adatok_számok_statisztikák címkéhez tartozó bejegyzések

Statisztikatakarítás

Nem szívesen engedi útjára a katolikus egyház az egyszer megkeresztelteket, hiszen a statisztikában azért jól mutatnak a papírhullák is. Többek között mivel az egyház rájuk is hivatkozik, amikor követői nevében beszél, sokan veszik a fáradozást, hogy formálisan is beírassák a keresztelési anyakönyvbe, hogy nem értenek egyet a katolikus egyház tanításaival. Egy francia bíróság adatvédelmi okokból most ennél is többet követel: mivel a vallásra, megkeresztelésre vonatkozó adatok személyesek, az egyházi anyakönyvek viszont nyilvánosan hozzáférhetők, az egyháznak nem csupán fel kell tüntetnie az anyakönyvben, ha egy megkeresztelt személy kilép az egyházból, hanem kérésre teljes mértékben olvashatatlanná kell tennie az egész bejegyzést, pl. kiradírozhatatlan tintával.

http://librepensee04.over-blog.com/article-debaptisations-l-eveque-catholique-condamne-par-le-tgi-de-coutances-87134234.html
http://www.frei-denken.ch/de/2011/10/normandie-taufregistereintrage-mussen-auf-wunsch-unlesbar-gemacht-werden/

Címke , ,

Szöknek a nők

A Barna Csoport kutatása szerint az USA-ban a vizsgált 60 társadalmi csoport egyikének sem változott meg olyan mértékben a valláshoz való viszonya az elmúlt húsz év alatt, mint a nőké. Mára a nők többsége egy átlag héten nem vesz részt istentiszteleten (55%-ról 44%-ra csökkent a templomba járók aránya), és hasonló arányban csökkent azok aránya, akik legalább heti rendszerességgel olvasnak a Bibliában (50-ről 40%-ra). Míg 10 éve a negyedük vett részt bibliaórán, arányuk mára 17%-ra csökkent, és általánosságban is csökkent azok aránya, akik önkéntes munkával segítik vallási közösségüket (9 százalékponttal, ha jól számolom vissza, kb. 29%-ról 20%-ra). Egyetlen mutató nőtt erőteljesen: 17 százalékponttal nőtt azok aránya, akik nem kötődnek felekezethez.
Valamelyest, 5-7 százalékponttal csökkent azok aránya, akik fontosnak tartják hitüket (63%), hisznek az ördögben (56%), ill. aki szerint a biblia tanításai lényegüket tekintve helyesek (42%). 80-ról 70%-ra csökkent azok aránya, akik hisznek abban, hogy Isten a világ mindentudó, mindenható és tökéletesen teremtője és ura. Hasonló arányban nőtt viszont a neofiták aránya (38-ról 44%-ra), akik abban hisznek, hogy üdvözülni fognak, mert meggyónták bűneiket és elfogadták Jézust megmentőjüknek.

A férfiak általánosságban véve valamivel kevésbé vallásosak, de nem minden mutató tekintetében szignifikáns a különbség. Alacsonyabb pl. a heti rendszerességgel templomba járók aránya (36%), ill. a férfiak harmada hisz abban, hogy a Biblia lényegében helyes. 13%-uk jár Bibliaórára, 18%-uk önkénteskedik, és a nőkhöz hasonló arányban veszik kézbe heti rendszerességgel a Bibliát (41%).

http://www.barna.org/faith-spirituality/508-20-years-of-surveys-show-key-differences-in-the-faith-of-americas-men-and-women

Címke , ,

Vallástalan spirituálisok

Bár Észtország fővárosa, Tallinn (is) tele van templomokkal, ezek (is) üresen állnak. Egy a közelmúltban végzett felmérés során az észtek 20%-a nyilatkozott úgy, hogy a vallásnak jelentősége van az életében. Az egyik legnagyobb közösség az evangélikus, amely a lakosság olyan 15%-át foglalja magába. Ezzel szemben az észteknek úgy a fele azért hisz valami nemigen körülhatárolható transzcendens erőben, és népszerűek a panteista-jellegű, ezt az erőt a természetben felfedező szertartások és hagyományok. Az észteknek a kereszténységgel szembeni távolsága azzal is összefügghet a BBC cikke szerint, hogy a térítők sokáig vagy németül (a lutheránusok) vagy oroszul beszéltek (az orosz ortodoxok), így a történelem során majdnem mindvégig „idegenek” maradtak. Emiatt a nemzeti identitás alig kötődik a valláshoz, és a Szovjetunióból való kilépéskor más volt szocialista országokkal szemben itt nem lendült fel a vallásosság.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14635021

Címke ,

Népet számolni katolikusan kell

Népszámlálóbiztosnak való jelentkezésre buzdítja híveit a katolikus egyház, amiből a HVG július 30-i, 30. számában arra következtet, hogy a püspöki konferencia alighanem „bizalmatlannak tűnik a KSH-val szemben”. A püspökök ugyanis arra való tekintettel, hogy a lakossági a népszámlálás „minden szempontból megfelelő lebonyolítása érdekében” küldi népszámlálóbiztosnak a követőit.

Erről az a haverom jut eszembe, akit a tíz évvel ezelőtti népszámláláskor csak hosszas vita után volt hajlandó „felekezeten kívülinek” beírni a számlálóbiztos.

Még jó, hogy az idén interneten is le lehet adni az adatokat.

Címke , , ,

Másodikak vagyunk a svédek után!

Az Ipsos nevű szociológiai kutatóintézet-hálózat Global @dvisor Survey címmel 24 országban (Magyarországon is) végzett a globalizációval kapcsolatos, gazdasági és vallási kérdésekre kiterjedő kutatást, amelynek néhány eredményét a múlt héten közzétettek. Ezeket az eredményeket persze némi óvatossággal kell fogyasztani, hiszen egyazon kérdést különféleképpen értelmezhetnek különböző kultúrákban, a kutatást pedig interneten végezték (a szaúdi adatok nem reprezentatívak, mert az alanyok kihagyhatták a vallásra vonatkozó kérdéseket). A sajtóanyag az eredmények egy részét nem bontja országokra, ami szerintem kár, hiszen egy-egy országcsoporton belül is nagyok lehetnek az eltérések.

Néhány adatot mégis érdemes kiragadni:

Címke , ,

Megszokásból 2

A svéd evangélikus egyház tagjainak 15%-a hisz Jézusban, ugyanannyian pedig ateistának vallották magukat egy tavaly az egyház megbízásából végzett kutatás során, amelyben 10.000 egyháztagot kérdeztek meg. Az egyháznak 1996-ig születésénél fogva automatikusan mindenki tagja lett, ha egyik szülője tagja volt, és 2000-ig államegyházi státuszt élvezett. Mint mondják, nem követelmény, hogy a tagok higgyenek a tanításokban, és sokan inkább társadalmi és hagyományőrző szerepe okán becsülik az egyházat, de úgy látják, saját életük tekintetében közömbös az egyház. A 6,6 millió egyháztagból kb. 400 ezren járnak legalább havonta templomba, és a tagok 90%-a csak lazán kötődik az egyházhoz, amelyet adója 1%-ával támogat. A kutatás szerint leginkább azok kötődnek az egyházhoz, aki tinédzserként bérmálkoztak, de az egyház leginkább szociális szerepvállalásával van esélye megőrizni társadalmi státuszát.

http://www.thelocal.se/article.php?ID=34370
via: http://www.atheistalliance.org

Címke ,

Megszokásból

A templomba járó svájciak zöme csupán megszokásból látogat misét, istentiszteletet, derült ki egy áprilisban egy protestáns hetilap megbízásából végzett telefonos reprezentatív felmérésből. Az 1013 megkérdezett közül 760 valamely egyházhoz tartozik, közülük 69%-nyian pedig azt mondták, megszokásból, hagyományból tagjai az egyháznak (minél idősebbek voltak, annál magasabb volt ennek a válasznak az aránya). A megkérdezettek 28%-a szíves hallgat néha misét, de csak 5%-nyian teszik ezt azért, mert Istenben hisznek.

http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Only_one_in_20_attends_church_because_of_belief_.html?cid=30433668
via: http://www.atheistalliance.org

Címke ,

A belgák

Két belgából egy katolikus – 30 évvel ezelőtt még 72%-nyian voltak. 10%-nyian járnak heti rendszerességgel templomba, 20%-nyian havnta vagy ünnepekkor, 70%-nyian ritkán vagy sosem. A felekezeten kívüliek aránya 24%-ról 42%-ra nőtt, és közülük a felének már a szülei sem tartoztak felekezethez.
Istenben 60%-uk hisz (30 éve 80%-nyian voltak), de sokak számára ez egy meglehetősen elvont felső erő. A belgák harmada hisz a halál utáni életben, és kb. ugyanannyian bíznak még az egyházban.

levif.rnews.be/fr/news/actualite/belgique/un-belge-sur-deux-se-declare-encore-catholique/article-1195035523055.htm
via European Humanist Federation
 

 

Címke ,

Gyors fejszámolás

A Spiegel egyik újságírója egy katolikus rádióban megjelent interjújában megjegyezte, hogy a pedoszexuális esetek 99,9%-át nem a katolikus klérus követi el.
Ezzel kapcsolatban pontos adatok ugyan nincsenek (ráadásul a próbléma nemcsak, amit pozíciójukkal visszaélve egyesek elkövettek, hanem az is, hogy ezt az egyházi szervek eltussolták és nem akadályozták meg a megismétlést), az egyik osztrák ateista lap mégis nekiállt számolni:
A katolikus klérusnak világszerte kb. 400.000 tagja van. A férfiak összlétszáma kb. 3,4 milliárd. Ergo a klérus részaránya 0,012% (avagy 0,12 ezrelék). Ha ugyanolyan arányban követnének el szexuális bűncselekmények, mint az átlag, ezeket nem 99,9%-ban, hanem 99,988%-ban kellene másoknak elkövetniük. A plusz 0,088%-nyi eset azt jelenti, hogy a papok 8,33-szor olyan valószínűséggel követnek el szexuális bűncselekményeket, mint az átlagférfi.

www.atheisten-info.at/infos/info0514.html

Címke , ,

Ünnepstatisztika

Az Ateista és Agnosztikus Facebook-csoporton bukkantam az Index ünnepnap-statisztikájára. A magyarországi 12 munkaszüneti napból 7 vallási, ezzel hozzuk az EU-átlagot. A legkevesebb vallási ünnepet egyébként a katolikusságáról híres Máltán tartanak, ott csupán 4 van (nagypéntek, aug. 15., dec. 8., dec. 25.). A teljes táblázat: index.hu/chart/2011/06/13/vallasi_unnepek_europaban/

Alternatív javaslatokról is lehet szavazni: index.hu/belfold/2011/06/13/unnep/

 

Címke , , ,
%d blogger ezt kedveli: