Feszületmentes iskolák

Meglehetősen nagy vihart kavart a strasbourgi Emberijogi Bíróság minapi ítélete, amely megállapította, hogy az állami (azaz nem felekezeti) iskolák tantermeiben jól láthatóan felfüggesztett feszületet (azaz férfialakkal kiegészített keresztet) a gyerekek könnyen úgy értelmezhetik, hogy olyan intézményben tanulnak, amelynek elveit az adott vallás határozza meg. Ez ugyan bátorítólag hathat a vallásos diákokra, de elbátortalaníthatja azokat a diákokat, aki más valláshoz kötődnek vagy ateisták, főleg, ha ezek a diákok egyben egy világnézeti kisebbséghez tartoznak. A tantermekben kifüggesztett feszület ezáltal sérti az állam világnézeti semlegességét, illetve az Olaszország által is ratifikált emberijogi nyilatkozatnak a vallás- és világnézeti szabadságot biztosító rendelkezését. 
Soile Lautsi először az iskola vezetőség kérte arra, fiai feszületmentes tanteremben tanulhassanak. Jogi útra azután terelte az ügyet, miután az olasz oktatási tárca körlevelet küldött az ország minden iskolaigazgatójának, amelyben megtiltotta a feszületek eltávolítását. Miután az olasz bíróságok azzal utasították el Lautsi panaszát, hogy "a feszület állam és egyház szétválasztásának a jelképe", a finn származású asszony az emberijogi bíróságon kötött ki, ahol neki adtak igazat. Nem ő az első, aki vitába keveredett az olasz hatóságokkal a feszület miatt: korábban egy olasz bírónak és egy tanárnak is meggyűlt a baja, mert azt követelték, távolítsák el a feszületet abból a teremben, amelyben munkájukat végzik.  
A felperes anyát támogató olasz ateista szervezet, valamint az osztrák és a német szekuláris, szabadgondolkodó és humanista szervezetek üdvözölték a döntést. Az osztrákok, akik régóta küzdenek azért, hogy távolítsák el a vallási jelképeket az iskolákból, bíznak abban, hogy a döntés segíti erőfeszítéseiket. 
A püspöki konferenciák és a keresztény politikusok mélyen fel vannak háborodva (egyes kommentátorok szerint éppen felháborodásuk és a felháborodásuk megindoklására felhozott érvek mutatják, mennyire igaza van a bíróságnak abban, hogy valóban nagy jelentőségű vallási jelképről van szó, és nem csupán kulturális hagyományról). Az egyik olasz miniszter, Ignazio La Russa hadügyminiszter a közszolgálati tévé élő adásában kifakadt és közölte, a feszületek ott maradnak minden tanteremben, a humanisták meg haljanak meg. Berlusconi olasz miniszterelnök szintén ezen az állásponton van. A bajor kulturális miniszter közleményben foglalt állást és azt mondta, senki, az emberijogi bíróság sem foszthatja meg őt (katolikus) identitásától azzal, hogy eltávolíttatják a feszületeket az állami iskolákból. Egy osztrák néppárti képviselő úgy értelmezte az ítéletet, hogy a feszület közintézményekből való eltávolításával megfosztják őt a vallásgyakorlás jogától. A lengyel püspöki konferencia szerint a keresztényeknek csatlakozniuk kell a muszlimokhoz és az ortodox zsidókhoz az agresszív szekularizmus elleni harcban. 
Az olasz muszlimok egyébként már jó ideje azért harcolnak, hogy az állami iskolákban a vallásszabadság jegyében a feszület mellé iszlám jelképet is akasszanak ki. 

www.uaar.it, www.hpd.de, http://blasphemieblog.wordpress.com
A bíróság sajtóközleménye: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=36822136&skin=hudoc-pr-en&action=request

Reklámok
Címke , , , , ,
Reklámok
%d blogger ezt kedveli: