Díjazás

Tegnap állami ünnep lévén díjosztás volt. Már kissé uncsi a téma, de azért nem árt tudatosítani, hogy ma Magyarországon miért is jár állami kitüntetés: hittérítésért. 
Kivonat a díjazottak listájából: 

– Nagy Imre érdemrend (4 díjazott közül): Dr. Szőllősy Pál – az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem elnökségi tagja.
– Magyar köztársasági érdemrend nagykeresztje (2 díjazottból egy egyházi díjazott, hitéleti érdemekért): Jakubinyi György Miklós – a Római Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekének, a Gyulafehérvári Székesegyház és más nagy értékű egyházi műemlékek restaurálásában, az erdélyi magyar és más nemzetiségű katolikusság, a magyar nemzeti közösség megtartásában, annak fáradhatatlan szolgálatában és erősítésében, a hitélet elmélyítésében szerzett kimagasló érdemeiért.
– Magyar köztársaság érdemrend középkeresztje, polgári tagozat (25 díjazottból 10 egyházi díjazott): 
Dr. Bábel Balázs – kalocsa-kecskeméti érseknek, a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlékeink megóvása érdekében végzett tevékenységéért, 
Böjte Csaba – ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának, az Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek és a fiatalok védelme érdekében végzett példaértékű keresztényi közösségszervező, nevelő, humanitárius tevékenysége elismeréseként,
Deutsch Róbert – főrabbinak, a Budapesti Rabbiság igazgatójának, a Rabbitestület vezetőjének, az ősi hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a közösség összekovácsolása, a vallásos zsidó élet fenntartása, szervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
Erdélyi Géza – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökének, lelkésznek, a szlovákiai református egyház hitéleti tevékenysége, az egyetemes magyar reformátusság összefogása, valamint a Selye János Egyetem megalakítása és működése érdekében végzett munkássága elismeréseként,
Dr. Ittzés János – evangélikus lelkésznek, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének, az egyházkerület újjászervezéséért, az egyházak között végzett értékteremtő és értékmentő szolgálatáért, igényes lelkipásztori, egyházvezetői munkásságáért,
Kálmán Attila – a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnokának, a Zsinat egykori világi elnökének, több évtizedes pedagógusi és iskolavezetői munkájáért, az egyházak társadalmi szerepének elismertetése érdekében végzett tevékenységéért,
Dr. Oloffson Károly Placid – a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia bencés szerzetesének, tanárnak, keresztény és egyetemes emberi értékek közvetítéséért és képviseletéért, példaértékű életútja elismeréseként,
Dr. Pálos Miklós – ügyvédnek, volt államtitkárnak, a magyar állam és az egyház közötti újszerű kapcsolatrendszer kidolgozásáért, a nemzet szolgálatában végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként,
Dr. Pápai Lajos – győri megyés püspöknek az egyházi iskolák újraindításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepéért, keresztény értéke-ket képviselő lelkipásztori és egyházvezetői munkásságáért.
 

Reklámok
Címke ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: