szeptember 2010 havi bejegyzések

Egy-két link

Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékes államtitkára szerdán vázolta az egyházalapítás szigorítására vonatkozó terveket. Az üzleti célokra létrejött egyházakkal többek között úgy akarnak leszámolni, hogy a jövőben 100 alapító tag helyett tízezerre lesz szükség (kivétel ez alól az ennél kevesebb tagot számláló "történelmi" egyházak), a már bejegyzett egyházakat pedig újra átvizsgálják. Persze az indítvány akaratlanul is azt bizonyítja, hogy bizony "biznisz", azaz anyagilag előnyös az egyház mint szervezeti forma. És szintén persze nem a kézenfekvő megoldást választják: az egyházak és a nem egyházi formában közhasznú munkát végző civil szervezetek egyenjogúsítását… index.hu/belfold/2010/09/29/leszamolnak_a_bizniszegyhazakkal/

Balog Zoltán felzárkóztatásért felelős miniszter újfent hangsúlyozta, hogy a cigányproblémák megoldásában kulcsszereplőnek tartja az egyháza(ka)t: nol.hu/belfold/_a_ciganyok_az_egyhaz_sziveben_vannak_

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter részt vett az evangélikus egyház által idén először megtartott diakónianapon, amelyen a "könyörületességből" fakadó együttérzés által indíttatott gondoskodást ünnepelték. nol.hu/belfold/a_szeretetszolgalat_napja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a tízéves Karitatív Tanácsot is megünnepelte. Ez az a szervezet, amely szociális célokra szétosztja a pl. a Vám- és Pénzügyőrség által elkobozott termékeket. A 2000-ben létrehozott tanácsban 2008-ig egyetlen szekuláris szervezet (a Vöröskereszt) ült három egyházi mellett (a Baptista és a máltai szeretetszolgálat, valamint az Ökumenikus Segélyszervezet); melléjük 2008-ban még meghívták az Együtt a Daganatos Gyermekekért és az Emberöltő alapítványokat. www.nefmi.gov.hu/miniszterium/sajtokozlemenyek/tiz-esztendos-karitativ-tanacs 

Címke , , ,

Ki mit tud

A hívők rendre azzal vádolják az ateistákat, hogy nem ismerik eléggé a hittételeiket, míg az ateisták arra mutatnak rá, hogy sokan közülük meglehetősen széles körű vallási műveltséggel rendelkeznek. Most felmérést is végeztek erről, legalábbis az amerikaiakat illetően. 
Az amerikai Pew Research kutatóközpont reprezentatív telefonos felmérést végzett az amerikaiak vallással kapcsolatos ismereteiről. 32 kérdést nem különösen mélyenszántó, nagyrészt feleletválasztós kérdést tettek fel nemcsak keresztény témákból, hanem a többi nagy világvallást is érintve, amelyeket némi általános műveltséggel azért meg lehet válaszolni (a 15 kérdésből álló játékverzióval itt lehet próbálkozni: features.pewforum.org/quiz/us-religious-knowledge/). A helyes válaszok aránya természetesen nagy mértékben függ a megkérdezett iskolázottságától is, de a megkérdezett vallási hovatartozása szerint is vizsgálták a válaszokat. Nem meglepő, hogy a megkérdezettek jellemzően a saját vallásuk tanaival kapcsolatos kérdésekre tudtak a legjobban válaszolni (érvényes ez az ateistákra is, akik a "ki ateista" és "ki agnosztikus" című kérdésekre válaszoltak nagyobb arányban helyesen, mint bárki más), bár itt is nagyok az eltérések (a fehér katolikusok jóval alaposabb ismeretekkel rendelkeznek, mint a spanyol ajkú katolikusok, de a katolikusoknak a 40%-a nem ismeri az úrvacsora tanát, a protestánsok többsége pedig nem tudja, ki az a Luther). A felekezethez nem kötődők közül az ateisták kimondottan jól szerepeltek, míg a "nem kötődöm felekezethez és nem vagyok különösebben vallásos" csoport átlag alatt teljesített (ami szintén nem különösebben meglepő). Ugyanakkor az is igaz, hogy ezeknek a műveltségi kérdéseknek átlagosan a felét tudták megválaszolni a megkérdezettek (meglehetősen nagy szórással). Az átlagnál jobban szerepeltek azok, akik úgy gondolják, a Bibliát emberek írták, míg azok, akik szerint a Biblia isteni sugallatra íródott, de szimbolikusan kell értelmezni, illetve azok, akik szerint a Biblia szó szerint értendő, kevesebb ismerettel rendelkeznek. Az összes kérdést együttesen nézve három felekezeti csoport szerepelt átlag felett: a zsidók, a mormonok, a legjobban pedig a magukat ateistának vallók. 

Bizonyára nem ennek láttán szólította fel XVI. Benedek pápa a keresztényeket, hogy naponta olvassanak a Bibliában: blasphemieblog.wordpress.com/2010/09/30/papst-benedikt-ladt-zur-taglichen-bibellekture-ein  

Ki mit tud: pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey-Who-Knows-What-About-Religion.aspx
via: epiphenom.fieldofscience.com/2010/09/atheists-think-you-know-more-about.html

Címke , ,

Alkotmányellenes adókedvezmény

Az Amerikai Humanisták Szövetsége a legfelsőbb bírósághoz nyújtott be keresetet, mert Arizona állam adótörvényei sértik az állam vallási és világnézeti semlegességét. Ez utóbbi tiltja, hogy vallási tevékenységek állami juttatásokban részesüljenek, és ezzel összefüggésben azok az egyházi szervezetek, amelyek közpénzekből nyújtanak közszolgáltatásokat, szolgáltatásaikat vallásilag semleges módon kell, hogy nyújtsák. 
Arizona államban ezzel szemben levonható az adóból olyan szervezeteknek nyújtott adomány, amely ezt az adományt ösztöndíjakra használja fel – úgy, hogy vallási alapon válogathatnak a pályázók, illetve azok között a magániskolák között, amelyeknél fel lehet használni az ösztöndíjat. Az elmúlt években az adómentes jótékony adomány 80%-a egyházi magániskoláknál kötött ki. 
 

www.iheu.org/arizona-shouldnt-use-tax-dollars-fund-religious-education-says-american-humanist-association 

Címke , ,

Versenytorzító egyházak?

Miután az előző illetékes EU-biztos, Neelie Kroes (állítólag olasz és vatikáni nyomásra) évekig sikeresen jegelte a kereseteket, utóda, Joaquín Almunia a sokadik panasz nyomán most mégiscsak kénytelen foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az olasz adókedvezmények vajon torzítják-e a piaci versenyt és ezzel uniós szabályokba ütköznek-e. Arról van szó ugyanis, hogy az olasz egyházak, illetve szervezeteik nem fizetnek ingatlanadót és 50%-os kedvezményt kapnak a társasági adóból. Nem éppen régi előjogról van szó: Silvio Berlusconi akkori kormányfő adományozta nekik az adómentességet 2005-ös választási kampánya során. Uniós nyomásra 2006-ban Romano Prodi valamelyest pontosított a szabályozáson és az ingatlanadó alóli mentességet a "nem teljes egészében kereskedelmi" tevékenységekre korlátozta. Ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kórházak, magániskolák, fizetős szálláshelyek és egyéb pénzért nyújtott szolgáltatásoknak otthont adó épületek és szolgáltatások után is adómentességre tartanak igényt az épületben található kápolnára hivatkozva. 
Az állami támogatás ténye aligha megkérdőjelezhető, az épületadó alóli mentesség 100.000 ingatlant érint, és a szolgáltatások utáni bevételből elért évi két milliárd eurónyi (azaz 565 milliárd forintnyi) tiszta jövedelem után nem fizetnek társasági adót. 

www.repubblica.it/esteri/2010/09/24/news/ue_ici_chiesa-7373099/
via: www.uaar.it

Címke , , , ,

Tilos enni

Algériában bíróság elé citáltak két építőmunkást, mert a böjt idején napközben az építkezés egy mások elől eldugott sarokban vizet merészeltek inni. Az algériai állampolgárságú munkások azzal védekeznek, hogy ők nem muszlimok, hanem keresztények, így az iszlám vallási előírásokat nem jogos számon kérni rajtuk. 
Algériában a törvény szabadságvesztést és pénzbüntetést ír elő az iszlám megsértéséért, de háromszázan tiltakoztak a bíróság épülete előtt. A hírszerző cikke: www.hirszerzo.hu/cikk.algeria_megsertette_a_bojtot_vadat_emeltek_ellene.167415.html

Címke , , ,

Megszerettetési stratégiák

A brit katolikusok feje, Vincent Nichols (aki korábban a pápa befogadási ajánlatát pontosítva felhívta a figyelmet, hogy a katolicizmus nem önkiszolgáló bolt, hanem minden tanítását el kell fogadni)  westminsteri érsek pásztorlevelében azt javasolja felebarátainak, sűrűbben vessenek keresztet és gyakrabban mondják "Isten áldjon"-t embertársaiknak. A pápa látogatása olyan áldást adott, amely lehetővé teszi, hogy a brit katolikusok magabiztosabban kimutassák méltóságukat és hangsúlyozzák hitüket, például azzal is, hogy úton-útfélen közöljék a bajban lévő nem-felebarátokkal, hogy "imádkozom érted". 
A Butterflies and Wheels kommentátora, Ophelia Benson meg is jegyezte, hogy valóban zseniális ötlet a hit másokra erőszakolásával, udvariatlan, öntelt és tolakodó viselkedéssel igyekezni másokat megnyerni. Kommentárja hozzászólásaiban lehet ötletelni a tolakodás udvarias visszautasításával, itt pedig ugyanezt lehet megtenni magyarul.  

www.butterfliesandwheels.org/2010/scattering-blessings/

Címke , ,

Egyházi alkalmazottak magánélete

A németországi egyházi intézmények igen széles beleszólással rendelkeztek alkalmazottaik magánéletét illetően. Nem csupán a hitélethez szorosan kapcsolódó szakmákban van ez így (ahol akár természetes), hanem az egyházi működtetésű intézményekben dolgozó bármilyen munkavállalója tekintetében érvényesítik az adott valláshoz kötődő erkölcsök betartását. A katolikus óvoda elutasíthatja az evangélikus óvónőt, katolikus ápolda a második házasságban élő önkéntest. 
Egy (volt) egyházi alkalmazott azonban nem hagyta magát, Bővebben…

Címke , , , ,

A megfogalmazás fontossága

A "statisztikáról" sokan úgy gondolják, félrevezető. Pedig csak pontosan kell odafigyelni, mit is mérnek, főleg, amikor kérdőíves felmérésekről van szó. 
A brit statisztikai hivatal a napokban azt találta a népszámlálás utáni második legnagyobb felmérésnél, hogy a britek 71,4%-a keresztény, 4,2%-a muszlim, 1,4%-a hindu, kb. fél-fél százalék szikh, zsidó és buddhista, 1,1 %-a más vallású, és 20,%-a nem tartozik felekezethez. Egy másik felmérés szerint 50%-nyi keresztény, 3%-nyi muszlim, 1%-nyi zsidó, 3%-nyi egyéb és 43%-nyi felekezeten kívüliből tevődik össze a brit lakosság. 
A megfejtés kulcsa persze maga a kérdés: a statisztikai hivatal így kérdezett: "Melyik valláshoz tartozik, még ha nem is gyakorolja azt?" A második kutatás, a brit attitűd kutatás 2008-ban ellenben így kérdezett: "Valamely valláshoz tartozónak tekinti magát?". 
A 2008-as kutatás azt is megkérdezte, hogy az esküvőktől, temetésektől és keresztelőktől eltekintve a megkérdezett szokott-e részt venni a valláshoz köthető istentiszteleteken, összejöveteleken vagy hasonlókon. A megkérdezettek 62%-a soha nem vesz részt istentiszteleteken vagy hasonlókon. 
 

www.humanism.org.uk/news/view/661 

Címke , ,

Arányok

Pakisztán súlyos károkat szenvedett nemrégiben a fél országot elborító árvíz következtében (aki esetleg adományozni szeretne – mert akármennyire szegény ország Magyarország, vannak nálunk szegényebbek – itt teheti meg anélkül, hogy árukapcsolásban egyben egyházat is támogat: givingaid.richarddawkins.net/). Az országban 900 iskolaépület sérült meg. Ilyen súlyos árvizek szerencsére viszonylag ritkábban fordulnak elő. 
Állandó jelleggel vannak azonban jelen a vallási szélsőségesek. az ő tevékenységük következtében az elmúlt öt évben 1000 iskolát rongáltak meg. Elsősorban leányiskolákat szoktak támadni, Pesavarban az elmúlt héten öt iskolában robbantottak a tálibok. 

www.dailytimes.com.pk/default.asp
freethinker.co.uk/2010/09/24/islamist-nutters-have-damaged-more-schools-in-pakistan-than-the-floods/

Címke , , , , ,

Lelkiismeret és önrendelkezés

Az egyházi lobbi erőteljes nyomást gyakorol az Európa Tanács (az a 47 tagországból álló szervezet, amelynek formális hatalma nincs, de tekintélye annál inkább) tagjaira annak érdekében, hogy bővítsék a lelkiismereti szabadságot. Ez elsőre nagyon jól hangzik ugyan, a valóságban azonban arról van szó, hogy az egészségügyben problémát jelent a lelkiismereti szabadság szabályozatlansága: jelenleg ugyanis (amint ezt számos jogeset is bizonyítja) nem garantált, hogy a páciens akkor is időben megfelelő információhoz és kezelésekhez jut hozzá, ha ez az orvosa vallási meggyőződésével ellenkezik. Az Európa Tanács ezért egy olyan tervezetet dolgozott ki, amely ezt a kérdést szabályozná és arra kötelezné a tagállamokat, hogy biztosítsák mindenki számára a hozzáférést a tudományosan megalapozott információhoz és a jogilag engedélyezett kezelésekhez. A gyakorlatban persze mindez jellemzően a nőket sújtja, akiktől vallási meggyőződésre hivatkozva megtagadják az abortuszt vagy a művi meddővé tételt még ha legális is, akiket nem tájékoztatnak megfelelően a terhességi szűrési lehetőségekről, vagy akik orvosuk vallása miatt nem jutnak hozzá fogamzásgátló szerekhez és így kénytelenek akaratuk ellenére nem kívánt vagy fogyatékos gyerekeket szülni és nevelni. 

Természetesen erre is lenne emberséges megoldás: aki elsőre olyan szakmát választott, amelyben lelkiismeretével ártani tud másoknak, az képezze át magát. Akár adjunk erre segítséget a munkanélküliek átképzését támogató alapból. Nőgyógyászból például Magyarországon nincs különösebb hiány, patológusból vagy radiológusból annál inkább. 

www.secularism.org.uk/catholics-trying-to-write-religi.html
A munkaanyag: assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf

Címke , , , ,
%d blogger ezt szereti: