április 2009 havi bejegyzések

Marad a felekezetek közös etikaoktatása Berlinben

Berlinben tegnap népszavazáson vetették el a kötelezően választható hittan bevezetését, amellyel a kezdeményezők szándéka szerint kiváltható lett volna a kötelező etikaoktatás az iskolákban, amelynek keretében a különböző felekzetű és felekezet nélküli tanulók közösen vitatják meg egymás nézeteit jóról és rosszról. A népi kezdeményezés egyértelműen bukott meg, az elfogadáshoz (Magyarországhoz hasonlóan) az összes választópolgár szavazatának 25%-ára lett volna szükség, de a szavazás a "Pro Reli" kezdeményezőinek hangos kampánya ellenére alacsony részvétel mellett zajlott, és a szavazóknak kevesebb, mint a fele (48,5%, az összes választópolgár 14%-a) támogatta a kezdeményezést. 
Németország legtöbb részén kötelező (és államilag finanszírozott) a hitoktatás, Berlinben (és Brémában) azonban a második világháború vége óta fakultatív. A 7. osztálytól kezdődő kötelező közös etikaoktatást egy nagy port kavart gyilkosság nyomán vezették be: a tanárok azt tapasztalták, hogy a muszlím családból származó gyerekek egy része helyesli, hogy a nyílt utcán édestestvére megölt egy 23 éves nőt és kisfiát, mert az asszony elvált és ezzel "szégyent hozott a családra". Hitoktatásra természetesen továbbra is bárki beirathatja gyermekét, de ez továbbra sem mentesít senkit a kulturális párbeszéd alól. 

http://vifi.hu/hir/20090427_marad_a_kozos_etika_berlinben

Címke , , , , ,

A kettős jogrendszer hátulütője

Rosszul járt egy óvónő, akinek a férje az iszlámhoz megtért, otthagyta őt, mint hitetlent és magával vitte a gyerekeket is. Az eset ugyanis Malajziában történt, ahol a muszlímok családjogi ügyeiben a saría-bíróságok illetékesek. Még akkor is, ha csak az egyik fél muszlím, mint itt, a világi bíróság ugyanis ilyenkor közli, hogy nem illetékes, így vitás esetekben a nem muszlímok teljesen ki vannak szolgáltatva a vallási bíróságoknak, amelyek rendszerint a muszlím félnek adnak igazgat – mint itt is, ahol annak ellenére az apának ítélték az általa a muszlim hitbe is magával vitt gyerekeket, hogy válóper nem volt. 

http://diestandard.at/?url=/?id=1240297823304

Címke , , , , ,

A rendszerváltás vesztese: a lengyel katolikus egyház

Bár a templomok húsvétkor még megtelnek, a lengyelek is egyre távolabb kerülnek a katolikus egyháztól. Míg a rendszerváltás előtt a lengyelek 80%-a látogatta a vasárnapi misét, ez a szám az eghyáz saját felmérései szerint mára ennek felére csökkent, és a fiatal, 20-32 éves felnőttek körében még alacsonyabb, 25%, sőt, a városokban 20% (ami pesze még mindig jóval magasabb, mint más európai országokban). Bár továbbra is a lakosság 80%-a tartja magát hívőnek (és 90% az egyház tagja), 58% próbálja követni az egyház tanításait. Míg a rendszerváltás előtt a lengyelek 40%-a tartotta elfogadhatónak a házasság előtti nemi életet és a fogamzásgátlást, ez a szám mára 60%-ra nőtt. Nem javítja az egyház tekintélyét, hogy a különböző csoportulások konfliktusaikat részben a nyilvánosság előtt élik ki. Különösen a fiatalok utasítják el az egyház tanításait, és II. János Pál pápa halála óta nagyot, évi 1500-ról 1000-re csökkent a papnak jelentkezők száma. A gimnazisták harmada kiiratkozik a rendszerváltás után kötelezővé vált hittanról. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/306/464900/text/ 
via www.hpd.de

Címke , , ,

Mixa püspök húsvéti üzenete

Húsvéti prédikációjával Walter Mixa augsburgi püspök megint egyszer felzúdulást keltett: ezúttal az ateizmusban találta meg a bűnbakot, mondván, hogy ahol Istent tagadják, ott az embert és méltóságát is tagadják, és az "ateizmus gyakorlása" szörnyűségekhez vezet. Ki is kérték ezt maguknak a német szekuláris szervezetek, amelyek szóvívői rámutattak arra, hogy nem ők, hanem maga Mixa tagja egy olyan szervezetnek, amelynek nem éppen tiszta a múltja. A humanista, ateista, illetve állam és egyház szétválasztásáért és a vallásszabadságért küzdő szervezetek az emberi méltóságért küzdenek, és nincsen, aki hitetlenségéért ölt volna. A Mixa által megidézett Hilter és Sztálin sem azért gyilkoltak, amiben nem hittek, hanem olyan meggyőződésekért, amelyek megfellebbezhetetlen igazságában szentül hittek. 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,618696,00.html
http://ibka.org/node/811
http://hpd.de/node/6819

Címke , , , ,

Elásta magát a pápa a francia katolikusoknál

Míg tavaly ilyenkor a francia lakosság 53%-a (a magukat katolikusnak vallók 65%-a és a renszeresen templomba járók 86%-a) volt jó véleménnyel a pápáról, ez a szám 2009 március közepére 23%-ra zuhant. Nemcsak az egész lakosságot tekintve zuhant 30% ponttal a pápáról jó véleménnyel lévők: a magukat katolikusnak nevezőknél még nagyobb, 36 százalékpontos volt a zuhanás, és még a rendszeresen templomba járó hívőknek is immár csak a fele (52%) van jó véleménnyel a pápáról. A reprezentetív felmérés eredménye itt olvasható: http://www.csa-fr.com/dataset/data2009/opi20090319-l-opinion-des-francais-et-des-catholiques-a-l-egard-du-pape-benoit-xvi.pdf

Címke , , ,

Húsvét lesz, és a pápa nem ér rá…

…megvígasztalni a romokba dőlt L’Aquila városban és környékén élő hívőket – írja a német Spiegel című lap. Rájuk jár a rúd – előtte Berlusconi közölte, a sátorba szorultak tekintsék nyári kempingvakációnak a kalandot, hiszen nem szenvednek hiányt semmiben.

Kiegészítés: a nagypéntek éjszakai szertartásban azért gondolt rájuk is, sőt 500 húsvéti tojást küldött a gyerekeknek. 

Címke , ,

Visszavont diákújság

A húsvéti szünet előtti utolsó napon kitört a botrány a milánói Beccaria gimnáziumban: kilenckor meghozták az Üvöltés című diákújságot, amelynek a címlapján a pápa díszelgett, óvszerrel a fején és ezzel a kommentárral: Most már értem, mire való ez. Az igazgató azonnal begyűjtetet az újságot és letépett címlappal adatta vissza a diákoknak a lapot, azzal a magyarázattal, hogy a karikatúra ízléstelen, és egy pluralista iskolában nem szabad olyan képet publikálni, amely sértő az illetőre nézve, különösen, ha az egyház- vagy államfő. A diákszerkesztők arra hivatkoztak, hogy párbeszédet akartak indítani a pápa afrikai útja során tett vitatott kijelentéséről, ám az igazgató közölte, a vita rendben van, de a jóízlés határait nem szabad áthágni. 
http://www.uaar.it/news/2009/04/10/milano-liceo-ritira-giornalino-offende-papa/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_aprile_9/beccaria_liceo_ritirato_giornalino_urlo_vignetta_papa_contraccezione-1501168931574.shtml

Címke , , , ,

Az első ex-anglikán

John Huntnak nem volt könnyű dolga, hogy elérje, az Anglikán Egyház hivatalosan is vegye tudomásul, hogy ő nem tekinti magát az eghyáz tagjának. Az illetékes egyházmegyénél kérvényezte, hogy töröljék a keresztelési anyakönyből, mire azt a választ kapta, hogy majd ha a társasági eseményeket (az elhalálozás mellett a házasságkötést és a gyermekszületést) újssághirdetésben közzétevő angol szokásnak megfelelően ő is így adja a köz tudatára. John Hunt feladta a hirdetést, beküldte a püspöknek – és semmi nem történet, egészen addig, amíg a National Secular Society médiaügyet nem csinált ebből. – Az eghyázi vezetés ugyan úgy nyilatkozott, ilyesmit továbbra sem lehet, de az illetékes egyházmegye úgy döntött, állja a szavát, és ha nem is törli John Hunt nevét az anyakönyvből (hiszen a megkeresztelés maga megtörtént), de  kiegészítette az anyakönyvi bejegyzést. 

Egyébként az ex-katolikusoknak sincs mindig könnyű dolguk.  Németországban, Ausztriában és Svájcban ugyan – az egyházak és az állam közötti megállapodások értelmében – ki lehet lépni az egyházból mint szervezetből, azaz pl. nem kell többé egyházadót fizetni (ez arrafelé megnöveli az adókulcsot pár százalékkel), és az egyház sem állíthatja, hogy hívők lennénk, de csak úgymond az állam felé – a vonatkozó egyház a kiiratkozás után is megkereszteltnek tekint. Másutt a gyakorlatban még ennyit is nehéz elérni. Spanyolországban 2007 óta kötelezi a jog az egyházakat a tudomásulvételre, Olaszországban jogilag 1999 óta, a püspöki kar 2002-ben volt hajlandó tudomásul venni a verdiktet, de mindmáig nem egyszerű élni ezzel a joggal.  

Ha muszlímok vagyunk, könnyebb dolgunk lesz, csakhogy az életünkkel játszunk: aki egyszer muszlím volt, annak halál jár a hittagadásért. Olyannyira, hogy a német ex-muszlímok szószólója rendöri védelemre szorult. 

Hogy a hittagadás hivatalossá tételének miért van jelentősége? -Nos, amikor az egyházak társadalmi és jogalkotási ügyekbe akarnak beleszólni, ezt "tagságukra" hivatkozva teszik. Ha valamikor megkereszteltek, a Te nevedben szólnak, amíg meg nem akadályozod. 

http://www.secularism.org.uk/church-of-england-changes-its-mi.html 

Címke , , , , , , , , , , ,
%d blogger ezt szereti: