Gyermekvédelem és gyónási titok

Németországban is vannak olyan bűncselekmények, amelyek hivatalból üldözendők, és aki ilyesmiről tudomást szerez, annak a törvény szerint bejelentést kell tennie a rendőrségen. Az egyházakkal azonban kivételez a német büntetőjog: a gyónási titkot a bűnüldözési kötelezettség fölé helyezi, így a papoknak titokban tarthatják a tudomásukra jutott bűncselekményeket, és ha netán mégis eljárásra kerülne sor, nem kötelesek tanúvallomást tenni. 
A német humanisták szövetsége a bántalmazási vádak fényében a rendelkezések újragondolására szólítja fel az igazságügy-minisztert. Kérdésesnek tartják azt is, hogy az egyházi vezetés vajon valóban mindig kizárólag gyónás keretében szerzett tudomást a bűncselekményekről – hiszen sokkal valószínűbb, hogy ezekről az ügyekről intézményvezetői, illetve pedagógusi minőségben szereztek tudomást, nem lelkigondozóként. A szövetség szerint a gyónási titok ebben a forában úgy tűnik, a gyermekvédelmi törekvésekkel ellentétes. A mostani események sem azt igazolják, hogy az áldozatok érdekeit szem előtt tartva gyorsan és alaposan vizsgálnák ki az ügyeket, sőt, az egyházi hierarchiával és a szexualitással való egyházi bánásmóddal kombinálva a gyónási titok mintha kedvező körülményeket biztosítana ahhoz, hogy az egyház egyes képviselői gyerekeket és fiatalokat bántalmazzanak. Változtatásra szorul a katolikus egyház szervezeti kultúrája, amelyben a gyermekek jóléte elsőbbséget kell, hogy élvezzen az egyházi szervezet érdekeivel szemben. Jelenleg ugyanis azoknak, akik a gyerekek érdekeit szem előtt tartva ilyen gyanúk esetén az egyházon kívül keresnek segítséget, kiközösítéssel kell számolniuk. 
A német kormány tavaly néhány durva, egyedi bántalmazási eset láttán konkrét lépéseket tett a gyermekvédelmi törvény megváltoztatására és azt tervezi, hogy felmenti a titoktartási kötelezettség alól az orvosokat, pszichológusokat, nevelési tanácsadókat, szociális gondozókat és hasonló munkakörben dolgozókat, ha másképp nem védhető meg a gyermek. A szövetség felszólítja az igazságügy-minisztert, hogy a most napvilágra került bántalmazások fényében a törvénytervezetben a gyónási titkok körüli problémákra is térjenek ki, és a gyermekek védelme érdekében zárják be a joghézagokat. 

Reklámok
Címke , , , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: