etikaoktatás címkéhez tartozó bejegyzések

A brit példa

Ha már az etikaoktatás kérdéskörénél tartunk: Angliában "Religious education" címszó alatt a gyerekek amolyan összehasonlító vallástant tanulnak. Lancashire-ben most sikerült betenni a helyi tantervbe a felekezeten kívüliséget – ezentúl tehát a gyerekek nemcsak azt tanulják, hogy az élet különböző nagy kérdéseire a különböző felekezetek mit tanítanak, hanem azt is, hogy a vallásosokon kívül milyen álláspontok léteznek. Ezzel sikerült némi felháborodást is kiváltani, egy pap például úgy vélte, az ateizmus túl nehéz elképzelés négyévesek számára, akik még a keresztény tanításokat sem igen bírják megérteni – még az elsőáldozók is keményen birkóznak az áldozás jelentésének megértésével. A felháborodás azért kissé sajátos, ha tudjuk, hogy a humanizmus, az istenekre nem hivatkozó álláspontok számos helyi tantervben már az 1970-es évektől vannak jelen…

www.humanism.org.uk/news/view/779

Címke , , , ,

Etika csak vallásosan?

Mivel Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a jelek szerint az osztrák modellt tervezi bevezetni, nem egészen minden tanulság nélküli, ami épp Ausztriában történik: ott májusban meghallgatást terveznek tartani a parlamentben az etikaoktatásról, amelyre a hittanból kiiratkozó gyerekeknek kötelező jelleggel kell majd járniuk. Meg is hívtak rá fűt-fát, így például a szakszervezeteket és a munkaadói szövetségeket, és "persze" a 14 elismert felekezet 2-2 képviselőjét. Egyetlen csoport maradt ki: az érintettek. Holott az ő gyerekeik lesznek kötelezően besorozva erre a hittanpótléknak ígérkező, de jobb sorsra érdemes kezdeményezésre. Már a 2001-es népszámlálás során is a lakosság 12%-a (kb. 1 milliónyian) felekezeten kívülinek vallotta magát, és különböző felmérések szerint a lakosság negyede-ötöde agnosztikus vagy ateista. És a kísérleti etikaoktatás tanulsága is az, hogy állami jóváhagyással a katolikus egyház határozná meg az etikaoktatás tartalmát: a tananyagot ők írják, és az etikatanárok is gyorstalpalón átképzett hitoktatók, akik nemegyszer alig leplezve használják az etikaórát hittérítésre.
Pótmegoldásként végül a zöld párt az egyik, az ő szakértőiknek járó helyet felajánlotta a felekezeten kívüliek érdekképviseletének.

www.konfessionsfrei.at/
www.konfessionsfrei.at/
derstandard.at/1297821887293/Enquete-ohne-Konfessionsfreie-In-Gottes-Namen-Ethik

Címke , , , , ,

Gyerekek

A spanyol gyerekek nem lelkesednek a hitoktatásért, a 2008/2009-es tanévre vonatkozó adatok szerint. Míg az általános iskolások háromnegyede még látogatja az órákat, a középiskolásoknak már csak az 55%-a. A katolikus egyháznak előérzetei lehettek – hangosan tiltakoztak, amikor a kormány 2006-ban önkéntessé tette a hitoktatáson való részvételt, amely azóta csökkenő tendenciát mutat. Nem keresztény hitoktatáson a diákoknak az 1%-a vesz részt. www.secularism.org.uk/spanish-children-saying-no-to-re.html

Zürchben egy "vallás és kultúra" című, általánosan kötelező tantárgy váltotta a felekezeti hitoktatást. Bár sok baj van vele (sokan panaszkodnak arra, hogy a tanárok térítenek, a gyerekek pedig unatkoznak), az elméletben a kultúrális és vallási sajátosságok megértését, a tolerancia kialakítását és nem utolsó sorban az etikus cselekvésről és az értékekről való gondolkodást célzó tantárgyat a szabadgondolkodók szerint (akiket egyébként a tantárgy előkészítéséből kihagytak) meg kellene menteni. Egyrészt a tematika részévé kell tenni a vallásmentes etikus gondolkodást is, ugyanis nem csak a vallásos környezetben nevelkedő gyerekeket kell megszólítani, hanem azokat is (sokan vannak), akik vallás nélkül nőnek fel. Másrészt pedig meg kell határozni az oktatás célját – ez eddig nem történt, így a tanárok csak adatokat tanítottak ahelyett, hogy készségeket fejlesszenek, illetve azok, akik korábban hitoktatóként működtek, egyéb iránymutatás hiányában egyszerűen a régi, vallásos tanmenetet vitték tovább. blog.derbund.ch/mamablog/index.php/14956/wie-das-fach-religion-und-kultur-zu-retten-ware/

Címke , , , , , , ,

Nem kérnek a lengyelek hittant

A papíron 90%-ban katolikus lengyel lakosságban azért akadnak másként gondolkodók: egy új felmérés szerint, amelyet a lengyel rádió számára végeztek, a szülőknek csak a 46%-a szeretné, hogy gyermeke hittanra járjon. A megkérdezettek 15%-a inkább valamilyen alternatív megoldást szeretné (pl. etikaoktatást), míg a harmada a gyerekére bízná a döntést. Elvben minden iskolának biztosítania kell valamilyen alternatívát a hittan helyett, de a gyakorlatban ez nem valósul meg. Mivel a hittan szerepel a bizonyítványban és beleszámít az iskolai eredményekbe, a gyerekek ezért aztán inkább beülnek az órákra.  

www.secularism.org.uk/less-than-half-of-poles-want-rel.html

Címke , , , ,

Körmös Lengyelországnak

Megrótta az Európai Emberi Jogok Bírósága a lengyel alkotmánybíróságot a vallásszabadság megsértése miatt, amihez az is hozzátartozik, hogy az ember ne nyilatkozzon felekezeti hovatartozásáról. A lelkiismereti és vallásszabadság a lengyel alkotmányban is rögzített alapjog, a lengyel közoktatás azonban megsérti ezt a jogot azzal, hogy a nem katolikus gyerekeknek nem biztosít alternatív etikaoktatást, emiatt ugyanis a tanuló nem tud jegyet szerezni, és az iskolai bizonyítványából így kiderül, hogy katolikus-e. Az alkotmánybíróság még csak nem is volt hajlandó foglalkozni a szülői beadvánnyal, ezért fordultak az Európa Tanács (amely nem keverendő össze az EU-val!) bíróságához. 
 

A Népszava cikke: www.nepszava.hu/articles/article.php

UPDATE: Kicsit részletesebben itt: lengyelorszagma.blog.hu/2010/06/25/x_216

Címke , , , , , , ,

Ex-katolikus ex-diák

Egy németországi tizedik évfolyamos gimnazista súlyos döntést hozott: kilépett az egyházból. Emiatt pedig kizárják iskolájából. A dolog pikantériája, hogy ugyan egyházi gimnáziumról van szó (amely természetesen állami finanszírozásban részesül), de az iskola amúgy felekezeten kívüli, illetve muszlim hallgatókat is fogad, Bővebben…

Címke , , , , ,

Katolikus szülők szolidaritási akciója

Az olasz iskolákat törvény kötelezi arra, hogy az iskolai órarendbe integrált hitoktatáson részt venni nem kívánó diákoknak értelmes foglalkozásokat biztosítson. Erre azonban nem mindig kerül sor: míg a hitoktatásra és a hittantanár fizetésére mindig jut pénz, számos kisebb és nagyobb diáknak az iskola nem biztosít lehetőséget értelmesen eltölteni azt az időt, amit a többiek vallásoktatáson töltenek. 
Bővebben…

Címke , , , , , ,

Hogyan ösztönözzük a hittant

Az olasz oktatási miniszternek nem tetszik, hogy nem kötelező a katolikus hittan: az óvodások és alsó tagozatosok szüleinek nyújtott tájékoztatás szerint a hittan alternatívájaként csak két lehetőség között lehet választani: a gyermekmegőrzőt és a hazamenést. A törvény adta harmadik lehetőségről, a rendes oktatási-nevelési foglalkozásról (pl. etikaóráról) a miniszter nemes egyszerűséggel elfeledkezett. Ja, és persze pénzt sem ad rá – ezt (a hittantanárok fizetésével ellentétben) az iskoláknak kell kigazdálkodniuk. 

http://www.uaar.it/news/2009/09/15/mancano-risorse-per-ora-alternativa-gelmini-valorizza-ulteriormente-irc

Címke , , , , ,

Etikaoktatás az emberijogi bíróság előtt

Elutasította a strasbourgi Emberijogi Bíróság annak a berlini családnak a keresetét, amely úgy gondolta, a mindenkire kiterjedő közös etikaoktatás sérti tizenhat éves gyermekük vallásszabadságát, és ezért felmentést kértek az órák látogatása alól.  Bővebben…

Címke , , , , , , ,

Vallásismereteket vallásos szülők gyermekeinek is

Egy kanadai bírósági ítélet értelmében kötelező a részvétel a felekezeti hittant tavaly felváltó összehasonlító vallásórán. Bővebben…

Címke , , , , , ,
%d blogger ezt kedveli: