február 2009 havi bejegyzések

Kötelező böjt római kisiskolásonak

Kedden a római városvezetés oktatási illetékese észbekapott és az ügy sürgősségére való tekintettel faxon utasította az oktatási intézményeket, hogy a bőjti időszakban péntekenként ne merjenek húst adni a napközis gyerekeknek. A rendelkezés széles körű tiltakozást váltott ki. A dolog szépséghibája (amellett, hogy a nem vallásos, illetve a más felekezethez sorolt gyerekeket is katolikus böjti szokások betartására kényszeríti), hogy a rendelkezés 13 év alatti gyerekeket érint, miközben a katolikus böjti előírások nem vonatkoznak a 14 éven aluliakra. 

Ja: márc. 9-re várják a pápát. 

http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/mense-stretta/mense-stretta/mense-stretta.html 

Címke , , , , , ,

Ószövetségi erkölcsök

Itt tesztelheted, hogy erkölcsi felfogásod mennyire egyezik az ószövetségével: http://www.gotoquiz.com/do_you_have_biblical_morals 

Via Pharyngula

Címke

Ami igazán fontos

Svájcban rendezik meg Európa egyik legnagyobb melegfesztiválját, amint azt néhány helyi evangélikus csoport riadtan megállapította. Miután jogi eszközök nincsenek a rendezvény betiltatására, az ellenzők imavirrasztásokat szerveznek, amelynek homoszexualitásellenes, az internetről azóta lekerült prédikációja szerint a homokosok célja, hogy a homoszexuálisok pókhálóként beszőjék a világot és megszerezzék a világ fölötti uralmat.

A cikket kommetálók megjegyezték, hogy esetleg mégis inkább a világbékére lenne érdemes összpontosítani az imákat.

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Beten-gegen-das-Schwulenfestival-EuroPride/story/13982958

Címke , ,

Lecsukták a szerkesztőt

A brit Independent című lapban Johann Hari hosszú cikket írt a szólásszabadság védelmében, amelyben kiemelte, mennyire elfogadhatatlan, hogy az ENSZ-ben néhány, az emberijogokat nem különösebben tisztelő ország összefogva elérte a szólásszabadság korlátozását a "vallási érzékenység" érdekében. Ennek következményeként egészen egyszerűen nem lehet az ENSZ fórumain felszólalni az emberi jogok védelme érdekében, mert azonnal belefojtják a szót a felszólalóba a vallásra hivatkozva. Olyan országoknak sikerült ezt elérniük, mint Nigéria, ahol az elvált feleséget egyszerűen kidobják, megélhetés és gyerekláthatóság nélkül, és amikor az elvált asszonyok helyzetük ellen tiltakozva tüntetni szerették volna, a hatóságok közölték velük, ez saríaellenes, és ha kivonulnak, meg fogják őket verni. Szaúd-Arábiában még várjuk, hogy állami hatóság tiltakozzon az ellen a fatwa ellen, amely megengedi 10 éves kislányok megerőszakolását. Egyiptomban lecsuktak és megvertek egy fiatal bloggert, mert felvetette, hogy az iszlám jognak nem a legszélsőségesebb formáját kellene alkalmazni. 

Ki törődik ezeknek az embereknek – nem a vallási érzékenységével, hanem a puszta testi sértetlenségével?

A tisztelet csak embereket illethet meg, nem vallási (vagy egyéb) eszméket. Ez a társadalmak működésének az alapelve. Aki arra hivatkizik, hgoy tiszteljék őt, annak azt is el kell fogadnia, hogy nézetei és meggyőződései (a vallásiakat beleértve) kitegye a szabad vitának. 

Kalkuttában (Kolkata) az angol nyelvű The Statesman szerkesztői is így gondolják. Február elején kinoymtatták Johann Hari kolumnáját, amivel azonban kiváltották egy helyi muszlím csoport haragját, amely először a szerkesztőség előtti tüntetésben, majd randalírozásban fejeződött ki, és valaki feljelentést tett a rendőrségen a szerkesztők ellen vallási izgatás miatt. A szerkesztőknek a kedélyek lenyugtatása érdekében vállalniuk kellett az előzetes letartóztatást és óvadék letételét. 

Johann Hari kifejtette, hogy persze nem a vallási érzület megsértése a cél – de úgy tűnik, ha az ember emberijogi kérdéseket tesz szóvá, aligha kerülheti el, hogy valamely vallási csoportot meg ne sértsen. Ha hagyjuk, hogy vallási fanatikusok diktáljanak, miről lehet beszélni és miről nem, éppen a vallási fanatikusok (jellemzően ugyanahhoz a valláshoz tartozó) áldozatait áruljuk el. 

Re: az IEHU kommentárja: http://www.iheu.org/trackback/3520

Címke , , , , , , ,

Pius X követői ma (és XVI. Benedek pápa)

Az interneten hozzáférhető egy szöveg a X. Pius-fivérek stuttgarti közösségétől (P. Franz Schmiedberger), amely összefoglalja világnézetüket. A szöveg eredetileg 1989-ben készült, de azóta folyamatosan frissítették, ez a verzió a 4., 2008 őszén készült kiadás. 

A lényeg: a szöveg szerint a ii. vatikáni zsinat 5 határozata játszik (az üdvösségre nézve) végzetes szerepet:
1. a katolikus egyházon kívül is lehet üdvözülni (holott szerintük csak egyetlen igazság és az üdvözülésnek csak egyetlen módja van); 2. az egyházon belüli demokrácia, azaz, hogy beleszólást kapnak pl. az országos püspöki karok (mert rossz példát mutatva bomlasztja a természetes, istenadta tekintélyt a családban, iskolában, társadalomban), 3. a nem keresztény vallások értékeinek megbecsülése (nincs igazság az egyházon kívül), 4. a vallásszabadságról szóló határozat és azon belül különösen az állam világnézeti semlegessége (miközben senki nem kényszeríthető hittételek elfogadására, szerintük a katolikus egyháznak kötelessége a közös tereket elfoglalni és megakadályozni az eretnek (a nem katolikus keresztény tanok is ennek minősülnek) tanok nyilvános terjesztését), és 5. a tudományok vívmányainak elfogadása és integrálása, a világ felé való nyitás (ami pl. abban mutatkozik, hogy a szöveg felbomlasztja a házasság rendjét és legfőbb célként nem a gyermeknemzést, hanem a szeretetet határozza meg). 

A 2000 óta a Vatikánnal folytatott egyeztetések során egy három lépéses menetrendet terjesztettek fel: 
1. A régi (latin) mise visszaállítása és a kiközösítés visszavonása, 
2. az egyház új irányvonalairól való egyeztetés, különös tekintettel a fenti 1, 2. és 4. témára, 
3. mihelyt sikerül a 2000 éves tanokon alapuló közös nevezőre jutni, a X. Pius-testvérek megfelelő szervezeti feltételek biztosítása mellett örömmel rendelkezésre állnak Isten lerombolt városának újjáépítéséért. 

Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a pápa a kiközösítés visszavonása előtt már teljesítette a meentrend 1. lépésének első részét, azaz a régi rítus szerinti mise visszaállítását, azt meg már korábban  megjegyeztem, hogy a pápa maga is idegenkedik a zsinati határozatoktól. Van még egy szép kövér közös hívószava a pápának és a Pius-fivéreknek: ő is, ők is hangosan elutasítják "az értékek relativitását".

A söveg rövidített változata itt érhető el: http://hpd.de/node/6334, a teljes szöveg pedig itt: http://www.medrum.de/files/Zeitbomben_des%20Konzils.pdf 

Címke , , , , ,

Kicsoda az a X. Pius?

Marcel Lefebvre-ék (akik közül Williams neve lett a leghíresebb/hírhedtebb) rehabilitása kapcsán felmerült, kit is tisztelnek ezek a vatikáni zsinatot elutasító papok X. Piusban. A német Spiegel most közöl egy összeállítást történelem-sorozatukban, itt: http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/3636/in_unseliger_tradition.html 

Pápai munkásságáról dióhéjban: átdolgoztatta a kánonjogog úgy, hogy beépíttette a pápai ex cathedra kijelentések tévedhetetlenségét; leszállította az első áldozás korát 12 évről 7-re; ő kötelezte a mezei hívőket, hogy sűrűbben áldozzanak (addig úgy évente egyszer, húsvétkor tették); indexre tette a Biblia és a szent szövegek tudományos megközelítését – 1910-től az 1960-as évekig a papoknak fel kellett esküdniük a "modernizmus ellen". Az állam és az egyház szétválasztását szabályozó 1905-ös törvény miatt megszakítota a kapcsolatokat Franciaországgal. A demokráciának nem örült, mert veszélyezteti az egyházi hierarchiát. Összeveszett Németországgal, mert a protestánsokat "Krisztus ellenségeinek" nevezte. Ennek ellenére boldoggá, majd szentté avatta őt a nácizmussal szembeni tisztázatlan viszonya miatt msotanában többet szereplő XII. Pius. 

A német teológusok (a katolikusok) úgy látják, azzal, hogy XVI. Benedek visszafogadta X. Piusékat anélkül, hogy megkövetelte volna tőlük a második vatikáni zsinat határozatainak elfogadását, voltaképpen elárulta ezt a zsinatot. Számuka elfogadhatatlan megkédőjelezni állam és egyház szétválasztásának elvét és a lelkiismereti és vallásszabadságot, vagy a zsidókat istengyilkosnak nevezni. Ám azt is látják, hogy a pápa maga is megkérdőjelezi a zsinati határozatokat.  Időközben számos ismertebb katolikus személyiség (köztük neves teológusok és Thomas Mann unokája) kiléptek az egyházból. 
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Deutsche-Theologen-erheben-sich-gegen-ihren-Papst/story/19473143

Címke , , ,

Saría távolabb és közelebb

Szaúd-Arábiában megint egyszer egy azért akarnak megbüntetni egy nőt, mert megerőszakolták – házasságtörésért (amúgy nem volt házas, dehát arrafelé ennek minősül a házasságon kívüli szex, és persze, hogy a nő a hibás) egy évre lecsuknák és 100 botütést mérnének rá. Kiderülni azért derült ki, mert terhes lett. 

Aki most azt gondolná, az arab félsziget úgyis messze van, az téved. Arról már korábban volt itt szó, hogy Nagy-Britanniában kettős jogrendszer működik. Most éppen az az abszurd helyzet állt elő, hogy rendőrnők is valláskonform szerkót kérhetnek, nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Norvégiában is. Ez az intézkedés azért abszurd, mert a fejkendő a nő alávetettségét (tárgyi státuszát) jelképezi, magyarán, aki ezt küldő kényszer nélkül hordja, ezzel azt mondja, hogy magáévá tette azt az álláspontot, hogy ő feleannyit ér, mint egy férfi. Ez a "szavára", azaz pl. tanúvallomására is vonatkozik. Kérdés, hogy egy fejkendős félember vajon hogyan fog rendőri hatalmat gyakorolni egy muszlim férfi (vagy egy nem muszlim, magát nem félembernek tartó) nő felett. – Mindenesetre azt most már tudjuk, hogy a fejkendős rendőrnők miért ketten járják az utcát. Már csak az kérdés, mikor jön a csadoros, niqabos és burqás uniformis, hiszen rendes muszlim nő nem elégedhet meg olyan kihívő öltözékkel, mint amilyen egy hidzsáb. 

Nemcsak a szigeten nyomulnak a muszlimok, hanem a kontinensen is. Nemrég Albánia volt kénytelen beadni derekát a szaúdi pénznek, Macedóniában pedig egy albán tini szeretne fejkendőt hordani az iskolában, amit egyelőre megtiltottak neki arra hivatkozva, hogy az etikailag vegyes iskolának nem tenne jót a vallási hovatartozás látványos mutatása. 

Kicsit távolabb, Csecsenföldon épp kötelezővé vált a fejkendő az egyetemen (persze csak a nőknek), és a napokban muszlim kórházat nyitottak, ahol Koránnal tervezik gyógyítani a lelki betegségeket. 

Miközben persze sok muszlim is hülyeségnek tartja a vallás szószerinti értelmezését. 

 

Címke , , , , , , ,

Re: Eluana Englaro

Február 9-én meghalt Eluana Englaro. Gyors volt: az orvosok úgy gondolták, akár két hétig is eltarthat haldokolása, de a mesterséges táplálás felfüggesztése után Englaro meghalt. 

A bíróság megállapította, hogy a mesterséges táplálás (mivel orvosi szaktudást igényel) orvosi beavatkozásnak minősül, amelyet bárkinek joga van visszautasítani. Englaro pedig még balesete előtt, egy komában fekvő barát meglátogatása után nyilatkozott erről, így a bíróság arra a következtetésre jutott, Englaro akarata alapján megszüntetendő a mesterséges táplálás. 

A jobbos többségű parlament és Berlusconi a Vatikánnal összhangban rendeletben próbált közbeavatkozni, de az elnök, Giorgio Napolitano nem volt hajlandó közreműködni. arra hivatkozott, hogy a hatalmi ágak szétválasztása sérthetetlen és ő nem másíthatja meg a bíróság ítéletét. Pedig még a Vatikán is telefonált neki. Az egészben az undorítóság pálmáját egyértelműen maga Berlusconi viszi, aki azzal indokolta beavatkozását, hogy Englaro akár még gyereket is szülhetne – nő=szülőgép. 

Történet a témához: http://mertmegerdemled.blog.hu/2009/02/11/eutanazia_hazilag10 

Címke , , , , ,

Eluana kálváriája, az értékek relativitása, a Lefèbvre-papok visszafogadása a holocausttagadó Williamsszal együtt, a II. Vatikáni zsinat és a pápa

Eluana Englaro 17 éve komában fekszik, 16 éve állapították meg, hogy agyának egy része visszafordíthatatlanul elsorvadt, és évtizedes jogvita után nemrég bíróság Eluana Englaro életében tett nyilatkozataira hivatkozva engedélyezte, hogy meghalhasson. A katolikus egyház tiltakozik, és miután egy udinei klinika vállalta a hospice-feladatot, a kormány sürgősségi rendelettel próbálja megakadályozni a kényszertáplálás megszüntetését, amit az államfő azonban nem óhajt aláírni. A médiában látható képei azt a fiatal, életerős nőt mutatják, aki valahol már rég meghalt. (Hozzátartozói mindenesetre a jelek szerint nem használják fel mai, lestrapált és becsövezett testének képét, hogy szánalmat keltsenek.)
Az Englaro helyzetébe jutott emberek történetei (az amerikai Terry Schiavoé is) mutatnak rá arra, mennyire nem egyértelmű ma már, hol is húzódik a határ élet és halál között. Az orvostudomány persze bizonyos funkciókat „kipótolva” hosszabb-rövidebb ideig „életben” tud tartani egy testet. Englaronál „csak” a táplálékbevitelt kell pótolni (és a komplikációkat gyógyítgatni, például a belső vérzéseket). Egészen hasonlót tesz az orvostudomány a teljesen agyhalottaknál is, amikor életfunkcióik egy részét egy ideig próbálják fenntartani, hogy a szerveket transzplantálhassák, akiket mégsem tartanánk élőnek. Englaronak annyiban volt pechje, hogy fiatal volt, erős volt a szervezete, a 20. század végén érte a baleset, és agya egy része még működik (hány agysejtnek kell működnie ahhoz, hogy élőnek tartsanak valakit?). Így vannak, akik úgy gondolják, még él. Ő maga – sok más emberrel együtt – minden jel szerint nem így gondolta, amikor gondolkodni még képes volt.

A második vatikáni zsinat tette annak idején lehetővé (többek közt) a katolikus egyház párbeszédét más vallásokkal. A párbeszéd egyik előfeltétele, hogy nem eleve elutasítom a másikat, mert helytelenítem az álláspontját, hanem elfogadom, mint beszélgetőpartnert és elfogadom, hogy esetleg nem tudunk igazságot tenni az igazságaink között.
A kettő, Englaro sorsa és a más vallásokkal való párbeszéd találkozási pontja: az egyértelműség, a biztos pont, a kétségtelen igazság hiányával aló szembenézés.
Tudjuk a pápáról, mert e tekintetben teljesen nyílt, hogy elfogadhatatlannak tartja az „értékek relativitását”. Számára a legfőbb igazság a hit, mégpedig az ő katolikus hite, és bár valóban fontos neki az ész, az értelem, nem hagyott kétséget afelől, hogy az értelem csak akkor elfogadható, ha a hit irányítja; az értelem számára egy régi metaforát felélesztve a hit szolgálóleánya.
A pápa törekvései mind egyazon irányba mutatnak: az egyetlen igazság felé (ami magától értetődően egyben az ő igazsága). Számára a viszonylagosság és emiatt a párbeszéd is elfogadhatatlan, és ebben társai a Lefèbvre-papok, akik már annak idején is az egyetlen helyes útról való letérésnek tartották a második vatikáni zsinatot, mert párbeszédet nyitott, mert a protestánsban és a zsidóban nemcsak megtérítendő alanyt, hanem beszélgetőpartnert látott. Innen nézve az, hogy a visszafogadott papok valamelyike holocausttagadó, valóban mellékes körülmény (független attól, hogy a pápa esetleg őszintén sajnálja a vészkorszak áldozatait), ugyanúgy, mint a zsidók térítéséért való ünnepi ima vagy az iszlám leszólása miatti sértődöttség – hiszen az egyetlen, istentől való igazság mellett minden más eltörpül.
Az igazság és értékeink (a jóról és rosszról való igazság) azonban nem azért relatívak, mert úgymond elhagytuk hitünket és letértünk az egy igaz útról, hanem mert vannak élethelyzetek, amelyekben nem egyértelmű, mi az igaz/jó és mi a helytelen, amelyekben viszonylagos jókat és viszonylagos rosszakat mérlegelve és súlyozva kell mindig vitatható döntéseket meghoznunk, és ahogy a világ kinyílt, azt kell tapasztalnunk, hogy amit mi megfellebbezhetetlenül helyesnek és igaznak hittünk, az másnak ugyanolyan megfellebbezhetetlenül elfogadhatatlan. Van, aki ettől megijed, sosem kérdőjelezi meg a maga abszolút igazát, amelyet a nagyobb biztonság kedvéért istentől eredeztet, és persze mindenkire ráerőltetné, csupa jó szándékkal, hiszen ugye a másik tévedésben van. Van, aki szembe tud nézni az emberi döntések esendőségével, aki elég biztos magában és elég bátor ahhoz, hogy a másik igazságát is elismerje és nem tesz úgy, mintha az ő igazsága istentől való lenne és mindenekfölött, és a döntések korlátait vállalva elfogadja, hogy más ugyanebben a helyzetben másként döntene. A pápa nem az utóbbiak közé tartozik.
Címke , , , , , ,

Svájc legjobban fizetett menedzsere lesz a Vatikáni Rádió kommentátora

Daniel Vasella, a Novartis gyógyszeripari cég főnöke nemrég még svájci viszonylatban (is) sokakat felháborító negyvenmilliós fizetésével (svájci frankban – a jelenlegi árfolyam: 1 CHF= 200 HUF, a válság előtt 1 CHF még csak 160 HUF-ot ért) szerepelt a hírekben. Februárban szombatonként a Vatikáni Rádióban fogja kommentálni az aktuális eseményeket, mint mondja, kimondottan etikai megközelítésben. A menedzser katolikusiskolába járt és az einsiedelni kolostor/zarándkhely támogatójaként ismert.
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/leute/Vasellas-neuer-Job–Radio-Vatikan-ruft/story/10871453

Címke , , , ,
%d blogger ezt kedveli: