallásos tanmenetet vitték tovább. blog.derbund.ch/mamablog/index.php/14956/wie-das-fach-religion-und-kultur-zu-retten-ware/

Címke , , , , , , ,

Lyukasóra

Úgy tűnik, lyukasórát kapnak azok a gyerekek, akik nem akarnak hitoktatáson résztvenni, cserében viszont kötelező erkölcstan (már a megfogalmazás is mutatja, melyik századból való az ötlet…) vár rájuk. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár ugyanis Gáncs Péter evangélikus püspök szerint azt ígérte, a "kormányzat szándéka, hogy a hittanóráknak "védettebb sávot biztosítsanak", azaz ne kelljen nulladik órában vagy délután hittanórákra járniuk" a gyerekeknek. Szerinte már az óvodákban kellene kezdeni a hitoktatást, ugyanakkor az egyházaknak össze kell fogniuk a hitoktatásban (arra tippelnék, hogy eme javaslat mögött humánerőpolitikai okok is meghúzódhatnak – a gyerekek zöme ma már felekezetileg vegyes iskolába jár).
Ilyenek hangozttak el Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak az evangélikus egyházzal folytatott minapi tárgyalásán, ahol az is szóba került, hogy egy csomó önkormányzat szeretne megszabadulni a nekik sok pénzbe kerülő iskoláktól úgy, hogy átadnák valamely egyháznak. Hogy ezzel mi a probléma, arról épp az előbb írtam.

Címke , , , ,

Szekuláris Lengyelország

Lengyelországban négyezren tapsoltak Janusz Palik parlamenti képviselőnek, aki új szervezetet hozott létre állam és egyház szétválasztásáért, az egyházi előjogok eltörléséért és a "katolikus egyház imperializmusának" megszüntetéséért. A lengyelek amúgy nem lelkesednek annyira az egyházért, mint ahogyan azt hinni lehetne abból, hogy papíron 90%-uk katolikus: egy felmérés szerint a szülők 46%-a tartja fontosnak, hogy a gyereke iskolai hittanra járjon, a gimnazisták harmada kiiratkozik a hittanról, és a papság és a szerzetesrendek utánpótlás-gondokkal küzdenek. Az FN cikke: www.fn.hu/kulfold/20101003/lengyel_egyhazellenesek_mozgalma/

Címke , ,

Hittan helyett

Első sikereit mutatja az olasz ateisták kampánya, hogy az iskolák ténylegesen is biztosítsák a tanulók törvényben biztosított jogát, hogy katolikus hittan helyett más(,) értelmes foglalkozásokat biztosítsanak nekik. Ezt a jogukat a nyáron bírósági ítélet is megerősítette, így most az iskolaszékek kezdenek megoldást keresni rá. Elsőként Veneto és Ligúria régiók nekiláttak irányelveket kidolgozni tanárok toborzására. Az UAAR azért rajta marad az ügyön, és a szülőknek szükség esetén segítséget nyújt jogaik érvényesítéséhez. 

www.uaar.it/news/2010/09/16/ora-alternativa-le-regioni-cominciano-ad-adeguarsi

Címke , , ,

Hogy lesz az emberből hittantanár

Az egyetem akaratából. A berlini egyetemeken nagy a túljelentkezés, a tanárszakokon is. A Humboldt Egyetemen ezért egy adott főszakra felvételizők nem biztos, hogy bejutnak a vágyott mellékszakjukra – ilyen esetben az egyetem kijelöl nekik egy helyet egy kevésbé népszerű mellékszakon, amit nem is adhatnak le, csak akkor, ha a következő évben sikerül egy másik mellékszaka bejutniuk. 
Egy ilyen kevésbé népszerű mellékszak az evangélikus hittantanár. Amit pechjére egy ateista spanyoltanár-jelöltre is rásóztak. Aki úgy gondolja magáról, hogy nem szeretne hittanár lenni. 
Egy fórumon ugyan valaki vicces kedvében felvetette, hogy amolyan báránybőrbe bújt farkasként akár valamiféle kritikai vallásszemléletet adhatnak majd át a gyerekeknek, de az a helyzet, hogy a hitoktatói kinevezésekbe az egyházaknak beleszólásuk van, azaz gyakorlatilag kidobott az állam pénze: második szakján biztosan munkanélküli lesz az amúgy piacképes főszakot választott egyetemista. 

blasphemieblog.wordpress.com/2010/09/15/atheistin-muss-theologie-studieren/
www.tagesspiegel.de/wissen/theologie-fuer-atheisten/1933422.html

Címke , , , , , ,

Nem kérnek a lengyelek hittant

A papíron 90%-ban katolikus lengyel lakosságban azért akadnak másként gondolkodók: egy új felmérés szerint, amelyet a lengyel rádió számára végeztek, a szülőknek csak a 46%-a szeretné, hogy gyermeke hittanra járjon. A megkérdezettek 15%-a inkább valamilyen alternatív megoldást szeretné (pl. etikaoktatást), míg a harmada a gyerekére bízná a döntést. Elvben minden iskolának biztosítania kell valamilyen alternatívát a hittan helyett, de a gyakorlatban ez nem valósul meg. Mivel a hittan szerepel a bizonyítványban és beleszámít az iskolai eredményekbe, a gyerekek ezért aztán inkább beülnek az órákra.  

www.secularism.org.uk/less-than-half-of-poles-want-rel.html

Címke , , , ,

Kárérítés alkotmányos jogok helyett

Olaszországban az iskolai órarendbe integráltan működik a katolikus hittan. Az azt nem látogató gyerekeknek elvben erre az időre más, értelmes foglalkozást kellene biztosítani. A valóság (amint az nemegyszer kiderült) másképp néz ki, ezért az olasz szülők időnként a bíróságon kötnek ki. Így történt egy padovai általános iskolás gyerek esetében is, akit alternatív foglalkozás helyett először arra kötelezett az iskola, ülje végig a hittant, majd átültette egy másik osztályterembe. A bíróság most azt állapította meg, hogy kétszeresen is sérültek a gyermek jogai: azzal, hogy hittanon való részvételre kötelezték, és azzal, hogy megakadályozták a tanítási időben való tanulásban. Ezért az intézmények és az oktatási minisztériumnak 1500 euró fájdalomdíjat kell fizetnie. 

www.uaar.it/news/2010/08/04/tribunale-padova-attivare-ora-alternativa-obbligo 

Címke , , , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: