Lengyel alkotmány

A lengyel Sejm honlapján angolul is megtalálható az Orbán Viktor (Fidesz) által mintának tekintett lengyel alkotmány: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
Ennek preambuluma kétszer is kétfelé osztja a nemzetet, amennyiben leszögezi, hogy mind az Istenben mint az igazság, igazságosság, jó és szép forrásában hívő, mind az ilyen hitben nem osztó, de más forrásokból származó egyetemes értékeket tisztelő polgárok az Isten előtti, illetve a lelkiismeretből fakadó felelősség tudatában fektetik le az alkotmányt. 

– Persze valahol meglehetősen sajátos így szembeállítani egymással az értékek tiszteletét és az istenhitet, illetve a lelkiismeretet és az istenfélelmet, mert azt is implikálja, hogy a hívőnek nem számítanak az emberi értékek (csak a vallásból fakadók), és nem lelkiismeretéből, hanem istenfélelméből cselekszik helyesen.  

Az alkotmány 25.2. cikkelye biztosítja a világnézeti és vallási szabadságot, ugyanakkor a 25. cikk többi része csak az egyházakat és vallási szervezeteket teszi egymással egyenrangúvá, a valláshoz nem kötődő világnézeteket képviselő szervezeteket nem (25.1), és a 3-5. cikkelyek is csak az államnak a vallási szervezetekkel való kapcsolatáról rendelkezik, kifejtve, hogy egymás autonómiáját tiszteletben tartva működnek együtt a közjó érdekében. A 4. cikkely kötelezi az államot a Vatikánnal való szerződéskötésre. 

Orbán Viktor számára feltehetőleg még két rendelkezés érdekes: a lengyel alkotmány leszögezi, hogy a házasság és a család védelme csak heteroszexuális kapcsolatokra vonatkozik, és a családi gazdaságot tekinti a mezőgazdaság alapegységének.  

Ami magukat a lengyeleket illeti: 6600 írták alá a köztársasági elnöknek címzett levelet, amelyben közlik, tévedett, amikor azt állította, egyetlen lengyel állampolgár sem helyteleníti az iskolákban kifüggesztett feszületeket. 

Reklámok
Címke , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: