Hatástalan feszület, megszűnt copyrighttal

Az Európa Tanács egyik bírósága megfosztotta a katolikus egyházat a feszület copyrightjától, és a szentségétől való megfosztásával, deszakralizálásával engedélyezte az állami feszülethasználatot Olaszországban.
Két éve az Európa Tanács emberijogi bírósága úgy ítélte meg, az olasz állami iskolák tantermeiben kötelezően kifüggesztett feszület sérti az állam vallási semlegességét, ezen belül azt az elvet, hogy a különböző vallású családokból származó tanulók egyenlő bánásmódban részesítse. Akkoriban az olasz állam a fellebbezés mellett döntött (a napokban pedig jogerősen is kirúgták Luigi Tosti bírót, aki nem akart feszülettel felszerelt bírósági tárgyalóban ítéletet mondani, de sem azt nem tudta elérni, hogy levehesse, sem azt, hogy akkor más vallási jelképeket is kirakjon: http://marcalandimartino.wordpress.com/2011/03/15/judge-luigi-tosti-discharged-for-refusing-to-serve-beneath-the-crucifix/), és a tanács egy újabb bírói testülete azóta ismét megvizsgálta a kérdést. A korábbi emberijogi bírósági döntésekkel, több európai állam alkotmánybírósági döntéseivel és a józan ésszel szemben ezúttal azt állapította meg, hogy a feszület kifüggesztésével az állam nem sérti az állam azon kötelességét, hogy védje a tanulók vallásszabadságát és a szülők azon jogát, hogy eldöntsék, milyen vallásban kívánják nevelni gyermekeiket. A döntés abszurditása kézenfekvő (nem, a vallási jelképektől mentes tanterem nem állásfoglalás az ateizmus mellett – az ateizmus mellett akkor foglalna állást az iskola, ha ateista jelképeket, mondjuk egy nagy piros A betűt rakna ki), és az ítélet szövegében az egymásnak ellentmondó tartalmú mondatok egymást követik, amelyeket a svájci konzervatív NZZ kommentátora csokorba is gyűjtött (http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/aufwertung_und_abwertung_1.10018569.html). Az ítélettel szemben különvéleményt megfogalmazó bíró mellékes ráadásnak kiemeli, hogy a vonatkozó olasz jogszabály igencsak gyenge lábakon tántorog, demokratikus legitimációja pedig nincs (lévén, hogy két királyi és egy Mussolini-rendeletből áll). 

A legfőbb probléma az ítélettel persze az, hogy ha a feszület nincsen hatással a gyerekekre, akkor tulajdonképpen miért ne lehetne leszedni vagy másra cserélni…

A katolikusok persze ünnepelték a bírósági döntést – az olasz protestánsok ellenben tiltakoztak, hiszen a feszület nem annyira általános keresztény, mintsem inkább kimondottan katolikus jelkép, az olasz protestánsok pedig a tantermekben lógó feszületben a katolikus egyház hatalmi igényének a megnyilvánulásának látják. (Ebből a szempontból kissé sajátos az amerikai újprotestánsok reakciója, akik nem „feszületről”, hanem „keresztről” beszélve üdvözölték a döntést, míg olasz hitsorsosaik tiltakoztak ellene…: http://blog.au.org/2011/03/23/the-italian-job-religious-right-lawyers-sell-out-minority-evangelicals-in-crucifix-case/)

Van azonban a katolikus egyház számára is egy kis feketeleves a történetben. A bíróság ugyanis az olasz államnak azt az érvelését fogadta el, hogy a feszület voltaképpen nem is annyira vallási jelkép, mint inkább a kulturális gyökerek szimbóluma, és mint ilyen a tanulókra nincsen vallási vonatkozású hatása (egy osztrák bíróság történetesen szintén épp most ugyanezzel az érvvel utasította el egy apa keresetét, aki azt szerette volna elérni, hogy legalább az egyik helyi állami óvodában biztosítsanak felekezetmentes nevelést kislányának, miközben Ausztriában népi kezdeményezés indult az egyházi előjogok eltörlésére: http://hpd.de/node/11294, http://hpd.de/node/11300, http://www.konfessionsfrei.at/?p=1005). A feszület elkeresztényietlenítése pedig nem áll feltétlenül a katolikus egyház érdekében. Egyrészt nyilván azért teszik ki a tantermekben, középületekben és egyéb közös terekben, hogy hasson, hogy mutassa, hogy a katolicizmus jelenléte alól senki nem vonhatja ki magát – ha nem így lenne, az egyháznak tökmindegy lenne, ott van-e vagy sem, és nemhogy nem küzdene azok eltávolítása ellen, hanem örülne, hogy szentségét nem koptatják azzal, hogy úton-útfélen kirakják. A feszület kötelező jellegének erősítésével a feszület sokak számára egyre inkább az erőszakos térítési szándékot jelképezi. Továbbá, ha a feszület, ahogyan azt a bíróság állítja, nem vallási jelkép és nem kötődik szorosan kimondottan a katolicizmushoz, akkor a feszület kreatív módon történő felhasználásával nem lehet vallást sérteni, és Madonna nyugodtan azt csinálhat vele, amit akar. Blaszfémiaváddal hurcolták a békás és a főzős művészt bíróság elé – ők most azzal érvelhetnek, hogy ők bizony nem sértette vallási jelképet, mivelhogy a feszület nem az.

Az olasz ateisták szervezete, az UAAR máris képbe öntötte az elkeresztényietlenített feszületet: http://marcalandimartino.wordpress.com/2011/03/21/the-crucifix-post-strasbourg/

 

Címke , , , ,

One thought on “Hatástalan feszület, megszűnt copyrighttal

  1. istentelen szerint:

    Mórickát már a harmadik iskolából rúgják ki verekedés és egyéb összeférhetetlen magatartás miatt. Más lehetőség nem lévén az apja beiratja a katolikus iskolába. Már az első pár nap után észreveszi a gyereken, hogy milyen jólnevelt és engedelmes lett. Megkérdezi tőle:
    – Na fiam, milyen az új iskola?
    – Hát megyek reggel az iskolába, látom, hogy a bejárat fölött ott egy keresztre feszített ember. Bennt, a folyosón is van egy keresztre feszített ember. A tanári szoba ajtaján benézve is láttam egy keresztre feszített embert. Megyek be az osztályba, a tábla felett is van egy keresztre feszített ember.
    Bazmeg fater, ezek nem viccelnek!

Hozzászólások lezárva.

%d blogger ezt kedveli: