Szöknek a nők

A Barna Csoport kutatása szerint az USA-ban a vizsgált 60 társadalmi csoport egyikének sem változott meg olyan mértékben a valláshoz való viszonya az elmúlt húsz év alatt, mint a nőké. Mára a nők többsége egy átlag héten nem vesz részt istentiszteleten (55%-ról 44%-ra csökkent a templomba járók aránya), és hasonló arányban csökkent azok aránya, akik legalább heti rendszerességgel olvasnak a Bibliában (50-ről 40%-ra). Míg 10 éve a negyedük vett részt bibliaórán, arányuk mára 17%-ra csökkent, és általánosságban is csökkent azok aránya, akik önkéntes munkával segítik vallási közösségüket (9 százalékponttal, ha jól számolom vissza, kb. 29%-ról 20%-ra). Egyetlen mutató nőtt erőteljesen: 17 százalékponttal nőtt azok aránya, akik nem kötődnek felekezethez.
Valamelyest, 5-7 százalékponttal csökkent azok aránya, akik fontosnak tartják hitüket (63%), hisznek az ördögben (56%), ill. aki szerint a biblia tanításai lényegüket tekintve helyesek (42%). 80-ról 70%-ra csökkent azok aránya, akik hisznek abban, hogy Isten a világ mindentudó, mindenható és tökéletesen teremtője és ura. Hasonló arányban nőtt viszont a neofiták aránya (38-ról 44%-ra), akik abban hisznek, hogy üdvözülni fognak, mert meggyónták bűneiket és elfogadták Jézust megmentőjüknek.

A férfiak általánosságban véve valamivel kevésbé vallásosak, de nem minden mutató tekintetében szignifikáns a különbség. Alacsonyabb pl. a heti rendszerességgel templomba járók aránya (36%), ill. a férfiak harmada hisz abban, hogy a Biblia lényegében helyes. 13%-uk jár Bibliaórára, 18%-uk önkénteskedik, és a nőkhöz hasonló arányban veszik kézbe heti rendszerességgel a Bibliát (41%).

http://www.barna.org/faith-spirituality/508-20-years-of-surveys-show-key-differences-in-the-faith-of-americas-men-and-women

Reklámok
Címke , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: