Ki mit tud

A hívők rendre azzal vádolják az ateistákat, hogy nem ismerik eléggé a hittételeiket, míg az ateisták arra mutatnak rá, hogy sokan közülük meglehetősen széles körű vallási műveltséggel rendelkeznek. Most felmérést is végeztek erről, legalábbis az amerikaiakat illetően. 
Az amerikai Pew Research kutatóközpont reprezentatív telefonos felmérést végzett az amerikaiak vallással kapcsolatos ismereteiről. 32 kérdést nem különösen mélyenszántó, nagyrészt feleletválasztós kérdést tettek fel nemcsak keresztény témákból, hanem a többi nagy világvallást is érintve, amelyeket némi általános műveltséggel azért meg lehet válaszolni (a 15 kérdésből álló játékverzióval itt lehet próbálkozni: features.pewforum.org/quiz/us-religious-knowledge/). A helyes válaszok aránya természetesen nagy mértékben függ a megkérdezett iskolázottságától is, de a megkérdezett vallási hovatartozása szerint is vizsgálták a válaszokat. Nem meglepő, hogy a megkérdezettek jellemzően a saját vallásuk tanaival kapcsolatos kérdésekre tudtak a legjobban válaszolni (érvényes ez az ateistákra is, akik a "ki ateista" és "ki agnosztikus" című kérdésekre válaszoltak nagyobb arányban helyesen, mint bárki más), bár itt is nagyok az eltérések (a fehér katolikusok jóval alaposabb ismeretekkel rendelkeznek, mint a spanyol ajkú katolikusok, de a katolikusoknak a 40%-a nem ismeri az úrvacsora tanát, a protestánsok többsége pedig nem tudja, ki az a Luther). A felekezethez nem kötődők közül az ateisták kimondottan jól szerepeltek, míg a "nem kötődöm felekezethez és nem vagyok különösebben vallásos" csoport átlag alatt teljesített (ami szintén nem különösebben meglepő). Ugyanakkor az is igaz, hogy ezeknek a műveltségi kérdéseknek átlagosan a felét tudták megválaszolni a megkérdezettek (meglehetősen nagy szórással). Az átlagnál jobban szerepeltek azok, akik úgy gondolják, a Bibliát emberek írták, míg azok, akik szerint a Biblia isteni sugallatra íródott, de szimbolikusan kell értelmezni, illetve azok, akik szerint a Biblia szó szerint értendő, kevesebb ismerettel rendelkeznek. Az összes kérdést együttesen nézve három felekezeti csoport szerepelt átlag felett: a zsidók, a mormonok, a legjobban pedig a magukat ateistának vallók. 

Bizonyára nem ennek láttán szólította fel XVI. Benedek pápa a keresztényeket, hogy naponta olvassanak a Bibliában: blasphemieblog.wordpress.com/2010/09/30/papst-benedikt-ladt-zur-taglichen-bibellekture-ein  

Ki mit tud: pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey-Who-Knows-What-About-Religion.aspx
via: epiphenom.fieldofscience.com/2010/09/atheists-think-you-know-more-about.html

Reklámok
Címke , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: