október 2011 havi bejegyzések

Tanzimat

Egy húszoldalas angol nyelvű tanulmányt publikáltak az ottomán birodalom törvényhozásának világi értékeiről. A sariát világi törvénnyé emelni akarók szemében a török birodalom amolyan aranykorként jelenik meg, amelyben az iszlám vallási előírásokat államilag érvényesítették, és amelyre építve újból létre lehet hozni a kalifátust, azaz az iszlám vallásállamot. A most megjelent összefoglaló azokra szekuláris vívmányokra mutat rá, amelyek 1839 és 1876 között, a török reformkorban valósultak meg. A vallási előírásoktól való elmozdulás már a 17. századtól jelent meg. Egyetlen esetet jegyeztek fel, amikor házasságtörésért megköveztek valakit, 1680-ban, és ez még abban a fanatikusan vallásos korszakban is akkora felháborodást váltott ki, hogy nem ismétlődött meg. Az 1839-es Gülhane-rendelet azt ígérte, megvédi az alattvalók életét és vagyonát, a törvény előtt egyenlőséget biztosít muszlimoknak, zsidóknak és keresztényeknek, kiszámítható adórendszert hoz létre, és igazságos módszerrel szólítja a férfiakat katonai szolgálatra egy modernizált seregben. 1844-ben eltörölték a hit elhagyását halállal büntető törvényt (a bahai vallás alapítóját „csak” lecsukták, de nem végezték ki, ahogy a Korán követelné). Eltörölték a kézlevágásos és hasonló , Korán által megkövetelt büntetéseket, és eltörölték a nem-muszlimokat (dhimmiket) sújtó fejadót is.
http://faith-matters.org/images/stories/fm-publications/the-tanzimat-final-web.pdf
via: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia?fb=optOut
Címke ,

Tiltott koncert

A Bajor Szabadállam hatóságai elhalasztattak egy Rammstein-koncertet, amelyre amúgy már rég elkelt minden jegy. A koncertet november 20-ára szervezték, azaz halottak vasárnapjára, amelyet a világi törvényhozás még valamikor régen „csendes nappá” minősített. A különféle német tartományokban időnként akciózásba kezdenek a hatóságok, hogy a vallási csend betartását érvényesítsék, de az elmúlt években mégis 130 különböző koncertre kerülhetett ezen és hasonló „csendes” napokon.

http://www.rammstein.de/news/munchen-erzwingt-rammstein-konzert-verschiebung/
http://hpd.de/node/12138

Címke , ,

Apró sikerek

Győzött a Regensburg Digital című lap a katolikus püspökséggel szemben a bíróság előtt. A püspökség másfél évvel ezelőtt feljelentéssel fenyegette az internetes lapot, ha nem veszi le azt a cikkét, amelyben a Der Spiegel című lapot idézve azt írta, a katolikus egyház az egyik papi áldozatnak fizetett bánatpénzzel mintha megvásárolta volna annak hallgatását. A humanista közösség által összedobott néhány ezer eurónak köszönhetően a lap szerkesztője vállalni tudta a pert, és másodfokon igazat kapott.
http://www.regensburg-digital.de/in-eigener-sache-kirchlicher-maulkorb-aufgehoben/18102011/
via: www.hpd.de

Wight szigetén nyugati részén megmarad az egyetlen nem egyházi általános iskola, amelyet a helyi hatóságok be akartak zárni. Így azoknak a szülőknek, akik nem kívánnak egyházi nevelést a gyerekeiknek, 12 mérföldes távolságra kellett volna szállítani gyerekeiket. A szülők tiltakozása nyomán, akiknek a brit humanista szövetség is segített, végül sikerült megőrizni az iskolát.
http://www.humanism.org.uk/news/view/913

Címke , , , , ,

A szomszédban

Kissé meglepte az osztrák zöld párt az osztrák felekezetmenteseket. A párt ugyanis országos kongresszusán nyilatkozatot tett közzé állam és egyház jobb szétválasztásáért, és állást foglalt a vallási és világnézeti szabadság mellett, amelynek feltétele, hogy az állam semlegesen viszonyuljon a különböző vallásokhoz és a vallásmentességhez, illetve egyforma bánásmódban részesítse ezeket. Munkacsoportot hoznak létre a következő kérdések megvizsgálására: etikaoktatás és hittan; vallási felekezetek adóprivilégiumai, vallási jelképek kihelyezése, egyes felekezetek kiemelt státusza a közmédiában, a vallásra hivatkozó esküformulák törlése az osztrák jogból.
Ausztriában kb. 2 millió ember nem tartozik felekezethez.
http://hpd.de/node/12121

Panaszt emeltek Ausztria ellen az európai emberi jogi bíróságnál amiatt, hogy az also-ausztriai óvodák tantervében nevelési célként a kereszténnyé nevelés szerepel, és ezzel összefüggésben minden óvoda falán feszület lóg. Az iskolai feszület ellen már egy Olaszországban élő finn származású anya ellen is panaszt emelt ugyanott, de míg az első fokú ítélet megállapította, hogy az állami iskolákban kifüggesztett feszületek valóban sértik a vallásszabadságot, amennyiben a gyerekekben azt a benyomást kelthetik, hogy az iskola egy bizonyos hitet preferál, a fellebbezést követően egy másik tanács elfogadta az olasz államnak azt az érvelését, hogy a feszület valójában nem is vallási szimbólum.
Az osztrák panaszt mégsem látja kilátástalannak az ügyet képviselő jogász. Az ugyanis, hogy a tanterv kimondja, hogy a gyerekeket az állami óvodákban kereszténnyé kell nevelni, elég egyértelműen figyelmen kívül hagyja a vallásszabadságot és a szülő azon jogát, hogy a gyereke vallásos neveléséről döntsön.

http://hpd.de/node/12141

Címke ,

A népszámlálásról

„Még ha megengedhető is, hogy felekezeti hovatartozásunkat firtassák – bár az egyházi adó kivetését jobb lenne az egyházak önbevallására bízni: hány keresztelő, temetés,  esküvő, házszentelés áll az illető eklézsia mögött –, az ateizmus felsorolása a felekezetek között olyan bornírtság, amire Szent Cirill – a Hüpátiát halálba üldöző alexandriai püspök – óta kevés példa akadt.”

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=95916:huepatia&catid=9:vendegek&Itemid=66

Címke ,

EU mulasztásban

Az Európai Humanista Szövetség az EU ombudsmanjához fordult, mert az Európai Bizottság folyamatosan megsérti a Lisszaboni Szerződés 17.3. cikkelyét. A cikk kimondja ugyanis, hogy a Bizottság köteles rendszeres, nyílt és átlátható párbeszédet folytatni az egyházakkal, vallási közösségekkel, valamint filozófiai-világnézeti egyesületekkel és felekezeten kívüliek szervezeteivel. A humanista szövetség március óta próbálja megvitatni a Bizottsággal azokat a kivételeket, amelyeket a vallási szervezetek élveznek az esélyegyenlőséggel, illetve a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatban. A Bizottság azzal adott kosarat, hogy a vallási és filozófiai kérdések nem tartoznak a hatáskörébe, amivel a humanisták egyet is értenek, csakhogy épp nem filozófiai kérdésekről, hanem a diszkrimináció tilalmát, azaz a lakosok egyenlőségét biztosító jogszabályokról akarnak konzultálni.
Címke ,

Hitüket vesztett lelkészeknek

Amikor az ismeretelméleti kérdéseket kutató Daniel C. Dennett vallásos emberekkel beszélgetett a Breaking the Spell című könyvéhez, némi meglepetéssel tapasztalta, hogy a lelkészek közül néhány azt tartotta fontos megosztani vele, hogy ő maga tulajdonképpen nem hisz abban, amit prédikál. Ezt követően Daniel Dennett Linda LaScola szociológussal mélyinterjúkat végzett néhány lelkésszel, aki továbbra is lelkipásztorként tevékenykedik, de már nem hisz abban, amit prédikál. Míg egy „normál” pályamódosítás sem olyan egyszerű, a lelkészi pályát feladni még nehezebb, hiszen a pap nem egyszerűen szakmát cserél, hanem ha egy viszonylag zárt közösségben él, a megélhetésén kívül házastársát, gyerekeit, barátait is elveszítheti. Mindeközben van, aki nem tudja feloldani azt a belső konfliktust, hogy nyájának olyasmit mond, amit ő maga nem hisz el, és ez a képmutatás komoly belső konfliktust okoz neki. Ennek oldására hoztak létre egy zárt közösségi oldalt, ahol az érintettek nyíltak beszélgethetnek egymással, tapasztalatokat cserélhetnek és lelki támaszt nyújthatnak egymásnak. A nyíltságot a kötelező anonimitás és a szigorú zártság biztosítja: aki felvételét kéri, azt a közösség két tagja leinformálja, de ők maradnak az egyetlenek, akik ismerik valódi nevét. Amikor a tavasszal létrehozták az oldalt, 50 tagja volt, és egy fél év alatt duplájára nőtt a tagok száma.

http://clergyproject.org/about
http://richarddawkins.net/articles/5276-skeptical-clergy-a-silent-majority
via www.richarddawkins.net

Amikor a hívő káromol

Hogy milyen jelentősége van az állam vallási semlegességének a hívők számára, azt – illetve ennek hiányát – most épp egy pakisztáni muszlim fiatalember tapasztalja meg a saját bőrén. A vallási iskola tanítványát ugyanis istenkáromlásért vonszolták bíróság elé egy olyan tettért, amit ő maga épphogy a vallási szabályok betartásáért végzett. A Korán, mint isten szava örök a hívők számára, de a könyv mint tárgy mulandóságával a hívők is kénytelenek szembenézni. A Koránt, mint könyvet ezért nem lehet csak úgy kidobni, amikor elhasználódik a papír. A fiatalember, bizonyos Junaid Achmad konzultált a tanárával, aki elmagyarázta, hogy az elhasználódott Koránt vagy eltemetni, vagy folyóvízbe helyezni, vagy ünnepélyesen elégetni kell. Praktikus okokból a fiatalember az elégetés mellett döntött és szép szabályosan nekilátott, amit viszont a szintén muszlim helyi lakosság istenkáromlásnak értelmezett, összeverte és bíróság elé vitte…

http://www.dawn.com/2011/10/14/blasphemy-law-coming-a-full-circle.html

Címke , , ,

Kezdet

Először emeltek vádat egy katolikus püspök ellen, aki nem fordult a világi hatóságokhoz még akkor sem, amikor egyik papja számítógépén olyan gyerekpornót talált, amelyből az derült ki, hogy egy kislányt bántalmazott. A helyi iskola igazgatónője már egy évvel korábban gyanakodott a papra és szólt a püspöknek.
Az amerikai katolikus egyház a kitört botrányok nyomán évekkel ezelőtt vállalta, hogy a tudomására került gyanús esetekről értesítik a hatóságokat. Valamelyest megnyugtató, hogy a hatóságok érvényesítik a gyerekvédelmet, de persze az lenne a legjobb, ha az egyház is a gyerekek védelmét tartaná elsősorban szem előtt.
http://nol.hu/kulfold/eltitkolt_gyermekporno_miatt_vadat_emeltek_kansas_city_puspoke_ellen

Címke , ,

Számolnak

Lévai Júlia többek között a népszámlálás vallási kérdéséről: „elkenték a „vallási közösség” és a „felekezet” fogalmai közti különbséget is (nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy ezt nem véletlenül most, a kisebb vallási közösségek ellehetetlenítésének időszakában teszik). Ennek jegyében állították fnépszöl azt a sematikus és semmire sem alkalmas képletet, amelyben a vallásokhoz és az egyházakhoz való viszony kizárólag a „felekezethez-közösséghez tartozás vagy ateizmus” formulájával írható le. Ez már csak azért is elképesztő, mert hiszen léteznek fölmérések, amelyek alapján ma már közhelynek számít, hogy az emberek igen nagy része a „maga módján vallásos” kategóriába sorolja magát, valamint az is, hogy az ateizmus nem megfelelő szó a világias gondolkodásra, csupán egy alternatíva.” Lévai írása a Galamuson: http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=95487:ksh-a-magyar-itthon-is-nemzetiseg&catid=40:cslevaijulia&Itemid=65

Egyébként meg a jedik a leggyorsabban növekvő vallási közösség Magyarországon: http://www.pestiside.hu/20111005/jedis-fastest-growing-religious-minority-in-hungary/
a Facebookon: 18.001 jedi van most – viszonyítási alapnak: a 2009-es adójuk 1%-át 18.600-an ajánlották fel a Hit Gyülekezetének, akik a 4. legnagyobb csoportot képezik. https://www.facebook.com/events/206551866081074/#!/jedivallas

Címke
%d blogger ezt kedveli: