február 2008 havi bejegyzések

Apropó: hátrányban az állami iskolák

Az iskolafinanszírozási rendszer iskolák egyházi kezelésbe adására ösztönzi főleg a szegényebb önkormányzatokat. Az állami költségvetésből érkező normatív támogatás összege fenntartótól független, ez azonban nem elég az iskolák fenntartásához. Így az önkormányzatok kénytelenek saját zsebükbe nyúlni és rendes költségvetésük terhére kipótolni a hiányzó részt. Az egyházi iskolák ezzel szemben erre a célra külön kiegészítő támogatást kapnak az állami költségvetéstől, amelynek mértéke az önkormányzatok által biztosított kiegészítés átlaga. Emiatt az iskola egyházi kezelésbe adása tehermentesíti az önkormányzati költségvetést. (Vannak is önkormányzatok, amelyek éltek ezzel a lehetőséggel: http://www.nol.hu/cikk/453679/).
Az egyházi iskolák plusz állami támogatását a Vatikáni Szerződés irányozza elő, de az állam egyenlően bánik a vallási felekezetekkel és a nem-katolikus egyházi fenntartóknak ugyanannyit biztosít, mint a katolikus intézményeknek. A kiegészítést nem az egyes intézmények, hanem a felekezetek kapják meg, akik maguk döntik el, mely iskolájuknak mennyit juttatnak; a több intézményt fenntartó nagyobb egyházak így hatékonyan tudnak gazdálkodni az összeggel (a kevés intézményt fenntartó kis önkormányzatokkal és egyházakkal ellentétben). Tovább javul az egyházi iskolák finanszírozása azzal, hogy a kiegészítés egyre nagyobb mértékét nem utólag, hanem havi bontásban kapják meg (http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1438&articleID=230423&ctag=articlelist&iid=1).
Ez a rendszer természetesen sérti a felekezeti semlegesség elvét, hiszen hátrányba hozza a felekezeten kívüli, önkormányzati oktatási intézményeket, akiknek a elvileg egyéb feladatok ellátására kapott költségvetésből kell erre fedezetet teremteniük. 
 

Címke , , ,

Önkormányzati iskolát az egyháznak?

A pécsi Belvárosi Általános Iskola pedagógusai és a diákok szülei tiltakoznak az ellen, hogy az önkormányzat átadja iskolájukat a katolikus egyháznak.

Az iskola Szülői Szervezete február 13-án sajtótájékoztatót tartott és közleményt adott ki, amelyben felkéri Tasnádi Péter polgármestert és a megyei jogú város közgyűlését, foglaljanak állást az ügyben (http://www.belvarosi-pecs.extra.hu/kozlemeny.htm, http://www.pecstv.hu/hir.tv?hid=29558). A jóhírű, nemzetiségi oktatást is biztosító iskola átadásának gondolata már 2007 elején is felmerült, amikor az egyházmegye néhány egyházi ingatlanért cserébe szerette volna megkapni az iskolát. A szülők és a pedagógusok közel 100%-a tiltakozott ez ellen, és 2007 áprilisában a közgyűlés az ingatlancsere ellen döntött.

A HVG úgy tudja, a Pécsi Püspökség azért szeretné megszerezni a 300 éve a város kelezésében lévő iskolát, ill. annak ingatlanját, hogy ezzel megoldja a szomszédos Szent Mór Iskolaközpont tornateremgondjait (http://hvg.hu/hvgfriss/2008.07/200807HVGFriss_335.aspx).

Az iskola aggodalmát minden bizonnyal csak fokozza, hogy az egyházmegye tavaly a szülők és a pedagógusok tiltakozása ellenére menesztette Uzsalyné dr. Pécsi Rita, a Szent Mór Iskolaközpont igazgatóját, egyik alapítóját. A volt igazgatónak a bíróság 2008 januárjában 5 millió forint végkielégítést ítélt meg, az ítélet ellen az egyházmegye nem fellebbezett (http://www.nol.hu/cikk/477681/).

Címke , , ,

Próbaper Németországban

Németországban hat személy próbapert indított az ún. „Konkordatslehrstuhl” intézménye ellen, amelyek olyan nem teológiai professzori posztok, amelyeket az állam tart fenn, de a katolikus egyház jogosult határozni a betöltésükről. Bajorország hét egyetemén egy-egy filozófiai, pedagógiai és szociológiai/politológiai egyetemi tanári státusz ilyen. A gyakorlatban ez a 21 állás fenn van tartva a katolikus egyház iránt elkötelezetteknek, a felekezeti hovatartozás miatti előnyben részesítés nyilvános posztok esetén azonban ellentmond az alkotmánynak és az EU megkülönböztetést tiltó rendelkezéseinek. Ezért az Erlangen-Nürnberg-i Egyetemen hirdetett professzori állás hat filozófus úgy döntött, pert indít.
A perköltségekhez való hozzájárulásokat, adományokat a Giordano Bruno Alapítvány gyűjti.
 
Címke , , ,
%d blogger ezt kedveli: