Számügyek

Megnéztem a népszámlálási kérdőívet, és egy pozitív és egy negatív csalódás ért. A pozitív, hogy a kérdés megfogalmazása (Mely vallási közösséghez, felekezethez érzi tartozónak magát?) viszonylag pontos (mondjuk a „Milyen vallású Ön?” kérdéshez képest). A negatív, hogy bár külön iksszel szerepel a vallás, a felekezeten kívüli (aki lehet hívő is) és az ateista, olyan válasz, hogy „agnosztikus” nincs.

A tíz évvel ezelőtti brit mintát követve (akkoriban 400 ezer brit jedi vallásúnak vallotta magát) a Facebookon elindult a Valld magad jedinek! mozgalom. Ami azonban a hírek szerint az online verzióban nem működik, mert a jedi nem szerepel a felsorolt egyházak között (bár mintha lenne „egyéb” rovat).

http://index.hu/tech/2011/09/29/az_online_nepszamlalason_nem_lesznek_jedik/

Közben tiltakozott a katolikus püspöki kar, mert nem szerepelt az internetes listán a „katolikus” – a „római katolikus” és „görög katolikus” között kellett választani, mert a Központi Statisztikai Hivatal külön számolja őket. A számlálóbiztosok elfogadják a „katolikus” megnevezést is – arra tippelek, hogy ezek mind római katolikusokként lesznek elkönyvelve, azt feltételezve, hogy a kisebbségi görög katolikusok csak bemondják a „görögöt” is. Azóta kiegészítették a listát egy „katolikus” tétellel, hogy azok a katolikusok is megtalálják magukat, akiknek nem jut eszükbe, hogy „római katolikusok”. Nyilván az ő kedvükért buzdította a nyáron a katolikus egyház a híveit arra, hogy jelentkezzenek számlálóbiztosnak…
http://nol.hu/belfold/nepszamlalas__tiltakozik_a_katolikus_puspoki_kar

Az evangélikusok is úgy érzik, túl sokszor szerepelnek a válaszok között, mert az „evangélikus”, a „Magyar Evangélikus Egyház”, az „ágostai hitvallású evangélikus”, valamint a „Budapesti Németajkú Gyülekezet” között kell választaniuk az evangélikusoknak. Bár a KSH mind a négy választ evangélikusnak értelmez majd, az egyház szerint a bőségnek ez a zavara megzavarhatja a hívőket. A lehetőségeket a KSH a 10 évvel ezelőtti népszámláláskor adott válaszok alapján állítottak össze.

http://nol.hu/belfold/az_evangelikusok_eseteben_sem_kerek_a_nepszamlalas

Reklámok
Címke
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: